Decizia nr. 161 din 29.03.2012

29.03.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Dr. Staicovici nr. 73-75 Clădirea Forum 2000,
Building, faza I, et. 2, sector 5, C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 martie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza unor reclamaţii înregistrate la CNA cu privire la modul în care distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. respectă dispoziţiile legale referitoare la structura ofertei de servicii de programe.

Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deţine următoarele avize de retransmisie :

 • nr. A6882.1/15.10.2009, pentru localitatea Bistriţa ;
 • nr. A6722.2/16.10.2008, pentru localitatea Galaţi ;
 • nr. A7125.1/09.02.2010 pentru localitatea Târgovişte ;
 • nr. A0536.3/15.03.2011 pentru localitatea Slatina ;
 • nr. A5475.2/06.09.2011, pentru localitatea Vaslui ;
 • nr. A5325.2/25.11.2008, pentru localitatea Deva ;
 • nr. A0861.11/18.10.2010, pentru localitatea Oradea ;
 • nr. A6907/04.11.2008, pentru localitatea Alba Iulia ;
 • nr. A5322.7/15.03.2011, pentru localitatea Braşov ;
 • nr. A5022.1/22.08.2005, pentru localitatea Râmnicu Vâlcea ;
 • nr. A6720/04.12.2007, pentru localitatea Ploieşti ;
 • nr. A6980.2/02.06.2011, pentru localitatea Baia Mare ;
 • nr. A6723/04.12.2007, pentru localitatea Bacău ;
 • nr. A0525.5/15.03.2011, pentru localitatea Constanţa ;
 • nr. A0532.4/25.03.2008, pentru localitatea Sibiu ;
 • nr. A3830.5/01.11.2011, pentru localitatea Reşiţa ;
 • nr. A3833.13/15.03.2011, pentru localitatea Piteşti ;
 • nr. A4464.6/29.11.2011, pentru localitatea Timişoara ;
 • nr. A0526.6/19.02.2009, pentru localitatea Arad ;
 • nr. A3831.3/19.05.2011, pentru localitatea Craiova ;
 • nr. A6880.4/10.01.2012, pentru localitatea Focşani ;
 • nr. A0535.5/25.04.2006, pentru localitatea Iaşi ;
 • nr. A7155/12.11.2009, pentru localitatea Buzău ;
 • nr. A6721.1/11.01.2011, pentru localitatea Cluj Napoca ;
 • nr. A3832.2/15.03.2011 pentru localitatea Drobeta Turnu Severin ;
 • nr. A6719.1/15.03.2011, pentru localitatea Suceava ;
 • nr. A4069.1/22.08.2005, pentru localitatea Bucureşti ;
 • nr. A5023.5/02.06.2011, pentru localitatea Satu Mare ;
 • nr. A5326/29.11.2005, pentru localitatea Gheorghieni ;
 • nr. A5328/29.11.2005, pentru localitatea Sfântul Gheorghe ;

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1), (2) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 74 alin. (3) - Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

- art. 82 alin. (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

- alin. (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

- alin. (4) - În localităţile în care o minoritate naţională reprezintă o pondere mai mare de 20% distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective.

Potrivit rapoartelor prezentate în şedinţa publică, în urma verificărilor efectuate în perioada 19-23 martie 2012 în 27 de localităţi (Bistriţa, Galaţi, Târgovişte, Slatina, Vaslui, Deva, Oradea, Alba Iulia, Braşov, Râmnicu Vâlcea, Ploieşti, Baia Mare, Bacău, Constanţa, Sibiu, Reşiţa, Piteşti, Timişoara, Arad, Craiova, Focşani, Iaşi, Buzău, Cluj-Napoca, Drobeta Turnu-Severin, Suceava şi Bucureşti), din headend-urile (staţii cap de reţea) din 23 de localităţi nu se retransmit, în sistem digital, unele programe ale Societăţii Române de Televiziune.

Conform listei serviciilor de programe întocmită pentru aplicarea principiului must carry, în anul 2012, publicată pe site-ul oficial al CNA, dintre programele Societăţii Române de Televiziune pe care distribuitorul trebuie să le retransmită sunt următoarele :

- STUDIOUL TERITORIAL CLUJ (JUD. CLUJ, JUD. BISTRITA–NASAUD, JUD. SALAJ, JUD. BIHOR, JUD. SIBIU, JUD. MARAMURES, JUD. SATU MARE) ;
- STUDIOUL TERITORIAL CRAIOVA (JUD. OLT, JUD. VALCEA, JUD. GORJ, JUD. MEHEDINŢI, JUD. ARGEŞ, JUD. DOLJ, JUD. TELEORMAN) ;
- STUDIOUL TERITORIAL IAŞI (JUD. IASI, JUD. VASLUI, JUD. NEAMŢ, JUD. VRANCEA, JUD. GALAŢI, JUD. BOTOŞANI, JUD. SUCEAVA, JUD. BACĂU ;
- STUDIOUL TERITORIAL TÂRGU MUREŞ (JUD. MUREŞ, JUD. ALBA, JUD. BRAŞOV, JUD. HARGHITA, JUD. COVASNA) ;
- STUDIOUL TERITORIAL TIMIŞOARA (JUD. TIMIŞ, JUD. ARAD, JUD. HUNEDOARA, JUD. CARAŞ-SEVERIN).

