Decizia nr. 121 din 14.03.2013

14.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NEWS MEDIA S.R.L.
ALBA IULIA, str. Gheorghe Pop de Băseşti, nr. 10, jud. Alba
CUI 18517850

pentru postul de radio ARDELEANUL FM
ALBA IULIA, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 68, bl. M6, jud. Alba

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la o serie de emisiuni difuzate de postul ARDELEANUL FM.

Postul de radio ARDELEANUL FM aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 705.2/24.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1328.0/02.10.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 30, 32, 66 alin. (1) lit. a) şi 67 din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit prevederilor din Codul audiovizualului :

- art. 30 : Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
- art. 32 alin. (1) : Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
alin. (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată.
- art. 66 alin. (1) : În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
- art. 67 : În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

Emisiunea de dezbatere « Ora Adevărului » din 23 ianuarie 2013 (difuzată de la ora 20:00 şi în reluare în 24.01.2013, de la ora 13:05) a fost moderată de dl. Gligor Iosif. În cadrul emisiunii au participat, în calitate de invitaţi, domnii Potor Călin, deputat PNL de Alba şi Rareş Buglea, care, la data difuzării emisiunii, era consilier local PNL.

Tema emisiunii a constituit-o un document datat 2011 emis de o Direcţie din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului referitor la corecţiile financiare aplicate Primăriei Alba Iulia, reprezentată de primarul Mircea Hava (Preşedinte al PDL Alba).

Pe parcursul emisiunii au fost fost făcute comentarii critice la adresa Primarului Municipiului Alba Iulia şi a unor directori din cadrul Primăriei, fără respectarea principiului imparţialităţii şi echilibrului reglementat de art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

Invitaţii emisiunii au discutat despre « mârşăvii, nereguli făcute la toate lucrările serioase din Alba Iulia » (invitat Radu Buglea), despre « caiet de sarcini cu dedicaţie » (invitat Radu Buglea) ori « caiete de sarcini preferenţiale » (invitat Călin Potor), despre presupuse fapte de corupţie.

De asemenea, s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa unor directori din Primăria Alba Iulia.

Redăm din raportul de monitorizare :
„Călin Potor” : Deci Primăria vrea să facă o pasarelă, foarte bine, capătă fonduri europene să o facă, trişează, înşală când face procedurile de selecţie de oferte, astea se reproşază în primul rând, deci au ales pe unul pe placul lor, nu pe placul legalităţii şi a calităţii...(...)..
« Călin Potor : Lipsa de transparenţă este la ea acasă în Primăria Alba. Atâta timp, eu am citit în presă, pentru că nu o să spună nimeni din primărie – bine Potor că ai venit să-ţi spunem ţie - citesc ieşirile directorilor de primărie care spun „noi suntem oameni corecţi nu facem politică”. Aici sunt două aspecte, unul, sau nu ştiu, greşesc că nu ştiu, sunt tăntălăi şi atunci să plece acasă sau greşesc, ştiu că greşesc, dar cineva le zice să tacă sau cineva îi învaţă să greşească şi atunci sunt şi mai periculoşi şi ar trebui chiar şi legaţi. »

Membrii Consiliului au considerat că o astfel de discuţie, referitoare, în principiu, la aspecte de interes general, respectiv modul în care autorităţile publice locale administrează fonduri în interesul comunităţii, impunea în sarcina radiodifuzorului obligaţia de a prezenta şi punctul de vedere al reprezentanţilor Primăriei Alba Iulia în legătură cu afirmaţiile critice, pe alocuri acuzatoare, formulate de invitaţi.

Consiliul a considerat că prin neprezentarea unor puncte de vedere aflate în opoziţie, în legătură cu o problemă de interes public pentru comunitatea respectivă, au fost afectate echilibrul şi imparţialitatea dezbaterii, precum şi posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber o opinie cu privire la subiectul discutat în emisiune.

