Decizia nr. 1173 din 30.11.2010

30.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind obligarea radiodifuzorului S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. de a difuza, în termen de 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, timp de 10 minute, între orele 19.00-19.10, numai textul prezentei decizii de sancţionare emise de C.N.A.

S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.
CUI 7286318
Str. Oţelarilor bl. 65, sc. A, ap. M2
Loc. Sibiu Jud. Sibiu

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A sub nr. 15201, 15210, 15211 din 22.11.2010 şi nr. 15250, 15251 din 23.11.2010, cu privire la difuzarea unui program local de către radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

Radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 504/16.03.2010 şi decizia de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 pentru postul tip „videotext" cu denumirea TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea.

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a continuat să încalce prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.

La art. 54 din Legea audiovizualului se prevede că licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Conform prevederilor art. 17 din Decizia nr. 488/2010, radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală, iar în vederea modificării formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programului aprobate iniţial de CNA, radiodifuzorii au obligaţia să solicite acordul Consiliului cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

În fapt, radiodifuzorul SC TELELOVIŞTEA S.R.L. este titularul licenţei audiovizuale nr. TV-C 504/16.03.2010, deciziei de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 şi a Anexei nr. 1/22.04.2010 pentru difuzarea unui serviciu de programe tip „videotext" cu denumirea TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea.

În Anexa nr. 1/22.04.2010 a licenţei audiovizuale menţionate mai sus, la pct. B.6 „Menţiuni speciale" se prevede : VIDEOTEXT – 24 ore/zilnic (informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mica publicitate).

În consecinţă, conform acestor menţiuni înscrise în anexă, Consiliul a aprobat radiodifuzorului difuzarea unui serviciu de programe tip „videotext", constând în difuzarea de informaţii sub formă de text sau semne grafice, potrivit definiţiei acestui tip de program.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA la data de 01.07.2010, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a modificat structura serviciului de programe aprobat la data de 22.04.2010, difuzând program audiovizual constând în emisiuni de comentariu şi videoclipuri de muzică populară.

Pentru efectuarea acestei modificări a serviciului de programe care a fost aprobat iniţial de Consiliu la data menţionată mai sus, radiodifuzorul avea obligaţia legală ca, înainte de modificare, să obţină acordul Consiliului, aşa cum se prevede la art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 404/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 17 din Decizia nr. 488/2010.

Potrivit acestor dispoziţii, radiodifuzorii au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea, obligaţie pe care S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. nu a respectat-o.

Pentru încălcarea acestor prevederi legale, radiodifuzorul a fost sancţionat în mod repetat.

Astfel, prin Decizia nr. 862/17.08.2010 S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a fost sancţionat cu amendă de 25.000 lei, deoarece a modificat formatul serviciului „videotext” aprobat iniţial de Consiliu, modificare pentru care nu a obţinut acordul Consiliului, aşa cum avea obligaţia legală.

Deşi fusese sancţionat cu amendă de 25.000 lei, radiodifuzorul a continuat să difuzeze program audiovizual care nu se încadrează în categoria tip „videotext" şi pentru a cărui modificare nu a obţinut acordul Consiliului, motiv pentru care, prin Decizia nr. 1077/26.10.2010, a fost sancţionat cu obligarea de a difuza, în termen de 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, timp de 10 minute, între orele 19.00-19.10, numai textul deciziei de sancţionare adoptate.

Ulterior aplicării acestei sancţiuni, ca urmare a mai multor sesizări, înregistrate la C.N.A sub nr. 14184, 14191, 14192 din 01.11.2010 şi nr. 14283, 14284 din 02.11.2010, având ca obiect programul postului TV TELELOVIŞTEA., inspectorul teritorial al CNA a monitorizat programul postului difuzat în perioada 27-30.10.2010.

