Decizia nr. 122 din 12.02.2009

12.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NOVA AS S.R.L.
cu sediul în Mediaş, str. Mihai Eminescu nr. 4-7, jud. Sibiu

pentru postul de televiziune NOVA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la nerespectarea, în perioada 8 - 14 ianuarie 2009, a normelor audiovizuale referitoare la interzicerea publicităţii pentru cabinete medicale, de postul NOVA TV.

Postul de televiziune NOVA TV aparţine radiodifuzorului S.C. NOVA AS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 081/22.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 585.0/20.01.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NOVA AS S.R.L. a încălcat prevederile art. 158 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.

În fapt, în perioada 8 - 14 ianuarie 2009, în cadrul programului videotext, postul NOVA TV a difuzat patru spoturi publicitare în care au fost prezentate denumirile, datele de contact şi serviciile oferite de unele centre medicale, după cum urmează :

- „Centrul Medical dr. Vlăduţiu”, str. I.G. Duca nr. 34, Mediaş, jud. Sibiu, tel/fax : 0269/843720, e-mail : cm.vlădutiu yahoo.com ;

„…consultaţii în toate specialităţile medicale : alergologie şi imunologie, boli infecţioase, diabet, cardiologie, dermatologie, endocrinologie, obstretică-ginecologie (cu ecografie 3D şi 4D, construcţia imaginii fătului), medicină generală ...”

„…Explorări funcţionale : ECC, EEG (montare şi interpretare), spirometrie, determinare tensiune arterială, determinare osteoporoză. Ecografie : sân, abdomen, pelvis, rinichi…”

„…Analize medicale de laborator : hematologie, imunologie, biochimie, electroforeză, microbiologie…”

„În cadrul Centrului Medical dr. Vlăduţiu se fac consultaţii în vederea tratamentului obezităţii morbide prin metoda gastrectomiei longitudinale laparoscopică – gastric sleeve.”

- S.C. Spiromedica S.R.L., Mediaş, str. Virgil Madgearu nr. 7A, relaţii şi programări : tel. 844233, 846590, program luni-vineri 8-16 ;

„Pacienţii au acces gratuit (în măsura bugetului alocat de CJAS Sibiu) la următoarele servicii :

- laborator analize medicale
- laborator radiologie
- imagistică medicală (ecografie)
- servicii medicina muncii
- determinări toxicologice în atmosfera locului de muncă, conform legislaţiei muncii
- certificate de sănătate în vederea obţinerii contractelor de muncă în străinătate.”…
- „Cabinet de psihologie str. I.C. Brătianu nr. 3 Mediaş (lângă farmacia Caritas) vă oferă asistenţă psihologică în :
- autocunoaştere şi dezvoltare personală
- probleme relaţionale în cuplu, familie şi cei din jur
- adaptare în perioade grele ale vieţii
- experienţe traumatice trăite în trecut sau în prezent
- sentimente de neajutorare, vinovăţie, furie
- tulburări de anxietate, atacuri de panică, fobii
- dificultăţi în luarea deciziilor
- tulburări alimentare
- dificultăţi în controlul comportamentului la copii, adolescenţi, adulţi.”

Membrii Consiliului au constatat că, prin difuzarea acestor spoturi publicitare, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 158 alin. (1) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. NOVA AS S.R.L. pentru postul de televiziune NOVA TV din localitatea Mediaş, jud. Sibiu şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 91 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 17.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NOVA TV cu somaţie publică, întrucât în perioada 8 – 14 ianuarie 2009, a difuzat mai multe spoturi publicitare pentru cabinete medicale, faptă ce contravine prevederilor art. 158 din Codul audiovizualului.

Potrivit acestor dispoziţii, este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.