Decizia nr. 119 din 14.03.2013

14.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. MEDIA STIL S.R.L.
cu sediul în VASLUI str. Spiru Haret nr. 5, jud. Vaslui

pentru postul MEDIA TV
BÂRLAD, str. Republicii nr. 176, jud. Vaslui

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la programele difuzate de postul MEDIA TV din Bârlad, jud. Vaslui.

Postul de televiziune MEDIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA STIL S.R.L. (licenţa audiovizuală TV 273.1/19.05.2004, decizia de autorizare nr. 1100.0/09.05.2006 şi reautorizare nr. 1100.1/08.03.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA STIL S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul MEDIA TV în perioada 21-27 ianuarie şi 18-24 februarie 2013, s-a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a depăşit limita legală de 20%, respectiv, 12 minute.

Astfel, s-a constatat că în cadrul emisiunilor transmise în zilele de 21, 23 şi 25 ianuarie 2013, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 20:00-21:00 a fost mai mare cu 5 minute decât cea stabilită prin lege, de 12 minute, iar în ziua de 22 ianuarie 2013, publicitatea difuzată în acelaşi interval orar a fost depăşită cu 2 minute, faţă de cea legală, conform situaţiei prezentate mai jos, în tabelul nr. 1.

Conform raportului de monitorizare şi informaţiile prezentate în programul înregistrat de tip “videotext”, difuzat în perioada 21-27 ianuarie 2013, de luni până vineri, în intervalele 00.00-18.00 şi 21.00-24.00, sâmbăta în intervalul 00.00-24.000 şi duminica între orele 00.00-11.00 şi 12.00-24.00, au conţinut anunţuri de mică publicitate care au depăşit limita legală a publicităţii de 12 minute, într-un interval de o oră, conform tabelului nr. 2.

Aceeaşi situaţie de fapt s-a constatat şi în perioada monitorizată 18-24 februarie 2013, când în cadrul programului difuzat sub formă de “videotext” în intervalul orar 11.00-17.00, durata publicităţii într-un interval de o oră a depăşit limita legală de 12 minute, astfel cum se poate constata din tabelul nr. 3.

Potrivit dispoziţiilor legale, mesajele noncomerciale (anunţurile de interes public, campania socială derulată de către o asociaţie sau fundaţie legal constituită, apelul în scop caritabil derulat în cadrul unei activităţi filantropice cu caracter umanitar) nu se includ în calculul duratei legale alocate publicităţii.

Redăm din raportul de monitorizare, durata publicitaţii difuzată de postul MEDIA TV, în perioada 21-27 ianuarie 2013, între orele 18.00-21.00 :

Tabelul nr. 1

Ziua intervalul orar 18:00- 19:00 intervalul orar 19:00-20:00 intervalul orar 20:00-21:00
Luni, 21.01.2013 8 min 8 min 17 min
Marți, 22.01.2013 7 min 53 sec 7 min 55 sec 7 min 32 sec
Miercuri, 23.01.2013 7 min 44 sec 4 min 57 sec 17 min 8 sec
Joi, 24.01.2013 7 min 50 sec 8 min 10 sec 14 min
Vineri, 25.01.2013 7 min 54 sec 7 min 51 sec 17 min 6 sec

Durata publicităţii difuzată de postul MEDIA TV, în perioada 21-27 ianuarie 2013, între orele 10.00-18.00, în cadrul programului „videotext” :

Tabelul nr. 2

Ziua, intervalul orar monitorizat Publicitate cu imagini statice Publicitate cu imagini în mișcare Mică publicitate Total publicitate /oră Altele : nteres public, mersul trenurilor, anunțuri locuri de muncă, altele Mesaje de interes public, gen „pentru sănătatea d-voastră…” Anunțuri umanitare
Luni,21.01.2013 10:00-11:00 20 min 18 sec 8 min 19 sec 4min 8 sec 32 min 45 sec 18 min 15 sec 4 min 5 min
Marți,22.01.2013 16:00-17:00 18 min 21 sec 10 min 45 sec 4 min 6 sec 33 min 12 sec 18 min 35 sec 3 min 4 sec 5 min 9 sec
Miercuri,23.01.2013 17:00-18:00 19 min 28 sec 6 min 15 sec 4 min 25 sec 30 min 8 sec 23 min 16 sec 3 min 14 sec 3 min 22 sec
Joi,24.01.2013 7:00-8:00 19 min 26 sec 7 min 4 sec 4 min 23 sec 30 min 53 sec 20 min 39 sec 3 min 28 sec 5 min
Vineri,25.01.2013 16:00-17:00 20 min 23 sec 6 min 15 sec 3 min 48 sec 31 min 6 sec 21 min 44 sec 3 min 48 sec 3 min 22 sec
Sâmbătă,26.01.2013 11:00-12:00 22 min 9 sec 7 min 5 min 15 sec 34 min 23 sec 17 min 30 sec 3 min 7 sec 5 min
Duminică,27.01.2013 10:00-11:00 16 min 21 sec 6 min 17 sec 4 min 29 sec 27 min 7 sec 26 min 2 sec 3 min 29 sec 3 min 22 sec

Durata publicităţii difuzată de postul MEDIA TV, în perioada 18-24 februarie 2013, între orele 11.00-17.00, în cadrul programului „videotext” :

Tabelul nr. 3

Ziua, intervalul orar monitorizat Publicitate cu imagini statice Publicitate cu imagini în mișcare Mică publicitate Total publicitate/oră Altele : interes public, mersul trenurilor, anunțuri locuri de muncă, altele Mesaje de interes public, gen „pentru sănătatea d-voastră…” Anunțuri umanitare
Luni,18.02.2013 16 :00-17 :00 26 min 34 sec 4 min 46 sec 3min 42 sec 35 min 02 sec 18 min 28 sec 2 min 39 sec 3 min 51 sec
Sâmbătă,23.02.2013 11:00-12:00 22 min 11 sec 8 min 23 sec 6 min 50 sec 37 min 24 sec 18 min 2 min 12 sec 2 min 14 sec

Faţă de datele menţionate în tabelele prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 secunde).

Consiliul consideră că difuzarea publicităţii cu depăşirea celor 12 minute permise într-o oră conduce şi la nerespectarea grilei de programe aprobate, întrucât, conform legii, ponderea publicităţii difuzate în cadrul unui serviciu de programe nu poate depăşi 20% din structura programelor transmise de radiodifuzor. Pentru aceste considerente, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului S.C. MEDIA STIL S.R.L., pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (3) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. MEDIA STIL S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 273.1/19.05.2004, decizia de autorizare nr. 1100.0/09.05.2006 şi reautorizare nr. 1100.1/08.03.2012 pentru postul de televiziune MEDIA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. MEDIA STIL S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune MEDIA TV cu somaţie publică, întrucât publicitatea difuzată în perioada 21-27 ianuarie şi 18-24 februarie 2013, în intervalul orar 10.00 – 21.00, a depăşit limita de timp permisă de lege.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.