De asemenea, Consiliul a avut în vedere că atitudinea adoptată de moderator a fost una partizană, el susţinând, prin intervenţii neechivoce, punctele de vedere exprimate de domnii Potor şi Buglea ; astfel, chiar în debutul emisiunii, acesta a afirmat :
« După cum probabil aţi aflat din anunţurile noastre anterioare, în această emisiune, o emisiune cu totul şi cu totul specială, stimaţi ascultători, aşa după cum probabil v-aţi obişnuit, vom face dezvăluiri senzaţionale privind, cum să le spun, nici nu ştiu, afacerile ilegale ale primarului Mircea Gheorghe Hava şi ale primăriei municipiului Alba Iulia, o să vedeţi, o să discutăm împreună cu deputatul PNL de Alba, Călin Potor, cu ocazia aceasta îl şi salut, bine aţi venit în emisiune, domnule deputat. »

Deşi potrivit prevederilor art. 67 din Codul audiovizualului moderatorul avea obligaţia ca, în exercitarea dreptului de a exprima opinii în legătură cu subiecte de interes public, să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi să adopte o atitudine care să nu contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii, în realitate, acesta a fost susţinător al punctelor de vedere exprimate de invitaţi, ceea ce a condus la prejudicierea dreptului la informare a publicului, care nu a avut posibilitatea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectele de interes public dezbătute în emisiune.

De asemenea, modul lipsit de obiectivitate şi echilibru în care a fost prezentat subiectul emisiunii şi acuzaţiile repetate privind fapte ilegale au fost de natură să afecteze dreptul persoanei la imagine şi reputaţie.

Consiliul a constatat, de asemenea, că o altă ediţie a emisiunii „Ora adevărului” difuzată luni, 28 ianuarie 2013, de la ora 20:00, cu o durată de 56 de minute, şi în reluare marţi 29 ianuarie 2013, de la ora 13:05, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor legale, în special ale art. 32 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.

Potrivit raportului de monitorizare, emisiunea “Ora adevărului” este o emisiune de dezbatere a evenimentelor economice, sociale şi politice ale comunităţii locale, moderată de domnul Gligor Iosif.

În această ediţie, moderatorul a afirmat următoarele :
"Dar am un mesaj special pentru un anume individ. Şi aş vrea să-l citesc acum, să nu uit. Există un individ în Alba Iulia, o persoană importantă care mai nou ne înregistrează emisiunile. Este vorba de un beţivan, în adevăratul sens al cuvântului, deci beţivan, beţivan, care are doi copii dintr-o căsnicie anterioară şi care s-a căsătorit cu o femeie tot beţivană. Nu glumesc, bea foarte bine, cot la cot cu soţul ei, care are şi ea un copil consumator de droguri, din păcate, dintr-o altă căsnicie. Cei doi au acum un alt copil comun. Toate bune şi frumoase, numai că soţii, el persoană importantă, reţineţi, iar ea fiică de doctor sunt renumiţi şi cunoscuţi de prieteni pentru că beau până cad sub masă. Nu este nicio metaforă, este adevărul gol, goluţ. El, soţul, persoana importantă, pentru câteva pahare se laudă că nu se lasă până nu distruge emisiunea “Ora adevărului”. Eu aş vrea, în condiţiile astea, eu vă spun sincer stimaţi ascultători să supra licitez şi să-i spun domnului, persoana importantă, că-i dau câteva sticle, nu pahare, numai să se liniştească. Nu de alta, dar nu vreau să-i dau numele pe post şi să spună cum fost adunat de sub masă el şi soţia, fată de doctor, la un ultim chef, care a avut loc la persoane importante, tot aici, în Alba Iulia. Şi cu acestea vă îndemn…

Raportat la conţinutul acestui program, Consiliul a apreciat că informaţiile puse la dispoziţia publicului nu veneau să satisfacă nicio nevoie informaţională, culturală sau educativă a acestuia, fiind de natură să afecteze în mod gratuit onoarea, reputaţia ori dreptul la imagine al persoanei, în general, indiferent de faptul că aceasta nu a fost nominalizată în mod direct de către prezentatorul emisiunii.

Mai mult, faptul că identificarea persoanei a fost transformată într-un exerciţiu de imaginaţie pentru ascultători, arată că o astfel de abordare a dreptului la liberă exprimare, în speţă cel de a oferi informaţii, a fost exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, fiind de natură să afecteze dreptul persoanei la imagine şi morala publică în general.

Pe de altă parte, Consiliul a apreciat că difuzarea nejustificată de existenţa unui interes public a oricăror informaţii referitoare la aspecte ce ţin de viaţa privată ori de familie a unei persoane contravine grav obligaţiilor privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit art. 32 alin. (2), din Codul audiovizualului, nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată.

