Decizia nr. 162 din 16.04.2013

16.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1
C.U.I. RO 27759259

pentru postul de televiziune B1 TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţia înregistrată sub nr. 4367/09.04.2013, cu privire la emisiunea informativă „Ştirile b1” difuzată de postul B1 TV în data de 8 aprilie 2013. Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Postul de televiziune B1 TV a transmis în data de 08.04.2013, de la ora 12:00, emisiunea informativă „Ştirile b1”. În cadrul acestei ediţii, sub titlul „Ministerul Sănătăţii fentează licitaţiile”, a fost prezentată o ştire cu următorul conţinut :
Prezentatoare : Ministerul Sănătăţii condus de Eugen Nicolăescu fentează licitaţiile publice în favoarea firmelor abonate la contracte cu statul. Aşa se întâmplă într-un caz în care sub pretextul unui protocol prin care se acordă gratuit licenţe pentru un soft contabil, se încheie de fapt, fără licitaţie, un contract pentru asigurarea serviciilor de metenanţă a acestuia.
Voce din off : Ministerul Sănătăţii vrea să schimbe softul prin care contabilii din sistem îşi fac raportările cu altul considerat a fi mai bun. Conducerea Ministerului nu vrea însă să organizeze licitaţie publică, metodă recomandată de instituţiile europene atunci când este vorba de cheltuit transparent bani publici, scriu jurnaliştii de la „Evenimentul Zilei”. În acest caz se preferă varianta atribuirii directe a contractului către o firmă preferată. Un director aflat în subordinea ministrului Nicolăescu a şi găsit metoda prin care să fenteze licitaţia publică. Pe 15 februarie 2013 între Ministerul Sănătăţii şi o firmă agreată de Nicolăescu a fost încheiat un protocol prin care compania pune gratuit la dispoziţia Ministerului 300 de licenţe ale sistemului informatic financiar-contabil. Numai că ultimul paragraf al protocolului scoate la iveală adevărata miză a afacerii. S-a convenit între Minister şi firmă că valoarea serviciilor de mentenanţă şi asistenţă tehnică lunară să fie cel mult egală cu valorile plătite în prezent de fiecare instituţie publică subordonată pentru servicii informatice similare. Practic sub pretextul unui protocol prin care se acordă gratuit nişte licenţe pentru un soft contabil se încheie de fapt fără licitaţie un contract pentru asigurarea serviciilor de mentenanţă a acestuia. Firma respectivă este abonată la contracte din bani publici prin negociere directă. Cel mai important dintre ele este cel parafat cu Primăria Capitalei pe data de 8 noiembrie 2011. Valoarea acestui contract este de 570 mii de euro. Cum structura Ministerului Sănătăţii şi a instituţiilor din subordinea sa este mult mai mare decât cea a Primăriei Capitalei, şi banii pe care îi va încasa firma în acest caz vor fi mult mai mulţi. Pe fondul acestor comentarii au fost prezentate imagini cu ministrul Eugen Nicolăescu în diferite ipostaze.

Ştirea nu a mai fost reluată pe parcursul zilei de 8 aprilie, însă în data de 11.04.2013, în cadrul emisiunii informative „Ştirile b1” de la ora 10:00, a fost prezentată, sub titlul „Ministrul Nicolăescu aruncă cu banii publici”, o ştire cu aceeaşi temă.

Potrivit susţinerilor autorului sesizării, radiodifuzorului i-au fost puse la dispoziţie, încă din data de 5 aprilie 2013, atât conţinutul protocolului la care face referire în ştirea prezentată în 8 aprilie 2013, cât şi un punct de vedere oficial, respectiv un comunicat referitor la încheierea protocolului, acestea fiind făcute publice şi pe site-ul de internet al autorităţii.

