Decizia nr. 126 din 12.02.2009

12.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. AUTOPRO MOND SRL
Str. Centru nr. 131, Bascov, jud. Argeş

pentru postul de televiziune TELE 7 MUSCEL
Str. Ion. Ticaloiu nr. 52-54, Câmpulung, jud. Argeş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care S.C. AUTOPRO MOND SRL respectă obligaţiile ce decurg din calitatea de titular de licenţă audiovizuală.

S.C. AUTOPRO MOND SRL este titularul licenţei audiovizuale TV 113.4/01.02.1996 şi al deciziei de autorizare audiovizuală D.A. nr. 316.1-1/10.10.2000 pentru postul de televiziune TELE 7 MUSCEL.

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu în situaţia în care titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, la controlul efectuat, în data de 03.02.2009, de inspectorul audiovizual al C.N.A., la sediul postului de televiziune TELE 7 MUSCEL, s-a constatat că acest post avea emisia oprită.

Anterior, C.N.A. a aprobat două cereri succesive de încetare a difuzării serviciului de programe pentru postul de televiziune TELE 7 MUSCEL pentru câte 45 de zile, în perioadele 23 octombrie - 06 decembrie 2008 şi, respectiv, 06 decembrie 2008 - 20 ianuarie 2009. Prima cerere a fost aprobată S.C. AUTO ARO GROUP SRL Muscel, care era, la acel moment, deţinătoarea licenţei audiovizuale pentru acest post de televiziune. La data de 27.11.2008, această societate a cedat licenţa către actuala deţinătoare, S.C. AUTOPRO MOND SRL. Cea de a doua cerere a fost formulată de această societate.

Prin adresa nr. 1508/02.02.2009, S.C. AUTOPRO MOND SRL a făcut cunoscut Consiliului că nu a avut posibilitatea să înceapă difuzarea serviciului de programe.

În aceste condiţii, în temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. AUTOPRO MOND SRL şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, în sensul începerii difuzării serviciului de programe pentru care deţine licenţa audiovizuală TV 113.4/01.02.1996.

În situaţia în care nu vă veţi conforma dispoziţiilor prezentei decizii, Consiliul va aplica prevederile art. 57 din Legea audiovizualului, în sensul retragerii licenţei audiovizuale pe care o deţineţi pentru postul de televiziune TELE 7 MUSCEL.