C.E.D.O. a statuat că trebuie găsită măsura echilibrului care trebuie să existe între exerciţiul dreptului la liberă exprimare, pe de-o parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor individuale ce aparţin altor persoane, pe de altă parte.

Aşa fiind, fără putinţă de tăgadă, cu referire specială la presă, libertatea de informare, care este un alt element al libertăţii de exprimare, presupune responsabilitate, întrucât C.E.D.O. statuează că în viaţa socială nu există libertate dincolo de orice limită.

În urma analizării rapoartelor de monitorizare prezentate, Consiliul a constatat că şi în cadrul altor emisiuni difuzate în perioada mai-iunie 2012 de postul de radio ARDELEANUL FM au fost făcute comentarii de natură să contravină dispoziţiilor legale din domeniul audiovizualului care reglementează dreptul la imagine, onoarea şi reputaţia persoanei.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul unor emisiuni transmise sub denumirea „Alba radio show” a fost difuzate comentarii de natură să lezeze drepturi fundamentale ale omului.

Potrivit raportului de monitorizare, în cadrul emisiunilor menţionate a fost difuzat un grupaj de tablete satirice cu o durată de 3-4 minute difuzat la ora 08:30 şi în reluare la orele, 10:00, 12:00 şi 17:00. Emisiunea a fost difuzată zilnic, de luni până vineri, precum şi într-o retrospectivă a săptămânii, sâmbăta şi duminica de la ora 16:00.

Redăm spre exemplificare :
Miercuri 23.05.2012 ora 08.30
Alba radio show, o emisiune de patru cuburi ... ha ha ha ...
No servus şi bine v-am regăsit. O oră înainte de miezul zilei, locaţia, cel mai aglomerat bulevard din Bălgrad, protagonişti, mustăcilă şi acoliţii lui pe de o parte, oştile revoluţionare care vor să-l dea jos pe de altă parte. Deci să reluăm, mustăcilă stă la o masă pe terasă, cu alegătorii, evident, că doar nu stă cu noi şi bea bere, da da aţi auzit bine, bea bere şi nu e deja amiază. Acum nu ştim exact dacă era în timpul serviciului şi îşi făcea campanie electorală. Oricum nu prea dă pe la serviciu de felul lui, niciodată înainte de a merge pe la bazin şi pe la saună, ora e cam matinală pentru posesorul de mustaţă stufoasă, dar având în vedere că e în campanie se acceptă. În timpul programului său, omul şi-a găsit timp să mai stea de vorbă şi cu alegătorii, că a făcut-o la o bere nu ne mai miră deloc pentru că în ultima vreme beutura a devenit pentru mustăcilă un mod de viaţă, avem impresia că în alcoolul lui mai sunt vreo două trei picaturi de sânge, vă daţi seama ce o să convingă oamenii să-l voteze cu atâtea beri în faţă, eventual pe cei care au aceleaşi convingeri bahice ca şi el sau poate că acum bea ce nu o să poată peste câteva luni când ajunge la Aiud.
Alba radio show.

Luni 28.05.2012 ora 08.30
(...)
Eşti la Alba radio show, numai la Ardeleanul FM.
Prietenul nostru din franzelă recidivează. Cavalerul din franzeluţă, v-aţi dat seama că despre el este vorbirea, tocmai a fost dat în gât de una bucată parlamentar care a dat la gazetă toate mânăriile făcute de respectivul prin nişte fabrici producătoare de puşcoace. Faptul că a furat nu ne-a mirat prea tare, a avut profesori buni în partidul din care a plecat doar de câteva luni. Se pare că acolo era obligatoriu să ştii ciordi, altfel nu te primea şi nu te promova nimeni. Ne-am mirat însă că a fost prins şi dat în vileag tocmai acum în campania electorală, ca şi când pană acum furăciunile lui nu ar fi deranjat pe nimeni şi vorbim de adevărate tunuri date bugetului de stat, cu firme favorizate, cu vacanţe prin insule exotice plătite de parteneri străini şi sume considerabile primite drept şpagă pentru a-şi pune semnătura pe documentele care să dea o aparentă legalitate furturilor. Culmea tupeului este că respectivul personaj sau cavaler cum îşi spune el mai dă şi lecţii de morală şi cinste prin gazetele locale, ca şi cum usturoi n-a mâncat şi gura îi miroase a levănţică. Hai bâşti de aici cavalere cu franzela ta cu tot că tu ai treabă în altă parte şi noi te deranjăm. Vezi că la Aiud mai au locuri libere.
Aţi ascultat Alba radio show. O emisiune pentru destindere socială oferită de Ardeleanul FM.

