Decizia nr. 118 din 12.03.2013

12.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.
cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75
Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5
C.U.I. 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 2752/05.03.2012 cu privire la refuzul S.C. RCS & RDS S.A. de a include în oferta de servicii şi de a retransmite programul NAŞUL TV, ce aparţine S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A., în reţelele de comunicaţii electronice pe care le deţine.

În urma analizării reclamaţiei, precum şi a situaţiei prezentate de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 13 alin. (4) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

Conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Decizia nr. 72/2012, în termen de 30 de zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să introducă în oferta lor serviciile de programe care îndeplinesc condiţiile regimului must carry.

În fapt, radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. ce deţine postul NAŞUL TV a adus la cunoştinţa Consiliului, prin adresa nr. 2752/05.03.2013, că distribuitorul S.C. RCS & RDS S.A. nu a inclus în oferta de servicii şi nu retransmite, în unele reţele de comunicaţii electronice, programul NAŞUL TV, care se află la poziţia 20, conform listei serviciilor de programe libere la retransmisie valabilă pentru anul 2013, postată pe site-ul CNA la adresa www.cna.ro.

Potrivit legii, în funcţie de structura ofertei de programe pusă la dispoziţia publicului, orice distribuitor de servicii are obligaţia de a include şi de a retransmite servicii de programe libere la retransmisie ale radiodifuzorilor privaţi, în ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă, măsurat conform procedurii stabilite la art. 45 din Legea audiovizualului şi comunicat radiodifuzorului respectiv, prin intermediul ARMA (Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor).

Analizând situaţia prezentată de Biroul Licenţe Autorizări, Consiliul a constatat că distribuitorul S.C. RCS & RDS S.A. nu a inclus în ofertele sale, ce cuprind peste 80 de servicii de programe, şi postul NAŞUL TV ce aparţine S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A., program care se încadrează în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţelele respective, conform listei must carry, valabilă pentru anul 2013.

Mai mult, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, în termen de 30 de zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să introducă în oferta lor serviciile de programe care îndeplinesc condiţiile regimului must carry.

Constatând că S.C. RCS & RDS S.A. nu a respectat prevederile legale cu privire la obligaţia sa de a include şi retransmite programele conform listei must carry, Consiliul a propus sancţionarea distribuitorului de servicii cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (3) şi (4) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 13 alin. (4) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. are obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice a căror ofertă de servicii cuprinde mai mult de 80 de programe, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. cu somaţie publică, întrucât ofertele de servicii puse la dispoziţia publicului în unele reţele de comunicaţii electronice ce-i aparţin nu respectă prevederile art. 82 din Legea audiovizualului.

Conform legii, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25 % din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă.”