Decizia nr. 14 din 10.01.2012

17.01.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DEŞTEPTAREA S.A.

S.C. DEŞTEPTAREA S.A. C.U.I. 944300 Loc. BACĂU, Str. Vasile Alecsandri nr. 41 Jud. Bacău

 pentru postul de televiziune TV BACĂU

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 14762/28.10.2011 şi 14812/31.10.2011, cu privire la emisiunile „Ştirile TV Bacău" şi „Deşteptarea de seară”, difuzate în ziua de 24 octombrie 2011, de postul TV BACĂU.
 Postul de televiziune TV BACĂU aparţine S.C. DEŞTEPTAREA S.A. (licenţă audiovizuală nr. TV 181.4/21.09.1999, eliberată la data de 10.06.2010, decizia de autorizare iniţială nr. 441.0/26.06.2001, reautorizare nr. 441.1-3/12.09.2002 eliberată la data de 09.01.2012 pentru localitatea Bacău).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DEŞTEPTAREA S.A. a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 64 alin. (1) : În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : lit. b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
 art. 66 alin. (1) : În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecteurmătoarele principii : lit. a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. alin. (2) : Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În fapt, în data de 24.10.2011, începând cu ora 21.00, postul TV BACĂU a difuzat emisiunea „Deşteptarea de seară” (reluată a doua zi de la ora 17.00), moderată de d-nul Laurenţiu Botin. La emisiune au participat consilierii locali Costel Dunava (PSD) şi Doru Munteanu (PD-L). În debutul emisiunii, moderatorul a precizat că au fost invitaţi să participe la emisiune şi consilierii locali ai PNL, dar aceştia au declinat invitaţia de a participa la dezbatere.

Subiectul emisiunii l-a constituit o hotărâre adoptată de Consiliul Local Bacău prin care un teren de 3,4 hectare a fost trecut în patrimoniul municipalităţii. În legătură cu tema abordată, moderatorul emisiunii a afirmat că această hotărâre ar fi una ilegală, în condiţiile în care terenul respectiv nu s-ar afla în proprietatea primăriei, pe rolul instanţelor de judecată existând un litigiu între Primăria Municipiului Bacău şi S.C. Transportul Public S.A.

Redăm din raportul de monitorizare : Laurenţiu Botin (moderator) : …Consiliul Local…aleşii Bacăului au încălcat flagrant legea... Astăzi, într-un punct oarecare de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local a apărut la un moment dat o HCL privind întregirea patrimoniului public al municipiului Bacău.... cu nişte terenuri care .. nu au ce căuta în patrimoniul municipiului Bacău. Cu alte cuvinte, consilierii locali, la iniţiativa dlui. primar, au încălcat legea. În continuare, în emisiune a fost prezentată o ştire pe acelaşi subiect, ştire care fusese difuzată în aceeaşi zi, în cadrul emisiunii informative „Ştirile TV Bacău" de la ora 18.30 (reluată de la ora 22.30 şi în ziua următoare de la ora 08.00). În acest context, pornind de la subiectul prezentat, moderatorul emisiunii a făcut mai multe afirmaţii potrivit cărora edilul oraşului Bacău, împreună cu alţi funcţionari din cadrul primăriei, i-ar fi indus în eroare pe consilierii locali pentru a vota respectiva hotărâre, cu încălcarea legii.

Redăm din raportul de monitorizare : Laurenţiu Botin : Înainte de a le da cuvântul invitaţilor mei, consilieri locali, cei care au votat ... o ilegalitate crasă, fără niciun pic de scrupul .... supusă spre aprobare şi trecută cu unanimitate de voturi, onor Primăria, iniţator primarul Bacăului împreună cu băieţii de pe-acolo de prin serviciile domniei-sale… au introdus şi un teren aflat pe rolul instanţelor de judecată, un teren care nu aparţine municipiului Bacău.... Costel Dunava (consilier local - PSD) : ...noi, ca şi consilieri locali… votăm un proiect de hotărâre, care, atunci când ajunge la noi are toate avizele necesare... practic nouă ni s-a înaintat astăzi un proiect de hotărâre cu toate avizele favorabile...Adică, nu se scria că există deja un proprietar pe ...teren sau... Laurenţiu Botin : …Există un act de proprietate ...până la o soluţie definitivă şi revocabilă acel act de proprietate este valabil, da... Costel Dunava : …consilierii locali au avut astăzi la mapă un proiect de hotărâre cu toate avizele : şi de legalitate şi de la patrimoniu şi tehnic… Laurenţiu Botin : …Pe 31 octombrie există la Sibiu termen în procesul Primăria Bacău vs. Transport Public (vs. acel teren)...V-au pus acum să votați o ilegalitate, fără să fiţi în cunoştinţă de cauză, pentru ca să se ducă pe 31 octombrie să spună : uite domnule, că e în patrimoniul municipiului Bacău !

La un moment dat, pe parcursul emisiunii, din regie, s-a încercat contactarea telefonică a unor reprezentanţi ai Primăriei Bacău (Ovidiu Popovici - secretarul Primăriei, Gavril Pîrcu - şeful Direcţiei Patrimoniu, Romeo Stavarache - primarul municipiului Bacău).

Redăm din raportul de monitorizare : Laurenţiu Botin : Regia, vă rog frumos, cu domnul Ovidiu Popovici !.... Laurenţiu Botin : Ce-a făcut ? A închis ? Domnul Popovici a pierdut semnalul şi a închis !... Sunaţi-l pe domnul primar atunci !... După acest moment, în emisiune a continuat discuţia pe marginea subiectului cu privire la trecerea în patrimoniul Municipiului Bacău a terenului aflat în litigiu între primărie şi o societate comercială, despre care moderatorul a susţinut că ar fi proprietarul de drept al acelui teren.

