Decizia nr. 132 din 26.03.2013

26.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.
CUI 14954665
PLOIEŞTI, str. Democraţiei nr. 28A
(Spaţiul de lucru nr. 2, Construcţia C1), parter, jud. Prahova

pentru postul ROMÂNIA TV
BUCUREŞTI, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunile informative difuzate în perioada 03-09.02.2013 şi 20.03.2013, de postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 19 alin. (2) lit. e) şi f) şi 29 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului :
- art. 39 alin. (2) : Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Conform prevederilor din Codul audiovizualului :
- art. 19 alin. (2) : Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
lit. e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
- art. 29 alin. (1) : Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.

Membrii Consiliului au constatat că emisiunile informative difuzate în zilele de 3 şi 4 februarie, respectiv 20 martie 2013 au fost difuzate cu încălcarea prevederilor legale în materie de protecţie a copiilor şi a cerinţelor de vizionare în familie a programelor de actualităţi, întrucât în cadrul acestora au fost difuzate în mod repetat ştiri şi imagini cu conotaţii sexuale referitoare la presupuse relaţii intime dintre doi elevi, care ar fi avut loc în incinta unor instituţii de învăţământ.

Astfel, în data 03.02.2013, în cadrul grupajului informativ de la ora 09.00, a fost difuzată ştirea cu titlul : „ELEVI FILMAŢI FĂCÂND SEX ÎN BAIA LICEULUI”, relatându-se faptul că doi elevi au fost filmaţi de un coleg în timpul unei partide de sex în toaleta unui liceu din localitatea Târgu Frumos, context în care au fost oferite detalii cu privire la liceul în care s-a petrecut incidentul, clasa în care elevii învaţă, precum şi măsurile ce vor fi luate de către conducerea şcolii.

Ştirea a fost ilustrată cu imagini în care au fost prezentaţi cei doi elevi aflaţi în cabina unei toalete, imaginile fiind uşor blurate, putându-se distinge scena de sex dintre protagonişti.

Pe parcursul aceleiaşi zile, ştirea a fost difuzată şi în cadrul ediţiilor de la orele 10.00, 12.00, 13.00, 16.00 şi 18.00, fiind însoţită de imagini neclare difuzate în mod repetat, acestea fiind neclare, putându-se distinge silueta unei persoane filmată din spate, într-o toaletă.

Aceleaşi imagini au fost prezentate şi în cadrul emisiunilor informative difuzate în data de 04.02.2013, de la orele 07.00 şi 08.00.

De asemenea, în data de 20.03.2013, în cadrul grupajului informativ de la ora 09.00 postul ROMÂNIA TV a difuzat ştirea cu titlul : ŞOCANT : FILME PORNO FĂCUTE DE ELEVI ÎN ŞCOALĂ ; ELEVII AU VÂNDUT FILME XXX PE INTERNET. În sistem de breaking news a fost titrat : ŞOCANT : FILME PORNO FĂCUTE DE ELEVI ÎN ŞCOALĂ ; CEI TREI ELEVI SUNT DE LA UN LICEU DIN CRAIOVA ; SUNT DOI BĂIEŢI DE CLASA A VII-A ŞI O FATĂ DE CLASA A IX-A ; ELEVII AU VÂNDUT PE INTERNET FILMELE XXX FĂCUTE.

În ştire a fost menţionat faptul că potrivit unei informaţii de ultim moment, mai mulţi elevi ai unui liceu craiovean s-au filmat întreţinând relaţii intime, vânzând, apoi, filmele, fiind implicată o întreagă reţea care comercializează filme pentru adulţi.
Prezentatoare : Breaking News la România TV. Caz fără precedent într-o şcoală din România. Trei elevi din Craiova au făcut filme pentru adulţi chiar în şcoală. Doi băieţi de clasa a VII-a şi o fată de clasa a IX-a au făcut sex pe terenul de sport, s-au filmat, după care atenţie, au vândut filmuleţele. Corespondentul ROMÂNIA TV a oferit detalii despre liceul unde s-a petrecut incidentul, clasele în care elevii învaţă, locul în care aceştia au întreţinut relaţii intime.

În acest context, ştirea a fost ilustrată cu imagini în care au fost prezentaţi doi elevi aflându-se în cabina unui grup sanitar. Imaginile au fost uşor blurate, putându-se distinge o scenă de sex între cei doi elevi, imaginile fiind difuzate în split screen, aproximativ 11 minute pe tot parcursul ştirii şi comentariilor care au urmat.

Potrivit raportului de monitorizare, imaginile care au ilustrat ştirea au fost identice cu cele difuzate în data de 03.02.2013, în cadrul ştirii cu titlul : ELEVI FILMAŢI FĂCÂND SEX ÎN BAIA LICEULUI.

