Decizia nr. 119 din 19.02.2008

19.02.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L.,
cu sediul în Focşani, str. Unirea Principatelor nr. 93, jud. Vrancea
Tel : 0237/221.077 Fax : 0237/224.725

pentru localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 februarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, privind reţeaua de cablu din localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea, aparţinând S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1896/19.02.2004 pentru localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 12/2003, modificată prin Decizia nr. 262/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor alin. (3) al art. 74 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare : “Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise” Alin. (4) prevede : „Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite un serviciu de programe fără deţinerea drepturilor de retransmisie.”

Conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 12/2003, astfel cum a fost modificată, S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. avea obligaţia legală să aducă la cunoştinţa CNA modificările intervenite în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA în data de 31.01.2008 în localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. se retransmiteau în plus faţă de oferta de servicii de programe aprobată, programele : HALLMARK, CITY, AXN SCI-FI, NAŢIONAL GEOGRAFIC, ROMANTICA, iar programele : ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, B1 TV, ETNO TV, EUFORIA LIFESTYLE TV, KANAL D, MTV, REALITATEA TV, TELESPORT erau retransmise în baza unor acorduri expirate şi nici nu a notificat Consiliului efectuarea vreunei modificări în structura ofertei de servicii de programe retransmise.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele TVR Internaţional, DIRECT DIGITAL TV, COSMOS TV, FLUX TV, U TV, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţea. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 14 zile de la comunicarea prezentei decizii.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DIPLOMATIC T.V. NETWORK S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea a retransmis mai multe programe fără a deţine acorduri de retransmisie ori fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a notifica în prealabil la C.N.A., modificarea structurii acesteia, alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, iar unele programe erau retransmise în baza unor acorduri expirate, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, societatea avea obligaţia legală să aducă la cunoştinţa C.N.A. modificările intervenite în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora, obligaţie pe care distribuitorul de servicii nu şi-a îndeplinit-o."