Decizia nr. 137 din 22.03.2012

22.03.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
pentru postul ROMÂNIA TV

S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. CUI 14954665
str. Democraţiei nr. 28A (spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter
Loc. Ploieşti Jud. Prahova Fax : 0353/410.478

pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 martie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de dezbatere difuzate de postul ROMÂNIA TV, în luna ianuarie 2012.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 69 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal.

Membrii Consiliului au constatat că în emisiunile de dezbatere, difuzate în luna ianuarie 2012, postul ROMÂNIA TV nu a asigurat o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, sub aspectul că numărul acestora trebuia să fie egal.

Astfel, conform datelor consemnate în raportul de monitorizare, situaţia participărilor reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei la emisiunile de dezbatere, difuzate în perioada menţionată, a fost următoarea :

  • ianurie 2012 : putere - 94, opoziţie – 153.

O asemenea abordare a emisiunilor de dezbatere, în care nu a fost asigurată o participare egală a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, contravine art. 69 alin. (2) din actul normativ invocat anterior, potrivit căruia în emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal.

Astfel, în perioada reflectată în raportul de monitorizare, radiodifuzorul a creat un dezechilibru important în privinţa participărilor reprezentanţilor puterii şi cei ai opoziţiei la emisiunile de dezbatere, în sensul că reprezentanţii puterii au fost prezentaţi de 94 de ori, în timp ce reprezentanţii opoziţiei de 153 ori, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.

Esenţa reglementării prevăzute la art. 69 din Codul audiovizualului are drept scop crearea unor condiţii egale de exprimare reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, astfel încât publicul să-şi poată forma în mod liber propria opinie pe baza unor informaţii echilibrate. Or, sub acest aspect, radiodifuzorul a creat o disproporţie vădită, de natură a afecta dreptul la informaţie a telespectatorilor cu privire la problemele de interes general, de natură economică, socială, politică şi cultură, care au fost dezbătute.

Membrii Consiliului consideră că postul ROMÂNIA TV are îndatorirea de a se conforma şi respecta întocmai dispoziţiile menţionate mai sus, astfel încât publicul să-şi poată forma propria opinie şi prin prisma punctelor de vedere exprimate atât de putere (reprezentată de executiv şi de formaţiunile politice care susţin Guvernul), cât şi de opoziţie, a căror participare trebuie să fie egală la emisiunile de dezbatere.

Faţă de aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 69 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor Codului audiovizualului care obligă posturile de televiziune ca, în emisiunile de dezbatere, numărul reprezentanţilor puterii să fie egal cu numărul reprezentanţilor opoziţiei.

În luna ianuarie 2012, în emisiunile de dezbatere ale postului ROMÂNIA TV au fost prezenţi 94 de reprezentanţi ai puterii şi 153 reprezentanţi ai opoziţiei."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.