Decizia nr. 125 din 19.03.2013

19.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.,
C.U.I. R15971591
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrată sub nr. 1334/04.02.2013, cu privire la emisiunea Sinteza zilei difuzată în data de 29 ianuarie 2013 de postul ANTENA 3.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat dispoziţiile articolelor 64 alin. (1) lit. b și 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Conform prevederilor invocate :
Art. 64 (1) "În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă."
Art. 40 (3) Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.”

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în ediția din 29 ianuarie 2013 a emisiuniii Sinteza zilei, radiodifuzorul nu a asigurat o informare corectă și prezentată cu bună credință în legătură cu unul dintre subiectele dezbătute.

În fapt, această ediție a emisiunii, moderată de dl. Mihai Gâdea, i-a avut ca invitaţi în studio pe : Cornel Nistorescu, Mugur Ciuvică, Oana Stancu, Petre Roman, Dinu C. Giurescu și Adina Anghelescu. În direct, prin telefon, au intervenit : Codrin Munteanu-prefect de Covasna, Tamas Sandor-preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Mircea Duşa-ministrul Apărării Naţionale ; Ciprian Dobre-preşedintele Consiliului Judeţean Mureş ; prin Skype, de la Madrid : Dan Tănasă-jurnalist.

În deschiderea emisiunii, moderatorul acesteia a prezentat situația din județul Covasna referitoare la arborarea pe clădirile unor primării a steagului Ținutului Secuiesc, afirmând :
« Mihai Gâdea : Sunt câteva decizii pe care am să vi le prezint şi documente oficiale care vorbesc despre faptul că simbolurile naţionale ale României, cum este drapelul României, este vandalizat, iar preşedintele CJ Covasna a trimis o decizie prin care cere tuturor primăriilor în care sunt primari UDMR în Transilvania, în Ardeal, să fie arborat steagul Ţinutului Secuiesc. Eu n-am ştiut că există în România un Ţinut Secuiesc. Dar faptul că se cere de la nivelul preşedintelui CJ arborarea acestui drapel este un lucru ce s-ar putea să nască tensiuni şi naşte tensiuni (... »

Dl. Mihai Gâdea, a afirmat că site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna are un conţinut exclusiv în limba maghiară. În sprijinul acestei afirmaţii a fost prezentat un print-screen al respectivului site, în care apăreau doar informaţii în limba maghiară, lipsind link-ul către versiunea în limba română.

Comentând această captură, dl. Mihai Gâdea a afirmat :
« Ceea ce vedem aici este un site totalmente în limba maghiară. Absolut totul este în limba maghiară, doar sus scrie Consiliul Judeţean Covasna, iar în stânga este emblema Ţinutului Secuiesc. Nu sunt însemnele statului roman pe site-ul oficial al Consiliul Judeţean. Totul este în limba maghiară. Am fi vrut să încercăm ceva în limba română, nu am putut. »

Cu toate acestea, ulterior acestui moment, aşa cum reiese din raportul de monitorizare, în emisiune a fost prezentată o altă captură a aceleiaşi pagini de contact de pe site-ul instituţiei, cu diferenţa că, în partea din dreapta sus apărea link-ul către versiunea în limba română.

În legătură cu acest fapt, nici moderatorul emisiunii şi nici vreun invitat aflat în studio nu a făcut nicio afirmaţie din care să rezulte că între cele două capturi prezentate exista o diferenţă esenţială : din prima lipsea link-ul către versiunea în limba română a site-ului, în timp ce în cea de a doua captură, acest link exista, ceea ce contrazicea întregul demers al moderatorului potrivit căruia nu exista şi o variantă de text şi în limba română.

Faţă de o astfel de abordare, Consiliul a considerat că au fost încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului care impun în sarcina radiodifuzorilor ca informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună credinţă.

Membrii Consiliului au constatat că dialogul purtat pe această temă de dl. Mihai Gâdea cu dl. Tamas Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna (care a intervenit telefonic în emisiune), nu a fost de natură să ofere publicului telespecator o informaţie clarificatoare pe această temă, moderatorul afirmând în continuare că site-ul Consiliului Judeţean Covasna este exclusiv în limba română, în timp ce dl. Tamas Sandor a susţinut că site-ul este bilingv.

Ulterior, pe parcursul emisiunii, s-a discutat despre posibilitatea sau, după caz, imposibilitatea de a accesa site-ul în discuţie, situaţie diferită de cea prezentată iniţial publicului, când s-a spus că site-ul nu cuprinde un link cu informaţii în limba română, creându-se o evidentă confuzie. Astfel, însuşi moderatorul a admis că pe acest site este un link în limba română, dar a a firmat că acesta ar fi inactiv.

Sub acest aspect, şi dl. Mircea Badea, în intervenţia sa de la finalul emisiunii, a vorbit despre faptul că site-ul « nu mergea », nu se putea intra pe el şi nicidecum despre conţinutul acestui site, despre care dl. Mihai Gâdea a afirmat că este exclusiv în limba maghiară.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au apreciat că, pentru publicul care nu deţine suficiente informaţii despre modul de accesare a unui site, conţinutul acestuia, « motor de căutare » etc. era dificil de făcut distincţia între existenţa unui link către o versiune în limba română în cadrul unui site şi posibilitatea de a accesa site-ul, ceea ce a constituit o formă de manipulare a acestuia.

Consiliul a considerat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia legală de a prezenta o informaţie în mod imparţial şi cu bună credinţă, premisa legală fiind aceea că publicul trebuie să beneficieze de o informare corectă şi obiectivă.

În afară de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că o serie de expresii folosite de unul dintre invitaţii care a intervenit în emisiune (respectiv dl. Mircea Badea) au avut caracter defăimător la adresa preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna.

Redăm din raportul de monitorizare :
« Mircea Badea : Eu mai aveam un pic şi spărgeam televizorul. Câtă răbdare aţi avut cu arogantul ăsta, cu mitomanul ăsta. Prietene, nu merge niciun site. E o vrăjeală, nu există site-ul ăla. Dacă eu stau atâta timp să încerc să intru pe un site şi nu reuşesc. Ciutacu la fel, tu la fel. Prietene, nu merge site-ul, despre ce vorbim. »

Membrii Consiliului apreciază că disputa cu privire la un subiect poate fi discutată în termeni civilizaţi, care să nu lezeze partea adversă.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 144 alin. (2) și (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) și 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitat e cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu somație publică, întrucât, în ediția din 29 ianuarie 2013 a emisiunii Sinteza zilei, radiodifuzorul nu a asi gurat informarea publicului în mod imparţial şi cu bună credinţă, fapt ce contravine prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului.

De asemenea, în cadrul aceleiași ediții, unul dintre invitaţi a folosit un limbaj defăimător la adresa unei persoane, ceea ce contravine dispoziţiilor ar. 40 din acelaşi act normativ."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.