Miercuri 30.05.2012 ora 08.30
Alba radio show, o emisiune de patru cuburi ... ha ha ha ... No servus şi bine v-am regăsit. După cum era de aşteptat au început să iasă la lumină şi docomentele. Cum ce docomente ? Alea care arată negru pe alb că unii de prin Bălgrad se ocupă cu ciorditul şi nu orice fel de ciordit, fură doar din banii noştrii ai celor ce îşi platesc taxele şi impozitele. Dar să nu vă mai ţinem în tensiune, în propoziţia de faţă vorbim despre mustăcilă şi gaşca lui care au fost prinşi cu mâna în banii de la bujet. Faza e că au fost descoperiţi de procurori de vreo câteva luni bune dar abia zilele astea a ieşit pe piaţă docomentul în care scrie negru pe alb că averile lor, în special casele, au fost puse sub sechestru, aşa ca să nu mai existe discuţii despre cine e mai cinstit în oraşul acesta şi câte milioane de euroi au luat drumul străinătăţii în conturile fantomă ale băieţilor de băieţi. Noi nu prea am învăţat matematică la şcoală, nu ne-a plăcut, dar ceva adunări ştim să facem şi după ce am adunat ciordelile pe care le verifică procurorii am ajuns pe la vreo 10 milioane de euro, până acum, bani pe care unii i-au furat cu tupeu din buzunarul nostru, iar obrazul gros, pe la noi, îi spune şorici, le dă voie să mai şi iasă în faţa noastră şi să încerce să ne aburească pentru încă un vot.

Analizând aceste emisiuni, membrii Consiliului au constatat că în cadrul acestora sunt aduse o serie de acuzaţii cu incidenţă penală sau morală şi sunt făcute aprecieri referitoare la aspectul fizic al unor persoane, care deşi nu sunt nominalizate, indicate în mod expres, pot fi recunoscute în comunitate de publicul local, prin informaţiile ori comentariile prezentate în cadrul emisiunii.

De asemenea, Consiliul reiterează radiodifuzorului că legea nu distinge după genul programului, sau dacă emisiunea este transmisă în direct sau este înregistrată sau reluată, astfel încât, radiodifuzorul este obligat să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi informarea corectă a publicului în fiecare dintre programele sale.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, a constatat că, raportat la conţinutul emisiunilor analizate, radiodifuzorul nu a asigurat respectarea drepturilor fundamentale ale omului, aşa cum impune norma legală.

Consiliul a avut în vedere că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a pornit de la faptul că protecţia acordată de art. 10 din Convenţie variază în funcţie de natura discursului şi de scopul urmărit de autorul lui, precum şi de la premiza că ziariştii urmăresc să-şi îndeplinească cu bună credinţă sarcina de a informa opinia publică, nefiind determinaţi, în demersul lor, de existenţa vreunei animozităţi personale sau de intenţia de a leza în mod gratuit şi nejustificat reputaţia altor persoane.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul nu este la prima abatere şi că a mai fost sancţionat anterior cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind respectarea dreptului la imagine al persoanei şi a celor privind informarea echilibrată şi obiectivă a publicului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea acestuia cu amenda în cuantum de 10. 000 lei.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h), alin. (2) şi (4) şi a art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R705.2/24.05.2006 şi al deciziei de autorizare nr. 1328.0/02.10.2007 pentru postul ARDELEANUL FM, se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 30, 32, 66 alin. (1) lit. a) şi 67 din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA S.R.L are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 06.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ARDELEANUL FM cu amendă de 10.000 lei, întrucât ediţiile din 23 şi 28 ianuarie 2013 ale emisiunii « Ora adevărului », precum şi unele emisiuni „Alba radio show” din luna mai 2012, au fost difuzate cu încălcarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, fapt ce contravine prevederilor din domeniul audiovizualului.

De asemenea, ediţia din 23 ianuarie 2013 a emisiunii „Ora adevărului” a fost transmisă şi cu încălcarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului punctelor de vedere, fapt de natură a afecta dreptul publicului la informare şi la libera formare a opiniilor."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.