O ştire cu acelaşi conţinut a mai fost difuzată şi în grupajele informative de la orele 10.00, 11.00 şi 12.00.

Analizând emisiunile informative menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe, întrucât a difuzat la ore accesibile tuturor categoriilor de public, inclusiv copiilor, mai multe ştiri şi imagini cu conotaţii sexuale referitoare la presupuse relaţii intime ale unor elevi, care ar fi avut loc în incinta unor licee.

În raport de conţinutul ştirilor şi de orele la care au fost transmise, Consiliul a mai constatat că radiodifuzorul nu a ţinut cont de obligaţia instituită în sarcina sa de a lua toate măsurile legale, astfel încât programele de ştiri şi de actualităţi să se supună cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie.

Astfel, în cadrul ştirilor au fost difuzate în mod repetat imagini, care, deşi au fost blurate, sugerau sau lăsau să se înţeleagă că este vorba despre consumarea unui act sexual.

De exemplu, în cadrul emisiunii informative din ziua de 20 martie 2013, imaginile au fost difuzate în split screen, pe tot parcursul ştirii şi comentariilor care au urmat, aproximativ 11 minute.

De asemenea, pe parcursul ştirilor din zilele de 3, 4 februarie şi 20 martie 2013 postul ROMÂNIA TV a afişat, succesiv, mai multe titluri : „ELEVI FILMAŢI FĂCÂND SEX ÎN BAIA LICEULUI ; ŞOCANT : FILME PORNO FĂCUTE DE ELEVI ÎN ŞCOALĂ ; ELEVII AU VÂNDUT FILME XXX PE INTERNET”.

În sistem de breaking news a fost titrat : „ŞOCANT : FILME PORNO FĂCUTE DE ELEVI ÎN ŞCOALĂ ; CEI TREI ELEVI SUNT DE LA UN LICEU DIN CRAIOVA ; SUNT DOI BĂIEŢI DE CLASA A VII-A ŞI O FATĂ DE CLASA A IX-A ; ELEVII AU VÂNDUT PE INTERNET FILMELE XXX FĂCUTE.”

Având în vedere detaliile şi imaginile prezentate, precum şi caracterul repetitiv al acestora, Consiliul consideră că radiodifuzorul a depăşit cadrul unei informări a publicului, cu consecinţa afectării dezvoltării morale şi mentale a copiilor, cu atât mai mult cu cât incidentele de sex relatate priveau elevii şi se produseseră în incinta unor instituţii de învăţământ.

Consiliul consideră că difuzarea insistentă a unor ştiri cu asemenea conţinut, la ore la care copiii au avut acces neîngrădit la vizionare, respectiv în intervalul orar 07.00-18.00, este de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, ştiut fiind că vizionarea unui astfel de program de către aceştia poate fi deosebit de nocivă şi periculoasă, ţinând cont de o serie de factori care le afectează capacitatea unei reprezentări corecte a faptelor, cum ar fi lipsa maturităţii, curiozitatea sau tendinţa şi uşurinţa cu care aceştia pot imita comportamentul şi faptele altor persoane.

Membrii Consiliului apreciază că un astfel de conţinut poate avea influenţă negativă asupra sănătăţii şi dezvoltării mentale a copiilor, dat fiind faptul că aceştia îşi formează capacitatea de a aprecia ceea ce este corect şi ceea ce este greşit, noţiunile de bine şi rău, precum şi seturile de valori prin observare şi imitaţie.

În acest scop, legiuitorul a prevăzut norme speciale cu privire la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, instituind la art. 39 din Legea audiovizualului că difuzarea programelor audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare nu pot vedea emisiunile respective.

În aplicarea acestor dispoziţii, la art. 19 din Codul audiovizualului sunt stabilite criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate şi care au drept scop informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, criterii precum cele privind reprezentarea actului sexual şi reperele morale pe care aceste programea le oferă copiilor sau adolescenţilor.

De asemenea, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia prevăzută în sarcina sa, de a ţine seama de cerinţele de protecţie a minorilor şi de vizionarea în familie a programelor de ştiri şi de actualităţi.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) alin. (2) şi (4) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.3/09.06.2011, decizia de autorizare nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 19 alin. (2) lit. e) şi f) şi 29 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ROMÂNIA TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât în cadrul emisiunilor informative din zilele de 3, 4 februarie şi 20 martie 2013 au fost difuzate ştiri şi imagini cu conotaţii sexuale, de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a minorilor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, programele care pot afecta dezvoltarea mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă aceştia nu pot vedea emisiunile respective, iar programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.