Decizia nr. 15 din 10.01.2013

10.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Clădirea Willbrook,
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de ştiri şi dezbateri difuzate de postul REALITATEA TV în perioada 3-5 ianuarie 2013.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor unor ediţii ale emisiunilor informative şi de dezbateri difuzate de S.C. REALITATEA MEDIA S.A. în zilele de 4 şi 5 ianuarie 2013, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale articolelor 33 alin. (1), 45 alin. (1) şi 64 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, modificată.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform prevederilor din Codul audiovizualului :
- art. 33 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei.
- art. 45 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.
- art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
(3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt.

În perioada 04 - 05 ianuarie 2013, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat o serie de emisiuni de ştiri şi dezbateri care au prezentat informaţii legate de decesul şi incinerarea regizorului Sergiu Nicolaescu.

Membrii Consiliului au constatat că maniera în care a fost tratat acest subiect a fost de natură să încalce prevederile legale invocate, referitoare la viaţa privată şi de familie a persoanei.

În esenţă, Consiliul a considerat că dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului care prevăd obligaţia radiodifuzorilor de a difuza programe audiovizuale cu respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, în speţă, libertatea conştiinţei, care înglobează libertatea gândirii, a opiniei şi a credinţelor religioase, dreptul la viaţă intimă, privată şi de familie, nu au fost respectate.

Astfel, Consiliul a constatat că în cadrul emisiunii „Realitatea la raport” difuzată în data de 04.01.2013, sub titlul „Cine încearcă să oprească incinerarea ?”, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat pasaje dintr-un document care a fost prezentat că ar circula pe piaţa media din România şi despre care s-a afirmat că reprezintă o cerere adresată Judecătoriei sectorului 1 de către presupusul fiu nelegitim al lui Sergiu Nicolaescu prin care se solicita suspendarea incinerării regizorului. Pe ecran au fost afişate pasaje din documentul prezentat ca fiind cererea depusă de fiul nelegitim.

În acest context, moderatoarea a solicitat opinia avocatei Mariana Ştefan, care a intervenit, prin telefon, pentru a da relaţii cu privire la unele aspecte în legătură cu solicitarea cuprinsă în documentul prezentat.

Discuţiile din studio au fost în sensul confirmării ipotezei că regizorul Sergiu Nicolaescu ar fi avut un fiu nelegitim, în sprijinul acesteia fiind făcută afirmaţia moderatoarei potrivit căreia într-un interviu acordat revistei Tango, regizorul ar fi recunoscut posibila existenţă a unui fiu.

În continuarea discuţiilor pe acest subiect, invitaţii emisiunii au adus în atenţia publicului şi alte aspecte legate de viaţa privată a regizorului, presupunându-se că ar exista şi un alt fiu nelegitim pe care regizorul l-ar fi avut în anii ’70 cu o colegă de serviciu.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile insuficient verificate, oferite de radiodifuzor telespectatorilor, referitoare la existenţa unor copii nelegitimi au fost de natură să prejudicieze, pe de o parte, atât viaţa privată a familiei Nicolaescu, cât şi posibilitatea publicului de a-şi forma propria opinie cu privire la faptele prezentate, ceea ce contravine prevederilor art. 64 alin. (1) din Codul audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a constatat că în cadrul ediţiei informative din 05 ianuarie 2013, de la ora 10.47, a fost difuzat un reportaj, în direct, din faţa clădirii Cercului Militar Naţional, moment în care o persoană din mulţime a strigat „ruşine” la adresa reprezentanţilor Guvernului care au depus o coroană de flori.

În ediţia informativă de la ora 12.02, corespondenta postului REALITATEA TV, aflată în faţa Crematoriului Vitan-Bârzeşti, a intervievat mai multe persoane care şi-au exprimat dezacordul atât cu privire la decizia incinerării, cât şi cu privire la faptul că sicriul nu a fost descoperit.

Astfel, una dintre persoane a fost nemulţumită de faptul că nu a putut să-i sărute regizorului “mânuţa” şi să-i aprindă o lumânare, iar altă persoană, care a venit tocmai din Chitila, şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la faptul că defunctului nu i s-a făcut pomană aşa cum cere tradiţia creştină.

În ediţia informativă de la ora 13.04, postul REALITATEA TV a difuzat un material ce a conţinut mesaje ale unor personalităţi din cultură şi politică referitoare la trecerea în nefiinţă a regizorului Sergiu Nicolaescu, precum şi imagini cu persoane prezente la funeraliile regizorului care au huiduit atât Guvernul, cât şi pe văduva regizorului.

Acelaşi material a fost reluat, în aceleaşi condiţii, şi în cadrul ediţiilor informative de la orele 17.04 şi 20.03.

Modalitatea în care radiodifuzorul a înţeles să abordeze acest subiect a fost de natură să prejudicieze atât memoria persoanei decedate, cât şi viaţa privată a familiei sale.

Consiliul a apreciat că imaginea d-nei Dana Nicolaescu a fost grav afectată prin transmisiunile din faţa Cercului Militar şi a Crematoriului Bârzeşti pe care postul de televiziune le-a difuzat, dată fiind maniera în care unele persoane şi-au exprimat dezacordul atât faţă de opţiunea d-nei Nicolaescu de a respecta dorinţa soţului defunct, cât şi de faptul că sicriul nu a fost descoperit şi că nu a fost respectată tradiţia creştină, de a i se face pomană.

De asemenea, raportat la dispoziţiile art. 45 alin. (1) din Codul audiovizualului, membrii Consiliului au avut în vedere faptul că nu a fost respectată intimitatea soţiei regizorului decedat, persoană aflată într-un moment dificil, de suferinţă, cu toate că, anterior, printr-un comunicat adresat mass-mediei, d-na Dana Nicolaescu interzisese în mod expres publicarea/difuzarea/postarea de materiale de presă de la înmormântarea soţului ei.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a respecta imaginea şi intimitatea văduvei regizorului, într-un moment dificil, de suferinţă.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 33 alin. (1), 45 alin. (1) şi 64 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, modificată, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h), alin. (2) şi (4) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 30.7/27.03.2001, decizia de autorizare nr. 447.0/30.10.2001 şi reautorizare nr. 447.2-1/25.10.2011, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 45 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât intimitatea familiei regizorului Sergiu Nicolaescu nu a fost respectată în contextul evenimentelor legate de decesul şi incinerarea acestuia.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.