Redăm din raportul de monitorizare : Laurenţiu Botin : ...Eu vă spun o problemă de principiu ... să spunem că sunteţi fericitul proprietar al unui teren intravilan în municipiul Bacău, da !? Dar dintr-o greşeală strecurată, voită sau nevoită, au trecut şi terenul dumneavoastră...peste doi ani vreţi să vindeţi terenul acela...şi vă zice ăla : bă, dar n-ai niciun teren, bă ăsta ! Păi, de ce n-am ? Că eu ştiam că-l am ! Păi, nu ! Că-i în patrimoniu ! Că ai semnat o HCL care-a zis că-i acolo ! Păi, vă daţi seama că-i împuşcaţi ? Luaţi puşca şi-i împuşcaţi în rotulă, ca să se chinuie mai mult. Doru Munteanu (consilier local PD-L) : Domnule Botin, aveţi perfectă dreptate. Eu am spus, recunosc, nu am ştiut…Sigur că aveţi dreptate. Sigur că am fost păcăliţi. Sigur că ni s-au pus nişte documente în faţă… Laurenţiu Botin : …îmi spuneţi mie că domnul Pircu, şeful de la Patrimoniu, nu ştie ce e cu 3,4 hectare în buricul târgului, de la Transport Public... Laurenţiu Botin : Ştiţi care este golăneala ? Eu v-am mai spus-o. Golăneala este asta : este proces şi vor să se ducă cu o hârtie ; uite, băăă, că ai noştri consilieri locali l-au trecut în patrimoniu ! ...Domnii consilieri locali în totalitatea lor, au votat pentru un proiect de hotărâre privind reîntregirea patrimoniului...cu un teren care se află în litigiu...litigiu foarte cunoscut, un litigiu între Transportul Public SA şi Primăria Bacău .... Domnii consilieri locali, domnul Doru Munteanu de la PDL şi domnul Costel Dunava de la PSD, au spus în această emisiune că domniile lor nu aveau cum să verifice introducerea acelui teren, pentru că a fost o chestie cu nişte numere şi nişte cifre ciudate, lucru care mă face să cred că această introducere a terenului cu pricina a fost făcută special...Ştiu, domnul Pîrcu nu poate răspunde, tuşeşte…

Vizionând înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că difuzarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale privind informarea publicului în probleme de interes public de natură politică, economică sau socială.

Astfel, având în vedere că subiectul dezbătut, care viza patrimoniul Primăriei, era unul de interes pentru comunitatea locală, Consiliul a apreciat că era necesar ca acesta să fie dezbătut în cadrul unei pluralităţi de opinii. Or, în emisiune a fost prezentată doar o opinie generală şi unitară, îndeosebi cea exprimată de moderatorul emisiunii, conform căreia reprezentanţii Primăriei ar fi indus în eroare pe consilierii locali, astfel încât aceştia să voteze o hotărâre cu încălcarea legii în materie de proprietate privată.

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că subiectul nu a fost tratat în mod echilibrat şi imparţial, radiodifuzorului revenindu-i obligaţia legală de a asigura prezentarea unei pluralităţi de opinii, atât pro cât şi contra, exprimate de reprezentanţii primăriei şi de consilierii locali, astfel încât publicul să poată fi lămurit cu privire la toate aspectele puse în discuţie, să-şi poată forma în mod liber o opinie. Consiliul consideră că, deşi la emisiune au participat doi consilieri locali, iar în timpul desfăşurării acesteia s-a încercat contactarea telefonică a unor reprezentanţi ai primăriei pentru a clarifica problema discutată, acest fapt nu a fost în măsură să asigure tratarea subiectului cu imparţialitate, astfel încât publicul să beneficieze de o informare corectă şi obiectivă.

Potrivit normelor audiovizuale, absenţa punctului de vedere al uneia din părţi, care fie a refuzat să participe la emisiune, fie a refuzat să-şi precizeze punctul de vedere, nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii în prezentarea subiectului. Or, moderatorul nu a manifestat imparţialitate în prezentarea subiectului, având în vedere că acesta era principalul susţinător al presupusei ilegalităţi săvârşite prin propunerea şi aprobarea respectivei hotărâri a Consiliului Local Bacău.

Consiliul apreciază că numai prin prezentarea unei pluralităţi de opinii pe marginea subiectului dezbătut, unul de interes pe plan local, radiodifuzorul era în măsură să asigure prezentarea informaţiei într-un cadru legal, cu respectarea principiului imparţialităţii şi echilibrului şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie. Respectarea principiilor menţionate mai sus este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care îl are televiziunea în rolul său de a informa publicul.

În temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. DEŞTEPTAREA S.A., având licenţa audiovizuală nr. TV 181.4/21.09.1999, eliberată la data de 10.06.2010, decizia de autorizare iniţială nr. 441.0/26.06.2001, reautorizare nr. 441.1-3/12.09.2002 eliberată la data de 09.01.2012 pentru postul de televiziune TV BACĂU din localitatea Bacău, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV BACĂU cu somaţie publică, întrucât în emisiunea „Deşteptarea de seară « din 24 octombrie 2011 nu au fost asigurate imparţialitatea şi echilibrul punctelor de vedere exprimate, fapt de natură a prejudicia dreptul publicului la informare corectă. »

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.