Decizia nr. 12 din 11.01.2011

11.01.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, etaj 8, sector 2, BUCUREŞTI,
C.U.I. 4747298

pentru postul de radio KISS FM
Splaiul Independenţei nr. 319, SEMA PARK, Riverview House, corp Est, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunile matinale difuzate în perioada 11 noiembrie - 31 decembrie 2010 de postul KISS FM, emisiuni cu privire la care au fost înregistrate şi reclamaţiile nr. 16735/20.12.2010 şi nr. 16775/21.12.2010.

Postul de radio KISS FM aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 022.4/28.01.1993 şi decizia de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 070.1/23.07.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a audierii înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 28 alin. (1) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) din acelaşi act normativ.

Potrivit art. 28 alin. (1) din Codul audiovizualului, producţiile şi videoclipurile muzicale bazate pe violenţă fizică, psihică ori sexuală sau care folosesc un limbaj vulgar ori licenţios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare şi a restricţiilor orare de difuzare.

Conform prevederilor art. 16 alin. (1) şi (3) din Codul audiovizualului, criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora, iar criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
(...)
- lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
- lit. k) calitatea şi tipologia limbajului ;
- lit. l) genul sau temele producţiilor audiovizuale.”

În fapt, postul de radio KISS FM a difuzat în luna decembrie, în cadrul emisiunii „Cronica Cârcotaşilor” (cuprinşi de Spiritul Cârcotaş al Crăciunului), un concurs în care personajul Grinch, jucat de M. Găinuşă, a oferit cadouri haioase, copiilor obraznici. În apropierea momentelor de desfăşurare a acestui concurs au fost difuzate piese muzicale care au avut un conţinut injurios, vulgar, cu teme sexuale.

Potrivit raportului de monitorizare, în emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din 14.12.2010 a fost difuzată piesa muzicală în limba engleză, „Ho ho fucking ho”, ale cărei versuri au un conţinut vulgar.

Redăm din raportul de monitorizare :

Refrenul : Ho ho fucking ho ! / What a crock o’ shit (…) / Cos we do all the fuckin’ work while he stars in the show, / Stick yer Christmas up yer arse, ho ho fucking ho !
Traducere : Ho ho, al dracu’ ho ! / Ce om epuizat, la naiba (...) / Pentru că facem toată munca a dracu’, în timp ce el e starul în spectacol, / Băgaţi-vă Crăciunul în fund, ho, ho, al dracu’ ho !

De asemenea, conform raportului de monitorizare, alte producţii muzicale cu conţinut vulgar, obscen şi cu referiri sexuale explicite, au fost transmise în mai multe emisiuni „Cronica Cârcotaşilor”, în intervalul orar 08.00 - 09.00, în zilele de : 09, 13, 17, 20 şi 21 decembrie 2010, nepotrivit orei de difuzare a emisiunii.

De exemplu, în emisiunea din data de 20.12.2010 a fost difuzată, în limba engleză, melodia „Merry Fucking Christmas” ale cărei versuri au conţinut injurii şi exprimări insultătoare pentru unele religii.

Redăm din raportul de monitorizare :

Versuri – „South Park - Merry Fucking Christmas” Versuri – „South Park - Merry Fucking Christmas”-traducere
I heard there is no Christmas,
In the silly Middle East ...
No trees, no snow, no Santa Claus,
They have different Religious beliefs ...
They believe in Muhammad,
And not in our Holiday ...
And so every december,
I go to the Middle East and say ...

Hey there Mr. Muslim, Merry Fuckin’ Christmas !
Put down that book „The Koran”
And hear some holiday wishes.
In case you haven’t noticed,
It’s Jesus’s Birthday
So get off your heathen muslim Ass
And fuckin’ celebrate !
(...)
On Christmas day, I travel round the world and say ...
Taoists, Krishnas, Buddists
And all you atheists too.
Merry Fuckin’ Chrïstmas to you !
Thank you, Mr Hat ...
Am auzit că nu există Crăciun,
În stupidul Orient Mijlociu …
Fără copaci, fără zăpadă, fără Moş Crăciun,
Ei au credinţe religioase diferite …
Ei cred în Muhammad,
Şi nu în Sărbătorile noastre …
Şi astfel în fiecare decembrie,
Mă duc în Orientul Mijlociu şi spun ...
Hei domnul musulman, Crăciun al dracului de fericit !
Pune jos carte aceea, „Coranul"
Şi auzi unele dorinţe de sărbători.
În caz că nu ai observat,
E ziua lui Iisus
Deci, coborâţi-vă fundul păgân, musulman
Şi sărbătoriţi, la dracu !
(...)
În ziua de Crăciun, am călătorit în jurul lumii şi spun ...
Taoiştii, Krishna-iştii, Buddiştii
Şi voi toţi ateii, de asemenea.
Crăciun al dracului de fericit !
(vă doresc-n.n.)
Vă mulţumesc, domnule Hat ...

În aceeaşi emisiune „Cronica Cârcotaşilor”, din data de 20.12.2010 a fost difuzată la ora 09:21, în limba engleză, piesa muzicală „Suck On My Cock” (o parodie a piesei „Jingle Bell Rock).