În urma monitorizării s-a constatat că radiodifuzorul a continuat difuzarea unui program local zilnic, 24 de ore, alcătuit din videoclipuri de muzică populară, manele, scene umoristice cu trupa „Vacanţa mare", precum şi o emisiune tip comentariu, prezentată de domnul Gheorghe Nicolae, patronul postului.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să difuzeze un serviciu de programe care nu este în conformitate cu cel aprobat de CNA la data de 22.04.2010, modificare pentru care nu a obţinut în prealabil acordul Consiliului, precum şi autorizările ulterioare legale necesare unei astfel de modificări.

Pentru aceste considerente, constatând încălcarea repetată a prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului, raportat la art. 17 din Decizia nr. 488/2010, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a fost amendată cu 80.000 lei, prin Decizia nr. 1113/09.11.2010.

După aplicarea amenzii de 80.000 lei, la CNA au fost primite mai multe sesizări, înregistrate sub nr. 15201, 15210, 15211 din 22.11.2010 şi nr. 15250, 15251 din 23.11.2010, cu privire la conţinutul programului audiovizual difuzat de SC TELELOVIŞTEA SRL, solicitându-se analizarea situaţiei reclamate.

Redăm din conţinutul uneia dintre sesizări :

„Vă solicitam prin prezenta reanalizarea situaţiei şi măsurile necesare în cazul firmei SC TELELOVIŞTEA SRL, din comuna Boişoara, sat Bumbuiesti, judeţul Vălcea...Patronul acesteia GHEORGHE NICOLAE, în urma amenzii în valoare de 80.000 RON, continuă sa difuzeze aceleaşi programe ca şi până acum şi o nouă înregistrare cu el în care face comentarii ...".

Prin urmare, în perioada 10-22 noiembrie 2010, inspectorul teritorial al CNA a monitorizat programul postului TV TELELOVIŞTEA, constatând că acest acest post continuă difuzarea unui program audiovizual, cu imagini în mişcare, alcătuit dintr-o emisiune tip comentariu, muzică populară, manele şi secvenţe umoristice.

Redăm din raportul de constatare, exemple cu modul în care a fost difuzat programul audiovizual de către postul TV TELELOVISTEA :
- duminică, 14.11.2010, interval orar : 13:00 – 24:00 : comentariul domnului Gheorghe Nicolae, patronul postului, comentariu care a fost reluat de 5 ori, muzică populară, manele, secvenţe umoristice cu „Vacanţa Mare", precum şi o secvenţă cu Doru Octavian Dumitru ;

Astfel, în data de 14.11.2010, începând cu 18:40, postul TV TELELOVIŞTEA a difuzat, în mod repetat, o nouă emisiune de tip comentariu, cu o durată de 53 minute şi 40 secunde, realizată şi prezentată de domnul Gheorghe Nicolae, acţionar majoritar al societăţii SC TELELOVIŞTEA SRL.

Emisiunea a fost difuzată fără siglă, generice de început şi sfârşit de emisiune, iar reluările au fost difuzate fără marcajul „reluare”. Între două reluări a fost difuzat acelaşi program obişnuit al postului, alcătuit din muzică populară, manele şi secvenţe umoristice cu trupa Vacanţa Mare.

Detalii cu privire la conţinutul acestei emisiuni sunt consemnate în raportul de constatare.
- joi, 18.11.2010, interval orar : 10:00 – 17:00 ; comentariul domnului Gheorghe Nicolae (reluare din data de 14.11.2010, o difuzare), muzică populară, manele şi secvenţe umoristice cu „Vacanţa Mare" ;
- vineri, 19.11.2010, interval orar : 18:00 – 24:00 : comentariul domnului Gheorghe Nicolae (reluat de 5 ori), muzică populară şi secvenţe umoristice cu „Vacanţa Mare".

Analizând situaţia de fapt consemnată în raportul de constatare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul continuă să difuzeze un program audiovizual, care nu se încadrează în structura serviciului de programe aprobată de Consiliu la data de 22.04.2010, fiind înfrânte din nou dispoziţiile art. 54 din Legea audiovizualului, coroborate cu cele ale art. 17 din Decizia C.N.A. nr. 488/2010.

