Decizia nr. 115 din 12.02.2009

12.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
pentru postul de televiziune PRIMA TV

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. CUI R4747298
B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8,
sector 2, Bucureşti

pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la clasificarea filmelor de lung metraj difuzate în perioada 15-31.01.2009, de postul PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 040.1/25.06.1993, decizia de autorizare nr. 101.0/24.03.1995, reautorizare nr. 101.0-1/24.03.1995).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC SBS Broadcasting Media SRL a încălcat dispoziţiile art. 21 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 18 lit. d) raportate la prevederile art. 16 alin. (3) lit. b), c), e), j) şi k) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din actul normativ invocat, producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. d) (respectiv producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani) se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă.

La art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului sunt reglementate criteriile generale de care radiodifuzorii vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale, criterii care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. Lit. b), c), e), j) şi k) ale articolului prevăd următoarele criterii :

- lit. b) : utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
- lit. c) : modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică sau angoasă ;
- lit. e) : numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
- lit. j) : numărul şi intensitatea scenelor de violenţă casnică ;
- lit. k) : calitatea şi tipologia limbajului.

Faţă de aceste criterii generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale la art. 16 alin. (3) din Codul audiovizualului, radiodifuzorul a difuzat, cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora, următoarele filme de lung metraj (vezi tabelul) :

PDF - 129.2 ko
Tabel
Decizia nr. 115 din 12.02.2009

Membrii Consiliului au constatat că producţiile audiovizuale menţionate au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora (violenţă, vulgaritate, scene de nuditate, scene cu conţinut explicit sexual, obscenitate etc.), ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de Codul audiovizualului.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că genericul de final al filmului „48 de ore", transmis în ziua de 20 ianuarie 2009, a fost difuzat parţial, fapt de natură a afecta integritatea filmului, precum şi dreptul publicului telespectator de a fi corect şi complet informat cu privire la producţia pe care a urmărit-o.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune PRIMA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, radiodifuzorul SC SBS Broadcasting SRL, pentru postul de televiziune PRIMA TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRIMA TV cu somaţie publică, întrucât două filme de lung metraj, transmise în zilele de 20 şi 27 ianuarie 2009, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt ce contravine prevederilor art. 21din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani se difuzează numai în intervalul orar 22.00-06.00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.