Decizia nr. 15 din 15.01.2008

10.01.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676
Tel : 021/318.64.16 ; Fax : 021/318.64.12, 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI
Tel : 021/318.64.16 ; Fax : 021/318.64.12, 318.64.11

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Tele Zodiac”, difuzată în ziua de 20.12.2007, de către postul OTV. Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii respective, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) lit. h) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 80 alin. (3) şi art. 112 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. h) din Legea audiovizualului, publicitatea, inclusiv publicitatea autopromoţională şi teleshoppingul trebuie să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.

Conform prevederilor art. 80 alin. (3) din Codul audiovizualului nu pot fi difuzate emisiuni interactive în care publicul apelează la vrăjitori şi ghicitori sau la alte activităţi interzise prin lege, iar conform celor ale art. 112 alin. (1) din Codul audiovizualului, este interzisă difuzarea de emisiuni, altele decât emisiunile de teleshopping, în care sunt prezentate bunuri sau servicii individualizate care pot fi identificate de public prin marcă, producător sau modalităţi de comercializare ; aceste restricţii nu se referă la denumirea companiilor producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii. Emisiunea „Tele-zodiac”, cu tema “Cunoaşteţi-vă personalitatea“, a fost difuzată în direct pe postul de televiziune OTV la data de 20.12.2007, în intervalul orar 13.00-15.00.

Regulamentul emisiunii a fost adus la cunoştinţa telespectatorilor sub formă scrisă, în partea de sus a ecranului, printr-un croll pe care se derulează permanent următoarele informaţii : „Metoda de înregistrare” : la această metodă toate persoanele care apelează numărul 0900 90 10 40 vor fi înregistrtrate într-o bază de date.(...) Calculatorul va alege aleatoriu o persoană care va fi conectat[ ]n studio. Clarvăzători, astrologi, vindecători şi ghicitori sunt la dispoziţia dumneavoastră şi în afara emisiunii. Oricând puteţi să-i contactaţi la numărul de telefon 0903903900 (1,19 euro/apel sau 1,40 euro/apel, TVA inclus). Viitorul şi sănătatea sunt întodeauna importante !"

În timpul emisiunii, care a avut un caracter interactiv, au intervenit telefonic mai mulţi telespectatori care i-au solicitat prezentatoarei să le răspundă la anumite întrebări legate de sănătate, bani, viaţă sentimentală, etc., după ce, în prealabil, aceştia i-au comunicat datele lor personale (anul, ziua, ora şi locul naşterii) pentru a putea fi introduse în laptop.

Pe tot parcursul desfăşurării emisiunii, telespectatorii au fost îndemnaţi atât sub formă statică, cât şi sub forma unui videotext, ce s-a derulat în partea de sus a ecranului, să contacteze astrologi, clarvăzători, vindecători şi ghicitori, 24 de ore din 24, indicându-se numărul de telefon 0903903900.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat :
- prevederile art. 29 alin. (1) lit. h) din Legea audiovizualului, întrucât publicitatea nu trebuie să promoveze direct sau indirect practici oculte.
- prevederilor art. 80 alin. (3) din Codul audiovizualului întrucât nu pot fi difuzate emisiuni interactive în care publicul apelează la vrăjitori şi ghicitori sau la alte activităţi interzise prin lege
- dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii şi reglementate de prevederile art. 112 alin. (1) din Codul audiovizualului, întrucât a transformat emisiunea respectivă într-una cu caracter exclusiv publicitar, în sensul că, pe tot parcursul emisiunii s-a făcut publicitate în favoarea anumitor servicii identificate de public prin numerele de telefon afişate pe ecran ; Membrii Consiliului au avut în vedere protejarea intereselor publicului, deoarece o astfel de persoană care pretinde că ghiceşte, într-o formă sau alta, viitorul, profită de buna-credinţă şi de credulitatea unor telespectatori, care, din cauza unor probleme personale cărora nu le găsesc o rezolvare imediată, sunt tentaţi să creadă în preziceri, aşteptând ca acestea să se producă, aşa cum le-au fost prezentate în emisiune.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, emisiunea „Tele-zodiac” a continuat să fie difuzată, în aceeaşi modalitate, şi în zilele de : 21.12, 24.12, 27.12, 28.12, 31.12.2007 şi 03.01.2008.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (3) şi ale art. 112 alin. (1) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (3) şi ale art. 112 alin. (1) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.