Decizia nr. 124 din 19.03.2013

19.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI RO 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în data de 19 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA sub nr. 6190/24.04.2012, 8039/16.05.2012, 6157/23.04.2012 şi 6985/07.05.2012 cu privire la unele ediţii ale emisiunii „Observator”, difuzate în perioada 20-24 aprilie 2012, de postul ANTENA 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.4/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-3/14.06.1994).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale articolelor 64 alin. (1) lit. a) şi b), 66 alin. (1) şi (2) şi 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Conform prevederilor din Codul audiovizualului :

- art. 64 alin. (1) : În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
- art. 66 alin. (1) : În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
alin. (2) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.
- art. 67 : În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

În fapt, în cadrul unor ediţii ale emisiunii informative „Observator”, difuzate în perioada 20 – 22.04 2012, postul ANTENA 1 a prezentat mai multe ştiri referitoare la faptul că distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. a încetat retransmisia prin satelit (platforma DTH) a programelor posturilor de televiziune aparţinând companiei Intact Media Group (respectiv Antena 1, Antena 3, Antena 2, GSP TV şi Euforia Lifestyle).

Ca urmare a acestui fapt, distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. a sesizat Consiliul cu privire la faptul că opinia publică a fost grav dezinformată prin difuzarea de către postul de televiziune ANTENA 1, pe parcursul mai multor zile, a unor informaţii potrivit cărora ar fi oprit în mod abuziv retransmisia posturilor Intact Media Group.

Or, potrivit celor consemnate în adresa transmisă Consiliului, încă din data de 28.03.2012, compania Intact Media Group comunicase distribuitorului de servicii S.C. RCS&RDS S.A. o somaţie prin care îi pusese în vedere că, după data de 20.04.2012, Acordul de retransmisie a unor posturi pentru care compania deţine licenţă audiovizuală îşi încetează efectele, dacă negocierile dintre părţi nu se vor putea finaliza prin încheierea unui nou contract comercial.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. nu a asigurat informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor pentru favorizarea liberei formări a opiniilor.

Astfel, în cadrul ediţiei emisiunii „Observator” difuzată în data de 20 aprilie 2012, de la ora 19.00, postul ANTENA 1 a prezentat o ştire cu titlul RCS blochează Antenele, referitoare la faptul că de 20 de ore posturile ANTENA 1 şi ANTENA 3 nu mai pot fi recepţionate prin satelit de abonaţii RCS & RDS, pe motiv că distribuitorul de servicii nu mai poate plăti către S.C. ANTENA TV GROUP SA banii pentru difuzarea prin satelit a celor două posturi de televiziune, reprezentanţii Intact Media Group considerând măsura RCS & RDS abuzivă şi necomercială.

În continuare a fost difuzat mesajul d-lui Mihai Gâdea (prezentat pe postul de televiziune Antena 3 în zilele de 20 şi 21 aprilie 2012).

O ştire cu conţinut similar, având acelaşi titlu, a fost difuzată şi în ediţia emisiunii informative „Observator” de la ora 16:00.

- În emisiunea „Observator” difuzată în 21 aprilie 2012 de la ora 19.00, a fost prezentată ştirea cu titlul Decizie abuzivă, prin care s-a precizat că un milion de abonaţi ai societăţii RCS&RDS SA nu au putut viziona meciul Steaua-Vaslui transmis, în direct, de posturile Antena 1 şi GSP TV şi că de aproape două zile posturile, Antena 1, Antena 3 şi GSP TV nu mai pot fi recepţionate prin satelit de abonaţii RCS – RDS, pentru că au fost scoase de pe platforma de satelit DIGI.

Prin voce din off s-a precizat că reprezentanţii Intact Media Group consideră măsura RCS&RDS abuzivă şi necomercială, telespectorii fiind îndemnaţi să facă reclamaţii la numărul de telefon afişat pe ecran.

În aceeaşi zi, ştiri cu un conţinut asemănător, au fost difuzate şi în cadrul ediţiilor emisiunii informative „Observator” de la ora 13.00 şi 16.00, având titlul RCS – RDS blochează Antenele.