În cadrul ştirii difuzate în data de 11.04.2013 s-a afirmat că „Licenţele sunt într-adevăr gratuite, aşa cum scrie şi în protocolul încheiat la jumătatea lunii februarie între Ministerul Sănătăţii şi firma ADI-COM SOFT SRL, însă, la scurt timp, în Ministerul Sănătăţii a apărut o circulară semnată de Georgeta Bumbac, Şefa Direcţiei de Contabilitate a Ministerului şi o apropiată a lui Eugen Nicolăescu, care scoate la iveală miza uriaşă din spatele afacerii : servicii de mentenanţă pe bani grei pentru licenţele gratuite”.

Or, o astfel de informaţie este în contradicţie cu cea prezentată în data de 8 aprilie 2013, sub titlul „Ministerul Sănătăţii fentează licitaţiile”, potrivit căreia, „ultimul paragraf al protocolului scoate la iveală adevărata miză a afacerii. S-a convenit între Minister şi firmă că valoarea serviciilor de mentenanţă şi asistenţă tehnică lunară să fie cel mult egală cu valorile plătite în prezent de fiecare instituţie publică subordonată pentru servicii informatice similare.”

Analizând modul în care radiodifuzorul a înţeles să aducă la cunoştinţa publicului informaţiile prezentate anterior, membrii Consiliului au constatat că acesta nu şi-a respectat obligaţia legală de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor.

Astfel, Consiliul a constatat că, în cadrul emisiunii informative din data de 8 aprilie 2013, au fost prezentate, sub forma unor concluzii ale radiodifuzorului, informaţii eronate referitoare la conţinutul ori la obiectul unui protocol încheiat între Ministerul Sănătăţii şi o societate comercială, deşi radiodifuzorul avea acces la conţinutul concret şi efectiv al protocolului la care făcea referire în ştire.

Analizând conţinutul ştirii, dar şi titlul sub care aceasta a fost difuzată, Consiliul a apreciat că informaţia în ansamblu a fost prezentată într-o manieră contradictorie, subiectivă şi părtinitoare, de natură să inducă publicului convingerea săvârşirii unor ilegalităţi în cheltuirea banilor publici.

Mai mult, dat fiind faptul că ştirea nu a cuprins şi un punct de vedere al reprezentanţilor autorităţii publice în discuţie, deşi comunicatul oficial cu privire la protocolul încheiat fusese făcut public anterior difuzării ştirii, iar radiodifuzorul era obligat, conform dispoziţiilor legale, să facă propriile demersuri în acest sens, Consiliul a apreciat că, în condiţiile menţionate anterior, a fost afectat dreptul publicului la o informare obiectivă, corectă, de natură să favorizeze formarea în mod liber a opiniilor telespectatorilor.

În calitate de titular de licenţă audiovizuală, radiodifuzorul şi-a asumat o serie de obligaţii, una dintre ele vizând informarea corectă şi imparţială a publicului, ceea ce presupune că o ştire trebuie să reflecte starea de fapt concretă, obiectivă şi să cuprindă punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate, atunci când situaţiile prezentate sunt interpretabile sau dau naştere unor opinii diferite.

Or, în condiţiile în care, prin conţinutul ştirii difuzate în 8 aprilie 2013, publicul a fost informat că în cadrul protocolului încheiat între minister şi societatea comercială s-a convenit ca valoarea serviciilor de mentenanţă şi asistenţă tehnică să fie într-un cuantum oarecare, în realitate o astfel de prevedere nefiind cuprinsă în documentul în discuţie, postul nu a asigurat o informare corectă şi obiectivă a publicului cu privire la subiectul prezentat.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h), alin. (2) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 şi reautorizare nr. 468.0-3/27.09.2011 pentru postul de televiziune B1 TV) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul B1 TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât în cadrul unei ştiri difuzate în data de 8 aprilie 2013, a prezentat într-o manieră tendenţioasă, de natură a afecta posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber o opinie, informaţii eronate referitoare la conţinutul unui protocol semnat între Ministerul Sănătăţii şi o societate comercială, faptă ce contravine obligaţiilor legale privind informarea corectă şi obiectivă a telespectatorilor.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.