Conform structurii serviciului de programe aprobat de CNA la data de 22.04.2010, radiodifuzorul putea să difuzeze doar program tip „videotext", 24 ore/zilnic, constând în informaţii care urmau a fi difuzate sub formă de text sau semne grafice, în concordanţă cu definiţia videotextului prevăzută la art. 1 pct. 9 din Legea audiovizualului.

Potrivit Legii, serviciul de videotext este definit ca fiind totalitatea informaţiilor puse la dispoziţia publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale.

Or, postul TV TELELOVIŞTEA a difuzat program audiovizual, constând în imagini în mişcare, fiind difuzate emisiuni tip comentariu, precum şi programe muzicale şi umoristice.

Pentru a putea difuza în mod legal acest gen de program audiovizual, radiodifuzorul avea obligaţia legală ca, în prealabil difuzării acestuia, să obţină acordul Consiliului cu privire la modificarea conţinutului serviciului aprobat iniţial de CNA pentru program „videotext".

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să încalce în mod flagrant şi în mod repetat prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010.

Pentru aceste considerente, ţinând cont că radiodifuzorul a mai fost sever sancţionat anterior, atât pecuniar, cât şi cu obligaţia de a difuza timp de 10 minute numai textul de sancţionare adoptat de CNA, pentru încălcarea aceloraşi prevederi, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. cu obligaţia de a difuza timp de 10 minute, în termen de 24 de ore de la comunicare, între orele 19.00 şi 19.10, numai textul prezentei decizii de sancţionare, în temeiul prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Sancţiunea a fost aplicată cu respectarea condiţiei prevăzute de art. 95 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului, condiţie potrivit căreia aceasta putea fi aplicată numai gradual şi, numai după ce, în prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel puţin două ori.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (2) al art. 95ˆ2 din Legea audiovizualului, o eventuală contestaţie nu suspendă de drept sancţiunea.

Constatând că au fost îndeplinite condiţiile legale prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 504/16.03.2010, deciziei de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 şi a Anexei nr. 1/22.04.2010 pentru difuzarea unui serviciu de programe tip „videotext" cu denumirea TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea, se sancţionează cu obligaţia de a difuza, timp de 10 minute, în termen de 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 19.00 - 19.10, numai textul prezentei decizii de sancţionare emise de C.N.A. În conformitate cu dispoziţiile art. 95 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a difuza, timp de 10 minute, sonor şi vizual, în intervalul orar 19.00-19.10, în termen de 24 de ore de la comunicare, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TV TELELOVIŞTEA cu obligaţia de a difuza, în 24 de ore de la comunicare, timp de 10 minute, sonor şi vizual, în intervalul orar 19.00-19.10, următorul text :

<< Consiliul Naţional al Audiovizualului a constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA SRL, deşi a fost sever sancţionat anterior, atât pecuniar, cât şi cu obligaţia de a difuza timp de 10 minute numai textul de sancţionare adoptat de CNA, acesta a continuat să difuzeze programe audiovizuale fără a obţine în prealabil acordul Consiliului cu privire la modificarea licenţei audiovizuale.

Acest fapt contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

La aplicarea acestei noi sancţiuni, constând în obligaţia de a difuza timp de 10 minute, între orele 19.00-19.00, numai textul de sancţionare, membrii Consiliului au avut în vedere următoarea situaţie de fapt : În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA la data de 01.07.2010, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a modificat structura serviciului de programe aprobat la data de 22.04.2010, difuzând program audiovizual constând în emisiuni de tip comentariu şi videoclipuri de muzică populară.

Pentru efectuarea acestei modificări a serviciului de programe, care a fost aprobat iniţial de Consiliu la data menţionată mai sus, radiodifuzorul avea obligaţia legală ca, înainte de modificare, să obţină acordul Consiliului, aşa cum se prevede la art. 54 din Legea audiovizualului raportat la art. 17 din Decizia nr. 488/2010.

