Decizia nr. 120 din 14.03.2013

14.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. STANDARD QM S.R.L.
Sighetu Marmaţiei, Str. Xenopol nr. 46, jud. Maramureş

postul de televiziune TV SIGHET

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la programele difuzate în perioada 28 ianuarie - 10 februarie 2013 de postul TV SIGHET.

Postul de televiziune TV SIGHET aparţine S.C. STANDARD QM S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 297.3/24.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 891.0/14.07.2005, reautorizare nr. 891.1/24.03.2009).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. STANDARD QM S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul TV SIGHET în perioada 28 ianuarie – 10 februarie 2013, s-a constatat că postul transmite şi un program tip „videotext”, care cuprinde informaţii utile, comunicate, horoscop şi publicitate.

Astfel, s-a constatat că publicitatea difuzată în cadrul programului „videotext”, care a fost alcătuită din anunţuri de mică publicitate şi publicitate propriu-zisă, a reprezentat 64,1 % din timp, adică peste 38 de minute pe oră, deci cu mult peste durata legală maximă stablită de lege, respectiv 12 minute/oră, conform dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd imperativ că publicitatea dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 12 minute.

Având în vedere această situaţie, Consiliul a propus somarea radiodifuzorul S.C. STANDARD QM S.R.L. cu privire la intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării prevederilor legale invocate.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului S.C. STANDARD QM S.R.L., pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (3) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. STANDARD QM S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 297.3/24.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 891.0/14.07.2005, reautorizare nr. 891.1/24.03.2009 pentru postul de televiziune TV SIGHET) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. STANDARD QM S.R.L., pentru postul de televiziune TV SIGHET, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV SIGHET cu somaţie publică, întrucât în perioada 28 ianuarie - 10 februarie 2013 publicitatea difuzată în cadrul programului tip „videotext” a depăşit limita de 12 minute pe oră permise de lege, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.