Versuri : „Matt Rogers : Suck On My Cock” Versuri : „Matt Rogers : Suck On My Cock”-traducere
Stroke on my, lick on my, suck on my cock,
It’s the first time for you, so here’s what you do,
Unzip me, and strip me, and show me you care,
Don’t go rippin’ out my pubic hair.
Reach for my, grab for my, pull out my cock,
You can do it with ease, just get on your knees.
Start licking and slurping, my dick will get firm,
Soon you’ll be tasting sperm.
(…)
Faster now, deeper now, into your throat,
The secret is not to choke !
Take my shaft by its pace,
stuff the whole thing in your face !
That’s how you suck on my cock !
(…)
Slurp it up, lick it up, don’t ever stop,
swallow every last drop !
Now that you eat my meat,
I’ll never have to beat my meat,
Thanks for strokin’ my,
Thanks for lickin’ my,
Thanks for suckin’ my cock !
Masturbează-mi, linge-mi, suge cocoşelul („ penisul”-n.n.) meu,
Este prima dată pentru tine, aşa că iată ce să faci tu,
Descheie-mă, şi dezbracă-mă, şi arată-mi că-ţi pasă,
Nu-mi rupe din părul meu pubian.
Întinde-te pentru al meu, apucă-l, scoate cocoşelul
(„penisul”-n.n.) meu
Poţi să o faci cu uşurinţă, doar stai pe genunchi.
Începe să mă lingi şi soarbe-mă, penisul meu
(echivalentul în argou-n.n.) se va întări,
Curând vei degusta sperma.
(...)
Acum mai rapid, acum mai adânc, în gât,
Secretul este să nu te sufoci !
Ia-l în ritmul său,
Umpleţi faţa cu toată chestia asta !
Asta e cum ai suge cocoşelul meu !
(„ penisul meu”-n.n.) (…)
Soarbe-l, linge-l, nu te opri niciodată,
Înghite ultima picătură !
Acum, aşa mânânci mâncarea mea
(„penisul meu”, „meat” în jargon poate însemna „penis”-n.n.).
Eu nu va mai trebui niciodată să mă masturbez,
Mulţumesc pentru masturbarea (...) meu,
Mulţumesc pentru linsul (...) meu,
Mulţumesc pentru suptul cocoşelului
meu ! („ penisului meu”-n.n.)

Membrii Consiliului au constatat că producţiile muzicale transmise de postul de radio KISS FM au avut un conţinut nepotrivit intervalului orar în care se difuzează emisiunea, întrucât, deşi versurile acestor melodii au fost în limba engleză, limbajul licenţios, explicit sexual ori jignitor a fost lesne de dedus ori de înţeles.

Potrivit reglementărilor în vigoare, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor în cadrul serviciilor de programe, mai ales în situaţia în care aceste programe sunt difuzate la o oră la care copiii au acces neîngrădit la audierea lor.

Sub acest aspect, Codul audiovizualului prevede la art. 28 alin. (1) din capitolul « Programele muzicale şi protecţia copiilor » că producţiile şi videoclipurile muzicale bazate pe violenţă fizică, psihică ori sexuală sau care folosesc un limbaj vulgar ori licenţios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare şi a restricţiilor orare de difuzare, prevedere de care postul de radio KISS FM nu a ţinut cont la difuzarea producţiilor muzicale exemplificate anterior.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat această obligaţie şi a difuzat producţiile muzicale fără a ţine cont de criterii precum : psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, calitatea şi tipologia limbajului, genul sau temele producţiilor audiovizuale, criterii prevăzute la art. 16 din Codul audiovizualului.

Luând în considerare aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi votat sancţionarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 28 alin. (1) raportate la cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, în cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul a luat în discuţie şi raportul de monitorizare privind respectarea de către radiodifuzori a structurii serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni, structură aprobată la solicitarea licenţei audiovizuale.

Monitorizarea s-a efectuat pentru mai multe posturi de radio, în perioada 6-12 decembrie 2010, pentru un interval de 24 de ore. Cu privire la postul de radio KISS FM s-a constatat că procentul de programe de informare, prevăzut în grila aprobată, de 12,12 % din timpul de emisie nu este acelaşi cu procentul realizat în perioada monitorizată, care a fost doar de 2,308 %.

Aceeaşi situaţie a fost constatată şi în ceea ce priveşte procentul prevăzut şi aprobat pentru programe de divertisment şi alte tipuri de programe (cu publicitate inclusă), care în grilă este de 87,88 %, în timp ce procentul realizat în perioada monitorizată este de 97,692 %.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul atenţionează radiodifuzorul cu privire la faptul că modificarea structurii serviciului de programe poate avea loc numai cu acordul CNA, conform dispoziţiilor art. 54. alin. (2) din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. R 022.4/28.01.1993, deciziei de autorizare iniţială nr. 070.0/04.10.1994 şi reautorizare nr. 070.1/23.07.2009 pentru postul de radio KISS FM din Bucureşti) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 28 alin. (1) raportate la cele ale art. 16 alin. (1) şi (3) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L C.U.I. 4747298
B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea 20, etaj 8, sector 2, BUCUREŞTI, C.U.I. 4747298

pentru postul de radio KISS FM
Splaiul Independenţei nr. 319, SEMA PARK, Riverview House, corp Est, BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 12/11.01.2011 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în mai multe ediţii ale emisiunii “Cronica cârcotaşilor”, transmise în perioada 13 - 21 decembrie 2010, într-un interval orar accesibil tuturor categoriilor de public, au fost difuzate producţii muzicale cu un conţinut licenţios şi conotaţii sexuale, fapt ce contravine dispoziţiilor legale privind protecţia copilului.

Potrivit Codului audiovizualului, producţiile şi videoclipurile muzicale bazate pe violenţă fizică, psihică ori sexuală sau care folosesc un limbaj vulgar ori licenţios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare şi a restricţiilor orare de difuzare ”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.