Or, radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. nu a respectat această obligaţie legală imperativă, modificând structura serviciului program aprobat de CNA, fără a obţine în prealabil acordul Consiliului.

Pentru încălcarea acestor prevederi legale, radiodifuzorul a fost sancţionat în mod repetat.

Astfel, prin Decizia nr. 862/17.08.2010 S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a fost sancţionată cu amendă de 25.000 lei, deoarece a modificat formatul serviciului „videotext” aprobat iniţial de Consiliu, modificare pentru care nu a obţinut acordul Consiliului, aşa cum avea obligaţia legală. Deşi fusese sancţionat cu amendă de 25.000 lei, radiodifuzorul a continuat să difuzeze program local care nu se încadrează în categoria tip „videotext" şi pentru a cărui modificare nu a obţinut acordul Consiliului, motiv pentru care a fost din nou sancţionat prin Decizia nr. 1077/26.10.2010, cu obligaţia de a difuza, în termen de 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, timp de 10 minute, între orele 19.00-19.10, numai textul deciziei de sancţionare adoptate.

În urma monitorizării s-a constatat că radiodifuzorul a continuat difuzarea unui program audiovizual, zilnic, 24 de ore, alcătuit din videoclipuri de muzică populară, manele, scene umoristice, precum şi o emisiune tip comentariu, prezentată de domnul Gheorghe Nicolae, patronul postului.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să difuzeze un serviciu de programe care nu este în conformitate cu cel aprobat de CNA la data de 22.04.2010, modificare pentru care nu a obţinut în prealabil acordul Consiliului, precum şi autorizările ulterioare legale necesare unei astfel de modificări. Pentru aceste considerente, constatând încălcarea repetată a prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 17 din Decizia nr. 488/2010, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a fost amendată cu suma de 80.000 lei, prin Decizia nr. 1113/09.11.2010.

După aplicarea amenzii de 80.000 lei, la CNA au fost primite mai multe sesizări, înregistrate sub nr. 15201, 15210, 15211 din 22.11.2010 şi nr. 15250, 15251 din 23.11.2010, reclamându-se conţinutul programului audiovizual difuzat pe postul TV TELELOVIŞTEA.

Analizând situaţia de fapt consemnată în raportul de constatare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul continuă să difuzeze un program audiovizual, care nu se încadrează în structura serviciului de programe aprobată de Consiliu la data de 22.04.2010, fiind înfrânte din nou dispoziţiile art. 54 din Legea audiovizualului, coroborat cu art. 17 din Decizia C.N.A. nr. 488/2010.

Conform structurii serviciului de programe aprobat de CNA la data de 22.04.2010, radiodifuzorul putea să difuzeze doar program tip „videotext", 24 ore/zilnic, constând în informaţii care urmau a fi difuzate sub formă de text sau semne grafice, în concordanţă cu definiţia videotextului prevăzută la art. 1 pct. 9 din Legea audiovizualului.

Potrivit Legii, serviciul de videotext este definit ca fiind totalitatea informaţiilor puse la dispoziţia publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale.

Or, postul TV TELELOVIŞTEA a difuzat program audiovizual, constând în imagini în mişcare, fiind difuzate emisiuni tip comentariu, precum şi programe muzicale şi umoristice.

Pentru a putea difuza în mod legal acest gen de program audiovizual, radiodifuzorul avea obligaţia legală ca, în prealabil difuzării acestuia, să obţină acordul Consiliului cu privire la modificarea conţinutului serviciului aprobat iniţial de CNA pentru program „videotext".

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să încalce în mod flagrant şi în mod repetat prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010.

O astfel de atitudine contravine legislaţiei audiovizuale şi principiilor de concurenţă loială între concurenţii de pe piaţa audiovizuală.>>