Decizia nr. 1158 din 25.11.2010

25.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TV SAT 2002 S.R.L.
cu sediul în RÂMNICU SĂRAT, Str. Costieni, bl. 8, et. 10, ap. 42,
jud. Buzău, CUI 14763924

pentru localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, aparţinând S.C. TV SAT 2002 S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. TV SAT 2002 S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A0169.4/10.03.2009, Anexa din 10.03.2009 pentru localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. TV SAT 2002 S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de 15 septembrie 2010, în localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. TV SAT 2002 S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : VOX NEWS, BALKANIKA TV, PUBLIKA TV, DISCOVERY ID, HUSLER, BLUE HUSLER, PAPRIKA, F&H, COMEDY STAR, ACTION STAR, CINESTAR, MOVIES 24, DISNEY, JIM JAM, ORT şi THE FOOD NETWORK.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a propus amendarea distribuitorului de servicii cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. TV SAT 2002 S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A0169.4/10.03.2009, Anexa din 10.03.2009 pentru localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TV SAT 2002 S.R.L.
RÂMNICU SĂRAT, Str. Costieni, bl. 8, et. 10, ap. 42,
jud. Buzău, CUI 14763924

pentru localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1158/25.11.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. TV SAT 2002 S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TV SAT 2002 S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine acordul CNA, privind modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”