Decizia nr. 116 din 12.02.2009

12.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A.,
cu sediul în Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, jud. Bihor
CUI 13988880

pentru postul de televiziune - NAŢIONAL TV
Str. Fabricii nr. 46, sector 6, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmelor de lung metraj, difuzate de către postul de televiziune NAŢIONAL TV, în perioada 05-31.01.2009.

Postul NAŢIONAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 33/11.07.2001 şi decizia de autorizare nr. 524.0/08.09.2003).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că S.C. ABC PLUS MEDIA - S.A. a încălcat dispoziţiile art. 21 alin. (3) coroborate cu ale art. 18 lit. d) raportate la art. 16 din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (3), se exceptează de la prevederile alin.(1) referitoare la intervalul de difuzare, filmele horror, erotice, de o violenţă extremă sau inspirate din sporturi extreme - producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani – care pot fi difuzate numai în intervalul orar 23.00-06.00 şi însoţite permanent de semnul de avertizare “15”.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Lit. b), c), e), j) şi k) ale articolului prevăd următoarele criterii :

- lit. b) : utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
- lit. c) : modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică sau angoasă ;
- lit. e) : numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
- lit. k) : calitatea şi tipologia limbajului.

Faţă de aceste criterii generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale la art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului, radiodifuzorul a difuzat, cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, următoarele filme de lung metraj (vezi tabelul) :

PDF - 89.4 ko
Tabel
Decizia nr. 116 din 12.02.2009

Membrii Consiliului au constatat că producţiile audiovizuale menţionate au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora (violenţă, vulgaritate, scene de nuditate, scene cu conţinut explicit sexual, obscenitate etc.), ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Codul audiovizualului.

Astfel, postul de televiziune NAŢIONAL TV a încadrat filmele de lung metraj „Puterea sufletului” şi „Centipede”, difuzate în perioada 05-31 ianuarie 2009, în intervalul orar 20.00-22.00, ca fiind producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani (semnul de avertizare „12). Ori, dat fiind faptul că acestea au conţinut scene horror, de violenţă şi de sexualitate, aceste filme ar fi trebuit difuzate în intervalul orar 23.00-06.00 şi încadrate cu semnul de avertizare „15”.

De asemenea, postul a încadrat filmele de lung metraj „Pădurea învierii”, „Piatra magică” şi „Cubul 3”, difuzate în perioada 05-31 ianuarie 2009, începând cu ora 22.00, ca fiind producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani (semnul de avertizare „15”). Ori, dat fiind faptul că acestea au conţinut scene horror, de violenţă şi de sexualitate, aceste filme ar fi trebuit difuzate în intervalul orar 23.00-06.00 şi încadrate cu semnul de avertizare „15”.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a minorilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. pentru postul de televiziune NATIONAL TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, postul de televiziune NATIONAL TV are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NATIONAL TV cu somaţie publică, întrucât mai multe filme de lung metraj, transmise în perioada 05-31 ianuarie 2009, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt ce contravine prevederilor art. 21 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani, precum filmele horror, erotice, de o violenţă extremă sau inspirate din sporturi extreme, se difuzează numai în intervalul orar 23.00-06.00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.