Potrivit raportului de inspecţie, programele studiourilor teritoriale ale SRTV nu se retransmit, în sistem digital, în următoarele localităţi : Bistriţa, Galaţi, Slatina, Vaslui, Deva, Oradea, Alba Iulia, Braşov, Rm Vâlcea, Baia Mare, Bacău, Sibiu, Reşiţa, Piteşti, Timişoara, Arad, Craiova, Focşani, Iaşi, Buzău, Cluj-Napoca, Drobeta Turnu-Severin şi Suceava.

Potrivit prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, publicul trebuie să beneficieze de vizionarea efectivă a programelor ce fac obiectul principiului must carry, norma legală nefăcând distincţie după cum modalitatea tehnică de retransmisie a serviciilor de programe se face în sistem analogic sau digital, singura excepţie îi priveşte pe distribuitorii care utilizează exclusiv spectrul radio.

De asemenea, potrivit raportului de inspecţie, în reţelele de comunicaţii electronice aparţinând distribuitorului RCS&RDS din localitatea Piteşti, nu se retransmite programul teritorial al SRTV (TVR Craiova) nici în sistem analogic şi nici în sistem digital.

Totodată, în urma verificărilor efectuate în baza reclamaţiilor primite la C.N.A. privind nerespectarea art. 82 din Legea 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. nu retransmite în reţelele de comunicaţii electronice, ce-i aparţin, programele MYNELE TV şi ALFA OMEGA, servicii de programe obligatorii la retransmisie, care sunt incluse în lista must carry la poziţiile 19, respectiv 23.

Or, neretransmiterea de către distribuitorul de servicii a acestor programe constituie o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma verificărilor s-a mai constatat, de asemenea, că în localitatea Focşani se retransmite, numai în sistem analogic, un singur program local din două existente, aceeaşi situaţie fiind constatată şi în localităţile din Oradea şi Timişoara.

Conform aceluiaşi raport, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Deva, Oradea, Alba Iulia, Sibiu, Reşiţa, Piteşti, Craiova, Drobeta Turnu-Severin, pentru care deţine avize de retransmisie, distribuitorul de servicii nu retransmite, nici în sistem analogic şi nici digital, programe regionale, deşi ele există în oferta aprobată de Consiliu.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. (2) distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.

De asemenea, deşi unele programe sunt incluse în oferta de servicii aprobată de Consiliu, neretransmiterea acestora constituie o modificare a ofertei fără acordul Consiliului, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, potrivit cărora, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Luând act de conţinutul adresei înregistrate sub nr. 4423/20.03.2012, membrii Consiliului au mai constatat că distribuitorul de servicii nu mai are acordul radiodifuzorului Magyar RTL Televizio Zrt. de a retransmite programul RTL Klub ce-i aparţine, prin reţelele de comunicaţii electronice pe care RCS&RDS le deţine, astfel încât, conform dispoziţiilor art. 74 din Legea audiovizualului, distribuitorul de servicii era obligat să solicite Consiliului acordul pentru modificarea structurii de servicii de programe puse la dispoziţia publicului.

Conform raportului de inspecţie, întocmit în baza reclamaţiei nr. 3942/12.03.2012, s-a constatat că S.C. RCS&RDS S.A. nu retransmite programul ERDELY TV în conformitate cu art. 82 alin. (2) şi (4) din Legea audiovizualului. În urma verificărilor efectuate în 9 localităţi (Tg. Mureş, Gheorghieni, Covasna, Sf. Gheorghe, Oradea, Satu Mare, Carei, Zalău şi Cluj – Napoca) s-a constatat că programul Erdely se retransmite în sistem digital doar în Tg. Mureş, iar în sistem analogic, doar în Sfântu Gheorghe.

Art. 82 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare prevede că în localităţile în care o minoritate naţională reprezintă o pondere mai mare de 20%, distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective.

De asemenea, în aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au au vizionat imagini şi au analizat raportul întocmit în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 3965/12.03.2012 cu privire la calitatea semnalului transmis pentru unele servicii de programe cu regim must carry şi au constatat că distribuitorul RCS & RDS nu asigură aceeaşi calitate a semnalului pentru unele servicii de programe, cum sunt, de exemplu, Kanal D şi GSP TV.

Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, fiecare distribuitor de servicii de programe trebuie să asigure, pentru fiecare serviciu de programe cu regim must carry, aceeaşi calitate a semnalului retransmis în respectiva reţea de comunicaţii electronice, raportată la condiţii tehnice similare ale semnalului pus la dispoziţie de radiodifuzor, conform acceptului acordat.

Având în vedere toate aceste aspecte şi ţinând cont că distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 50.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1), (2) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. cu amendă de 50.000 lei, întrucât în anumite reţele de comunicaţii electronice ce-i aparţin, nu a respectat prevederile art. 82 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi cel puţin două programe regionale şi două programe locale.

De asemenea, în localităţile în care o minoritate naţională reprezintă o pondere mai mare de 20%, distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective.”