- În ediţia informativă a emisiunii „Observator” difuzată în data de 22 aprilie 2012 de la ora 8.00, cu titlul Nu vom ceda şantajului RCS, a fost prezentată o ştire în care s-a precizat că Intact Media Group nu cedează şantajului practicat de RCS şi că de trei zile această companie a întrerupt abuziv retransmisia pe satelit a programelor televiziunilor ce aparţin Intact Media Group.

În cadrul ştirii respective, radiodifuzorul a solicitat distribuitorului de servicii RCS&RDS să explice maniera discreţionară în care acesta plăteşte sume mari de bani unor posturi pentru retransmisie, în timp ce canalele trustului Intact au fost scoase abuziv din grilă.

În continuare a fost difuzat un comunicat prezentat de d-na Alessandra Stoicescu pe postul ANTENA 3.

În aceeaşi zi a fost difuzată o ştire cu un conţinut asemănător, în cadrul emisiunii informative „Observator” de la ora 7.00, având titlul „Telespectatori nemulţumiţi”, precum şi în ediţia de la ora 13.00, având titlul „Nu vom ceda şantajului RCS-RDS ; Telespectatori revoltaţi”.

Pe parcursul unor emisiuni, în partea de sus a ecranului s-a derulat următorul text : „Compania de cablu RCS – RDS a refuzat, cu rea-credinţă, să încheie un acord pentru retransmisia posturilor Antena 1, Antena 2, Antena 3, Euforia şi GSP TV pe platforma de satelit Digi, afectând în mod grav interesele telespectatorilor. Pentru recepţionarea posturilor Intact, vă rugăm să vă adresaţi altor companii de cablu şi satelit. Pentru alte informaţii, vă rugăm apelaţi numărul 021.40.91.791 sau trimiteţi un SMS la 771 (tarif normal)”.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat publicului telespectator o informaţie corectă, inducându-i ideea că distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS SA nu respectă principiul must carry reglementat de art. 82 din Legea audiovizualului, când, în realitate, S.C. RCS&RDS SA nu retransmitea posturile trustului Intact Media Group prin platforma DTH pentru că legiuitorul a instituit o excepţie de la aplicarea principiului menţionat.

Astfel, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, lista must carry este aplicabilă distribuitorilor de servicii de programe, conform art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, cu excepţia celor care utilizează pentru retransmisie reţele publice cu acces prin satelit de tip Direct-to-Home (DTH).

Membrii Consiliului au constatat că, procedând în această manieră, radiodifuzorul nu a asigurat o informare corectă a publicului telespectator prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor, încălcând astfel prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a constatat că, deşi informaţiile prezentate erau de interes public, radiodifuzorul nu a solicitat şi punctul de vedere al reprezentanţilor distribuitorului de servicii S.C. RCS&RDS SA pentru ca informaţia să fie echilibrată, imparţială şi pentru a favoriza formarea opiniilor cu privire la subiectul abordat.

Or, potrivit art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, informarea în probleme de interes public, trebuie să respecte asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Totodată, membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul a prezentat aceste informaţii fără respectarea principiului bunei-credinţe, fără a asigura o distincţie clară între fapte şi opinii şi fără a prezenta şi punctul de vedere al unui reprezentant al distribuitorului de servicii S.C. RCS&RDS SA, pentru ca publicul să-şi poată forma propria opinie cu privire la acest subiect.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul audiovizualului care dispun că în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure o distincţie clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că prezentatorii emisiunilor de ştiri nu şi-au îndeplinit obligaţia legală prevăzută la art. 67 din Codul audiovizualului potrivit cărora în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte.

Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 012.4/25.01.1993, al deciziei de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-3/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolelor 64 alin. (1) lit. a) şi b), 66 alin. (1) şi (2) şi 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 1 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului şi ale art. 64, 66 şi 67 din Codul audiovizualului, întrucât în unele ediţii ale emisiunii informative “Observator” difuzate în perioada 20-22 aprilie 2012, subiectul referitor la litigiul comercial dintre compania Intact Media Group şi S.C. RCS&RDS SA nu a fost prezentat în mod imparţial şi cu bună-credinţă, nefiind asigurată o distincţie clară între fapte şi opinii."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.