Decizia nr. 116 din 19.02.2008

19.02.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 25.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în BUCUREŞTI, b-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676
Tel : 021/318.64.16 ; Fax : 021/318.64.12, 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI
Tel : 021/318.64.16 ; Fax : 021/318.64.12, 318.64.11

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 februarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Natural sută la sută”, difuzată de postul OTV în data de 26 ianuarie 2008.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004). În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii “Natural sută la sută”, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 27 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 117 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 27 alin. (4) din legea 504/2002, publicitatea mascată şi teleshoppingul mascat sunt interzise.

Conform art. 117 alin. (3) din decizia 187/2006, în cazul în care în spoturile publicitare sunt folosite personaje, decoruri sau situaţii din emisiunile difuzate, pe lângă condiţiile de separare prevăzute la alin. (1) (separate clar, sonor şi vizual), se va insera pe întreaga durată a difuzării menţiunea « Publicitate ».

În fapt, în data de 26.01.2008, în intervalul orar 14:34-15:05, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea “Natural sută la sută”. Emisiunea a fost prezentată de către doamna Carmen Saenciuc-director general al Centrului Reflexoterapeutic REVITAL SAENCIUC.

Din genericul de început şi de sfârşit al emisiunii ’’Natural sută la sută’’ rezultă că aceasta a fost realizată de firma REVITAL SAENCIUC, promovându-se atât numele, cât şi produsele acesteia, cu denumirea DETOXIFIANT, respectiv DIURETIC.

Pe întreaga perioadă a desfăşurării emisiunii, pe ecran au fost afişate trei numere de telefon (0726038671, 021/2106931 şi 0747128843) şi adresa de e-mail : naturalsutălasută@gmail.com.

Emisiunea a constat în răspunsuri ale prezentatoarei emisiunii, Carmen Saenciuc - director general al Centrului Reflexoterapeutic REVITAL SAENCIUC, la întrebările primite de la telespectatori cu diverse probleme de sănătate.

Emisiunea a fost întreruptă de publicitate timp de aproape 6 minute, fiind transmis un calup publicitar separat prin coperte neutre, care a cuprins mai multe spoturi ce promovau produse naturiste şi servicii din gama Revital Saenciuc (’’REVITAL SAENCIUC PENTRU POTENŢĂ’’, ’’MANUAL DE REFLEXOTERAPIE’’, ’’ŞTIINŢA ŞI ARTA MASAJULUI’’, ’’TEHNICI STRĂVECHI-REFLEXOTERAPIA’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL OSOS’’, ’’CURS MULTIMEDIA REFLEXOTERAPIE’’, ’’CURS MULTIMEDIA MASAJ’’, ’’CURS MULTIMEDIA MACHIAJ’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL DIGESTIV’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU CURĂ DE SLĂBIRE’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL IMUNITAR’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL CIRCULATOR’’, ’’REVITAL SAENCIUC-DETOXIFIANT’’, ’’REVITAL SAENCIUC PENTRU SISTEMUL NERVOS’’). Pe ecran au fost afişate trei numere de telefon (021/210.69.31, 0722.310.877, 0747.128.843) şi îndemnul : Comandaţi telefonic : 021/210.69.31, 0722.310.877. Pe toată perioada publicităţii, în partea de jos a ecranului a apărut menţiunea : Atenţie ! Aceste produse pot fi comandate doar telefonic !

Pe parcursul emisiunii, unele din spoturile publicitare au fost prezentate audio şi/sau video de către doamna Carmen Saenciuc care este în acelaşi timp producător, realizator şi prezentator al emisiunii ’’Natural sută la sută’’, fără a se insera pe întreaga durată a difuzării acestora, menţiunea ’’Publicitate’’ încălcându-se prin aceasta prevederile art. 117 alin. (3) din Decizia nr. 187/2006.

În urma vizionării înregistrării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că pe tot parcursul emisiunii se face publicitate, în afara calupului publicitar, la produsele şi serviciile din gama REVITAL SAENCIUC. Această publicitate mascată a fost făcută atât prin indicaţiile terapeutice date de doamna Carmen Saenciuc, prin răspunsurile la scrisori ale telespectatorilor, cât şi prin afişarea permanentă pe ecran a numerelor de telefon 021/210.69.31, 0722.310.877 care sunt aceleaşi cu cele indicate în calupul publicitar difuzat începând cu ora 14.51.48, prin inserarea îndemnului : Comandaţi telefonic 021/210.69.31, 0722.310.877. Atenţie ! Aceste produse pot fi comandate doar telefonic !

Spoturile publicitare pentru produsele naturiste din gama Revital Saenciuc sunt preluate, sub o formă prescurtată, din emisiunile de teleshopping transmise de postul de televiziune OTV, menţinându-se forma de comercializare a acestora prin contract la distanţă, specificându-se că produsele pot fi comandate doar telefonic, ceea ce constituie în fapt, teleshopping mascat.

Membrii Consiliului au apreciat, de asemenea, că modalitatea în care a fost anunţată emisiunea, în speţă, ca fiind “prezentată de Revital Saenciuc”, poate fi asimilată unei sponsorizări, care însă nu a respectat regulile prevăzute la art. 102 şi art. 106 din Decizia 187/2006.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat în repetate rânduri pentru nerespectarea regimului difuzării publicităţii şi a teleshoppingului, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor privind publicitatea şi teleshoppingul mascat şi a celor privind difuzarea publicităţii pentru unele produse.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 90 alin. 2, ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 117 alin. (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,
S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
Bucureşti, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
Tel : 318.64.16 Fax : 318.64.12 318.64.11

pentru postul de televiziune OTV
Bd. Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, Bucureşti
Tel : 318.64.16 Fax : 318.64.12 318.64.11

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 116/19.02.2008 privind amendarea cu 25.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 27 din Legea audiovizualului, întrucât în emisiunea “Natural sută la sută”, difuzată în data de 26 ianuarie 2008, între orele 14.34-15.05, a făcut publicitate şi teleshopping mascat în favoarea unor produse şi servicii, fapt ce contravine prevederilor art. 27 din Legea audiovizualului, potrivit cărora, publicitatea mascată şi teleshoppingul mascat sunt interzise.

De asemenea, postul a mai fost sancţionat întrucât unele din spoturile publicitare au fost prezentate de realizatoarea şi prezentatoarea emisiunii ’’Natural sută la sută’’, fără a se insera, pe întreaga durată a difuzării acestora, menţiunea ’’Publicitate’’, aşa cum prevede art. 117 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.