Decizia nr. 127 din 21.03.2013

21.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. LUMIDENT SRL
Titu, Str. Gării, Bloc 2, et. 1, ap. 1, jud. Dâmbovița

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Titu, judeţul Dâmbovița, aparţinând S.C. LUMIDENT SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. LUMIDENT SRL deţine avizul de retransmisie nr. A 0659.1/13.05.2008, Anexa din 29.06.2010, pentru localitatea Titu, judeţul Dâmbovița.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 28.02.2013, în localitatea Titu, judeţul Dâmbovița, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice se retransmiteau, în pachetul analogic, în plus faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 14 programe : CARTOON NETWORK, MGM, DIVA UNIVERSAL, BOOMERANG, DAVINCI LEARNING, MYNELE TV, HISTORY CHANNEL, AXN, NATIONAL GEOGRAPHIC, NEPTUN TV, ROMANIA TV, GSP TV, COLUMNA TV și MDI TV, iar programele TRINITAS TV, SCI FI, KIDSCO și MOVIES 24, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. LUMIDENT SRL deţinător al avizului de retransmisie nr. A 0659.1/13.05.2008 Anexa din 29.06.2010, pentru localitatea Titu, judeţul Dâmbovița, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Titu, judeţul Dâmbovița, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LUMIDENT SRL cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Titu, judeţul Dâmbovița, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. »