Decizia nr. 158 din 11.04.2013

11.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE împotriva Deciziei CNA nr. 114/05.03.2013 prin care a fost sancţionată cu amendă de 10.000 lei

Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
Bucureşti, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 3458/19.03.2013, prin care SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a solicitat Consiliului « recalcularea cuantumului amenzii aplicate postului TVR1, în sensul diminuării acesteia la limita minimă prevăzută de art. 91 alin. (3) din Legea audiovizualului », argumentul principal fiind acela potrivit căruia, conform declaraţiilor interpretei Bijou date ulterior difuzării emisiunii, ea a purtat, în realitate, lenjerie intimă, aşa încât constatarea Consiliului consemnată în decizia de sancţionare ar fi doar o speculaţie.

Cu privire la acest argument, pornind de la atribuţiile stabilite de Legea audiovizualului în sarcina sa, CNA analizează conţinutul programului audiovizual, în speţă emisiunea « Lozul cel mare » din 28.02.2013, deci ceea ce copiii şi telespectatorii maturi au putut viziona pe ecran.

Dacă s-a apelat în mod deliberat la o astfel de stratagemă (probabil cu scopul de a se face rating), aşa cum rezultă din adresa SRTV, acest fapt nu poate exonera radiodifuzorul de aplicarea prevederilor legislaţiei audiovizuale, el urmând să îşi asume răspunderea conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea audiovizualului.

O astfel de motivaţie este neîntemeiată.

Referitor la solicitarea de diminuare a cuantumului amenzii la minimul prevăzut de art. 91 alin. (3), facem precizarea că, raportat la temeiul juridic al sancţiunii, respectiv art. 39 din Legea audiovizualului, amenda minimă este chiar cea aplicată de Consiliu, respectiv 10.000 lei.

Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU