Decizia nr. 129 din 21.03.2013

21.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L.
cu sediul în Bacău, str. Calea Republicii, nr. 58, bl. 58,
sc. D, ap. 11, jud. Bacău CUI 23801393

pentru localitatea Sănduleni, judeţul Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 2024/15.02.2013 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Sănduleni, judeţul Bacău, ce aparţine S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6931.2/26.04.2012, Anexa din 13.11.2012, pentru localitatea Sănduleni, judeţul Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 13.11.2012 cuprinde 47 programe.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 21.02.2013, în localitatea Sănduleni, judeţul Bacău, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : FILM CAFE, MGM CHANNEL, SPORT 1, PAPRIKA TV, MINIMAX, SPORT.RO, ACASĂ TV, EUROSPORT, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, NATIONAL GEOGRAPHIC, BOOMERANG TV, DISNEY CHANNEL, DIVA UNIVERSAL, HISTORY CHANNEL şi F&H TV.

De asemenea, s-a constatat că programele TOP SHOP TV, THE MONEY CHANNEL, MOOZ TV, RAPSODIA TV, ALFA OMEGA TV, CREDO TV şi TOP 1 TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că distribuitorul a mai fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale, membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 10.000. lei

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j), alin. (2) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A 6931.2/26.04.2012, Anexa din 13.11.2012, pentru localitatea Sănduleni, judeţul Bacău, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Sănduleni, judeţul Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Sănduleni, judeţul Bacău, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”