Decizia nr.139 din 22.03.2012

22.03.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 martie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de dezbatere difuzate de postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS în lunile noiembrie - decembrie 2011 şi ianuarie 2012.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 69 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal.

Membrii Consiliului au constatat că, în emisiunile de dezbatere difuzate în perioada noiembrie - decembrie 2011 şi ianuarie 2012, postul ANTENA 3 nu a asigurat o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, sub aspectul că numărul acestora trebuia să fie egal.

Astfel, conform datelor consemnate în rapoartele de monitorizare, situaţia participărilor reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei la emisiunile de dezbatere, transmise în perioadele menţionate, a fost următoarea :

- noiembrie 2011 : putere - 32, opoziţie - 253 ;
- decembrie 2011 : putere - 17, opoziţie - 220 ;
- ianuarie 2012 : putere - 20, opoziţie - 238.

O asemenea abordare a emisiunilor de dezbatere, în care nu a fost asigurată o participare egală a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, contravine art. 69 alin. (2) din actul normativ invocat anterior, potrivit căruia în emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal.

Astfel, în perioadele reflectate în rapoartele de monitorizare, radiodifuzorul a creat un dezechilibru important în privinţa participărilor reprezentanţilor puterii şi cei ai opoziţiei la emisiunile de dezbatere, în sensul că reprezentanţii puterii au fost prezentaţi de 69 de ori, în timp ce reprezentanţii opoziţiei de 711 ori, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.

Esenţa reglementării prevăzute la art. 69 alin. (2) din Codul audiovizualului are drept scop crearea unor condiţii egale de exprimare reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, astfel încât publicul să-şi poată forma în mod liber propria opinie pe baza unor informaţii echilibrate. Or, sub acest aspect, radiodifuzorul a creat o disproporţie vădită, de natură a afecta dreptul la informaţie a telespectatorilor cu privire la problemele de interes general, de natură economică, socială, politică şi culturală, care au fost dezbătute.

Membrii Consiliului consideră că postul ANTENA 3 are îndatorirea de a se conforma şi respecta întocmai dispoziţiile menţionate mai sus, astfel încât publicul să-şi poată forma propria opinie şi prin prisma punctelor de vedere exprimate atât de putere (reprezentată de executiv şi de formaţiunile politice care susţin Guvernul), cât şi de opoziţie, a căror participare trebuie să fie egală la emisiunile de dezbatere.

Faţă de aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi deciziei de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 69 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul SC ANTENA 3 S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu amendă de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor Codului audiovizualului care obligă posturile de televiziune ca, în emisiunile de dezbatere, numărul reprezentanţilor puterii să fie egal cu numărul reprezentanţilor opoziţiei.

În perioada 01 noiembrie 2011 - 31 ianuarie 2012, în emisiunile de dezbatere ale postului ANTENA 3 au fost prezenţi 69 de reprezentanţi ai puterii şi 711 reprezentanţi ai opoziţiei."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.