Decizia nr. 123 din 12.02.2009

12.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MIHAI IUGA S.N.C.
cu sediul în str. Ulmului nr. 53 MEDIAŞ Jud. Sibiu

pentru postul de radio MEDIAŞ 725
Str. Nicolae Iorga, Turnul FORCKESCH

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la nerespectarea normelor audiovizuale referitoare la publicitatea pentru cabinete medicale şi executori judecătoreşti, de către postul de radio MEDIAŞ 725.

Postul de radio MEDIAŞ 725 aparţine radiodifuzorului S.C. MIHAI IUGA S.N.C. (licenţa audiovizuală nr. R 039/31.03.1993 şi decizia de autorizare nr. 076.0/04.10.1994, eliberată la 05.04.2004).

Membrii Consiliului au constatat că postul de radio MEDIAŞ 725 a încălcat dispoziţiile art. 156 alin. (2) şi art. 158 alin (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Potrivit dispoziţiilor invocate :

Art. 156
(2) Este interzisă publicitatea care promovează executori judecătoreşti şi experţi judiciari.

Art. 158
(1) Este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.

În fapt, postul de radio Mediaş 725 a difuzat în data de 26.01.2009, în intervalul orar 06:00-20:00, în cadrul unor grupaje de mică publicitate difuzate sub genericul „Anunţuri de interes local”, două anunţuri de vânzare la licitaţie a unor imobile de către executorul judecătoresc Tudor Vasile Petru.

Primul anunţ, difuzat în grupajul de mică publicitate de la ora 9.00 a avut următorul conţinut : “Executorul judecătoresc Tudor Vasile Petru vinde la licitaţie publică în data de 26 ianuarie ora 10 în Mediaş strada Ştefan Ludwig Roth nr. 29, averea imobilă urmărită a debitoarei Cârstea Profira domiciliată în Mediaş strada Episcop Ioan Suciu nr. 15, care se compune din cota de ½ din imobilul înscris în CF nr. 2173 Mediaş număr top 446 care se compune din casă şi curte intravilan cu 5 camere, 2 bucătării, 2 cămări, balcon, terasă, o pivniţă în suprafaţă de 238 mp, proprietate a debitoarei Cârstea Profira şi a lui Cârstea Elena, preţul de strigare fiind de 57562,50 Euro reprezentând cota de ½ din imobil.

Executarea se va face la cererea creditorului Haţegan Vasile, domiciliat în Mediaş, strada Pasaj după Zid nr. 3 judeţul Sibiu. Persoanele interesate se pot adresa la sediul biroului executorului judecătoresc Tudor Vasile Petru, Mediaş, strada Ştefan Ludwig Roth nr. 29 între orele 8-16, telefoane 0269846865 sau 0744212580. Repet numerele de telefon : 0269846865 sau 0744212580.”

Al doilea anunţ, difuzat în grupajele de mică publicitate de la orele 13.00 şi 19.00, a avut următorul conţinut :”Executorul judecătoresc Tudor Vasile Petru vinde la licitaţie publică în data de 28 ianuarie ora 10 în Mediaş strada Ştefan Ludwig Roth nr. 29 averea imobilă urmărită a debitorului Isăilă Horaţiu Radu şi a lui Isăilă Aura Elena domiciliaţi în Mediaş, strada 1 Decembrie nr. 28, bloc 1, etaj 2, ap. 31 cere se compune din imobilul înscris în CF nr. 11822 Mediaş, număr top 2355/7/68 care se compune din 2 camere, bucătărie, baie, cămară, vestibul, proprietatea debitorului Isăilă Horaţiu Radu şi a lui Isăilă Aura Elena, preţul de strigare fiind de 30000 euro. Persoanele interesate se pot adresa la sediul biroului executorului judecătoresc Tudor Vasile Petru, Mediaş, str. Ştefan Ludwig Roth nr. 29 între orele 8-16, telefoane 0269846865 sau 0744212580. Repet numerele de telefon : 0269846865 sau 0744212580.”

Analizând conţinutul celor două anunţuri, Consiliul a apreciat că difuzarea acestora a avut un caracter de promovare a activităţii profesionale a executorului judecătoresc Tudor Vasile Petru, fapt ce contravine prevederilor art. 156 alin. (2) din Codul audiovizualului, care interzic în mod expres publicitatea care promovează executori judecătoreşti.

De asemenea, în urma monitorizării s-a mai constatat că, în cadrul grupajelor de publicitate transmise în data de 26.01.2009, au fost difuzate două spoturi publicitare pentru serviciile medicale oferite de policlinica Dopsi.

Cele două spoturi au avut următorul conţinut :

“Policlinica Dopsi, de 10 ani pentru sănătatea dumneavoastră ! Cu ocazia celor 10 ani de activitate policlinica Dopsi vine în întâmpinarea pacienţilor săi cu o noutate pentru Mediaş : ecografii 3D, 4D, Doppler color, pentru abdomen, tiroidă, glande mamare, obstretică-ginecologie, artere, vene, cardiologie, ortopedie şi pediatrie. Vă aşteptăm în Mediaş pe strada Turnului nr. 12, telefon 846281. Program zilnic de la 7:30 la 19. Policlinica Dopsi întotdeauna pentru sănătatea dumneavoastră.”

“Un control obişnuit, o analiză simplă pot descoperi boli care pot fi tratate la timp. Cu personal calificat şi în condiţii deosebite Dopsi Med vă aşteaptă zilnic între orele 7:30-10:30 pentru analize de biochimie, hematologie, microbiologie, hormonale şi markeri tumorali. Dopsi Med vă oferă consultaţii în specialităţile cardiologie, fizioterapie, interne, pediatrie, neurologie, endocrinologie, obstretică-ginecologie, urologie, dermatologie şi alergologie. Zilnic de la 13:30-14:30 Dopsi Med eliberează fişe auto, permise portarmă şi alte investigaţii. Centrul de diagnosticare şi analiză Dopsi Med vă aşteaptă pe strada Turnului nr. 12 între orele 7:30-19, telefon 846281. Întotdeauna pentru sănătatea ta.”

Membrii Consiliului au constatat că, prin difuzarea acestor spoturi publicitare, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 158 alin. (1) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2), din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. MIHAI IUGA SNC pentru postul de radio MEDIAŞ 725 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 91 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul S.C. MIHAI IUGA SNC are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio MEDIAŞ 725 cu somaţie publică, deoarece, în cadrul unor grupaje publicitare din 26 ianuarie 2009, a difuzat anunţuri privind activitatea profesională a unui executor judecătoresc şi a promovat un centru medical, fapte ce contravin prevederilor art. 156 şi 158 din Codul audiovizualului.

Potrivit acestor dispoziţii, este interzisă publicitatea care promovează executori judecătoreşti, precum şi orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.