Decizia nr. 136 din 22.03.2012

22.03.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1,

pentru postul de televiziune TVR 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 martie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile de dezbatere difuzate de postul TVR 2, în lunile noiembrie şi decembrie 2011 şi ianuarie 2012.

Postul public de televiziune TVR 2 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 341/03.11.2005 şi Decizia de autorizare nr. 1270.0/15.03.2007).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 69 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal.

Membrii Consiliului au constatat că în emisiunile de dezbatere, difuzate în perioada noiembrie - decembrie 2011 şi ianuarie 2012, postul TVR 2 nu a asigurat o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, în sensul că numărul acestora trebuia să fie egal.

Astfel, conform datelor consemnate în rapoartele de monitorizare, situaţia participărilor reprezentanţilor puterii şi celor ai opoziţiei la emisiunile de dezbatere, transmise în perioadele menţionate, a fost următoarea :

- noiembrie : putere - 5, opoziţie - 2 ;
- decembrie : putere - 5, opoziţie -2 ;
- ianuarie : putere - 8, opoziţie – 2 ;

O asemenea abordare a emisiunilor de dezbatere, în care nu a fost asigurată o participare egală a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei, contravine prevederilor art. 69 alin. (2) din actul normativ invocat, dispoziţii potrivit cărora în emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal.

Astfel, în perioadele reflectate în rapoartele de monitorizare, radiodifuzorul a creat un dezechilibru important în privinţa participărilor reprezentanţilor puterii şi cei ai opoziţiei la emisiunile de dezbatere, în sensul că reprezentanţii puterii au fost prezentaţi de 18 ori, în timp ce reprezentanţii opoziţiei de 6 ori, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.

Esenţa reglementării prevăzute la art. 69 din Codul audiovizualului are drept scop crearea unor condiţii egale de exprimare reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, astfel încât publicul să-şi poată forma în mod liber propria opinie pe baza unor informaţii echilibrate. Or, sub acest aspect, radiodifuzorul a creat o disproporţie importantă de natură a afecta dreptul la informaţie a telespectatorilor cu privire la problemele de interes general, de natură economică, socială, politică şi culturală.

Membrii Consiliului consideră că postul TVR 2, în calitate de serviciu public de televiziune, are îndatorirea de a se conforma şi respecta întocmai dispoziţiile menţionate mai sus, astfel încât publicul să-şi poată forma propria opinie şi prin prisma punctelor de vedere exprimate atât de putere (reprezentată de executiv şi de formaţiunile politice care susţin Guvernul), cât şi de opoziţie, a căror participare trebuie să fie egală la emisiunile de dezbatere.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE titular al licenţei audiovizuale (licenţa audiovizuală nr. TV 341/03.11.2005 şi Decizia de autorizare nr. 1270.0/15.03.2007), pentru postul public de televiziune TVR 2 se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor 69 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 2 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor Codului audiovizualului care obligă posturile de televiziune ca, în emisiunile de dezbatere, numărul reprezentanţilor puterii să fie egal cu numărul reprezentanţilor opoziţiei.

În perioada 01 noiembrie 2011 - 31 ianuarie 2012, în emisiunile de dezbatere ale postului TVR 2 au fost prezenţi 18 reprezentanţi ai puterii şi 6 reprezentanţi ai opoziţiei."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.