Decizia nr. 157 din 11.04.2013

11.04.2013


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 26/15.01.2013

Către : S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L.
Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 1, jud. Mehedinţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 aprilie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L, împotriva Deciziei CNA nr. 26/15.01.2013 prin care această societate, ce deţine postul de televiziune RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor ale art. 34 alin. (1) și art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând contestaţia formulată și având în vedere împrejurarea că rădiodifuzorul a optat pentru formularea unei plângeri în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, membrii Consiliului au constatat că, în raport de dispoziţiile art. 7 alin. (1) din legea invocată, aceasta a fost tardiv formulată.

Astfel, decizia de sancţionare contestată a fost comunicată societății TERRA SAT SEVERIN S.R.L., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la data de 21 ianuarie 2013, iar contestaţia a fost transmisă Consiliului, prin e-mail, la data de 11.03.2013, respectiv după termenul legal de 30 de zile în interiorul căruia ar fi putut fi solicitată revocarea actului contestat.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei ca tardiv formulată.