Decizia nr. 126 din 21.03.2013

21.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. EVCORP ELECTRONICS S.R.L.,
Loc. Vicovu de Jos, Şos. Naţională nr. 44, Jud. Suceava

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 1959/14.02.2013 şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava, reţea aparţinând S.C. EVCORP ELECTRONICS S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. EVCORP ELECTRONICS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 0825.2/18.09.2007, Anexa nr. 9. a aprobată la data de 03.06.2010 pentru localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. EVCORP ELECTRONICS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. EVCORP ELECTRONICS S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data 03.06.2010 cuprinde 16 programe.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 26.02.2013, în localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice se retransmiteau, în pachetul analogic, în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : MINIMAX, EUROSPORT, TRINITAS TV, ACASĂ TV, SPORT. RO, CARTON NETWORK, MOOZ DANCE, DISCOVERY, NAŢIONAL GEOGRAPHIC, ANIMAL PLANET, DIVA UNIVERSAL, EUROSPORT 2, RAPSODIA TV, DUCK, DD TV, DISNEY CHANNEL, PRO CINEMA, JURNAL TV, SPERANŢA TV, ETNO TV, GSP TV, B1 TV, ROMANIA TV, PRO TV, ANTENA 1, PRIMA TV, ANTENA 3, REALITATEA, FAVORIT, NAŢIONAL TV, KANAL D, TARAF TV, KISS TV, EUFORIA LIFESTYLE, ANTENA 2, NAŢIONAL 24 PLUS, TV PLUS, INTERMEDIA şi BUCOVINA TV.

Programele GOOD LIFE CHANNEL şi NEPTUN TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.

Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii S.C. EVCORP ELECTRONICS S.R.L. în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava, a programului NEPTUN TV, înscris în oferta aprobată, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, la acelaşi control s-a constatat că distribuitorul de servicii nu a inclus în oferta de servicii de programe şi nu retransmite programul TVR NEWS, fapt ce contravine dispoziţiilor invocate.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR NEWS), precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă (aşa cum este programul NEPTUN TV).

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. EVCORP ELECTRONICS S.R.L. (deţine avizul de retransmisie nr. A 0825.2/18.09.2007, Anexa nr. 9. a aprobată la data de 03.06.2010 pentru localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. EVCORP ELECTRONICS S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, deoarece nu a retransmis programele NEPTUN TV şi TVR NEWS a căror retransmitere este obligatorie.