Decizia nr. 140 din 22.03.2012

22.03.2012


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea solicitării de revocare a Deciziei CNA nr. 116/08.03.2012 formulată de S.C. TELE M S.A.

Către

S.C. TELE M S.A.
Iaşi, Şos. Codrescu nr. 6, Jud. Iaşi
CUI 1969117

pentru postul de televiziune TELE ’M Iaşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 martie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresa înregistrată la CNA sub nr. 4289/19.03.2012, formulată de radiodifuzorul S.C. TELE M S.A.. prin care acesta solicită Consiliului reanalizarea motivelor care au stat la baza emiterii deciziei de sancţionare nr. 116/08.03.2012 privind amendarea cu 10.000 lei.

Analizând motivele invocate în susţinerea solicitării, precum şi documentele ataşate acesteia, membrii Consiliul au apreciat că motive precum cel al „numărului limitat de minute”, ori „un caracter enunţiativ” al materialului audiovizual prezentat publicului sau declinarea invitaţiei de către o persoană, nu sunt de natură să–l exonereze pe radiodifuzor de obligaţia respectării dispoziţiilor legale referitoare la protejarea imaginii şi nu constituie motive pentru revocarea deciziei de sancţionare.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că documentele transmise de petentă în susţinerea cererii sale de reanalizare a deciziei contestate nu dovedesc faptul că radiodifuzorul a solicitat persoanei un punct de vedere care să privească în mod clar şi evident informaţiile prezentate în emisiunile ce au făcut obiectul controlului, punct de vedere a cărui prezentare să asigure respectarea dreptului persoanei la imagine şi informarea corectă a publicului.

Consiliul a apreciat, de asemenea, că documentele transmise de radiodifuzor în sprijinul solicitării reanalizării deciziei contestate nu modifică fapta constatată şi sancţionată şi nici temeiul juridic al acesteia, ci probează, cel mult, faptul că „postul Tele M a trimis adrese scrise domnului primar Gheorghe Nichita invitându-l în studio ..(...).”

Faţă de aceste aspecte, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis respingerea solicitării formulate de S.C. TELE M S.A.. şi menţinerea Deciziei nr. 116/08.03.2012.