Decizia nr. 128 din 21.03.2013

21.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA SUD SRL
Alexandria, Str. Libertății, nr. 185, bl. A5, sc. A, et. 8, ap. 17,
jud. Teleorman

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Nanov, judeţul Teleorman, aparţinând S.C. MEDIA SUD SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. MEDIA SUD SRL deţine avizul de retransmisie nr. A 05122.1/12.02.2009, Anexa din 12.02.2009, pentru localitatea Nanov, judeţul Teleorman.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 27.02.2013, în localitatea Nanov, judeţul Teleorman, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice se retransmiteau, în pachetul analogic, în plus faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 19 programe : BOLLYWOOD TV, BOLLYWOOD CLASIC, DOLCE SPORT, VIASAT NATURE, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, DISCOVERY WORLD, DISCOVERY TRAVEL, NICKELODEON, MOOZ DANCE, MONEY.RO, NASUL TV, ROMANIA TV, INEDIT TV, GSP TV, LOOK TV, HIT MUSIC CHANNEL, TVR CRAIOVA și TRANSILVANIA LIVE.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. MEDIA SUD S.R.L. deţinător al avizului de retransmisie nr. . A 05122.1/12.02.2009 Anexa din 12.02.2009, pentru localitatea Nanov, judeţul Teleorman, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Nanov, judeţul Teleorman, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. MEDIA SUD SRL cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Nanov, judeţul Teleorman, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. »