Decizia nr. 115 din 06.02.2014

07.02.2014


envoyer l'article par mail title=

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 februarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 723/17.01.2013, cu privire la conţinutul programelor audiovizuale muzicale difuzate de postul MYNELE TV, în perioada 28 decembrie 2013 – 10 ianuarie 2014. În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului şi a vizionării imaginilor, Consiliul a constatat că producţiile audiovizuale muzicale difuzate de postul MYNELE TV, în perioada monitorizată, au un conţinut de natură să contravină dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 18 lit. b) şi 19 alin. (2) lit. e) şi f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului :

  • art. 39 alin. (2) : Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Conform prevederilor invocate din Codul audiovizualului :

  • art. 18 lit. b) : Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6.00 – 23.00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen.
  • art. 19 alin. (2) : Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : lit. e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ; lit. f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor.

 În fapt, în perioada 28 decembrie 2013 - 10 ianuarie 2014, postul de televiziune MYNELE TV a difuzat, la ore la care minorii au acces neîngrădit la vizionare, videoclipuri care au conţinut erotism, nuditate, mişcări provocatoare (fund, coapse), sugerându-se actul sexual, precum şi imagini filmate în prim plan pe zone erogene : fund, sâni, organ sexual feminin, conţinut ce contravine prevederilor privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.

 În acest sens, exemplificăm din raportul de monitorizare astfel de producţii audiovizuale muzicale :

  • videolipul ’’Ce portbagaj’’, interpretat de Damany, a fost difuzat în zilele de 28.12.2013, la ora 12:21 ; 31.12.2013, ora 15:35 ; 08.01.2014, ora 12:03 ; 09.01.2014, ora 14:21 ; 10.01.2014, ora 10:22. Interpretul dansează alături de mai multe tinere, în lenjerie tanga, dansând lasciv şi executând mişcări din posterior, sugerând actul sexual. Sunt prezentate cadre cu prim-planuri de posterioare ale dansatoarelor, purtând lenjerie tanga şi mimând actul sexual, în diferite poziţii, cât şi zonele intime ale acestora.
  • videoclipul ’’Florida’’, interpretat de ASU, a fost difuzat în data de 08.01.2014, la orele 08:58 şi 17:11. Videoclipul debutează cu o scenă în care o tânără, îmbrăcată cu un tricou ud, mulat pe sâni şi cu lenjerie intimă semitanga, danseză provocator, în albia unui râu. Scena următoare o prezintă pe tânără, şezând pe malul râului cu picioarele depărtate, imaginile prezintă în prim plan zona intimă a acesteia, având lenjerie. În continuare, în plan principal, sunt ilustraţi provocator sânii dansatoarei, acoperiţi cu un tricou ud, foarte transparent.
  • videoclipul ’’Eşti foc de frumoasă’’, interpretat de Nicolae Guţă, a fost difuzat în zilele de 09.01.2014, la ora 12:07, respectiv 10.01.2014, ora 08:09. Nicolae Guţă evoluează alături de o tânără, în lenjerie tanga, care dansează lasciv, provocator. Sunt prezentate cadre cu prim-planuri ale posteriorului dansatoarei, care mimează actul sexual.

 Raportat la conţinutul acestor videoclipuri, producţii audiovizuale muzicale, Consiliul a constatat că acesta este nepotrivit în raport de ora difuzării, întrucât cuprind invariabil imagini cu fete dansând lasciv şi provocator, sugerând actul sexual, imagini focalizate, în prim plan, pe zonele erogene ale dansatoarelor.
 Astfel, de exemplu, videoclipul ’’Ce portbagaj’’, care a avut un conţinut de natură a afecta dezvoltarea morală şi mentală a minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, a fost difuzat la ore accesibile acestora la vizionare, fără nicio restricţie, respectiv la orele 10:22, 12:03, 12:21, 14:21 şi 15:35.
 De asemenea, videoclipurile ’’Florida’’ şi ’’Eşti foc de frumoasă’’ au fost difuzate la orele 08:09, 08:58, 12:07 şi 17:11, ore nepotrivite în raportul de conţinutul exemplificat mai sus şi care a permis vizionarea acestor producţii audiovizuale muzicale de către minori, deşi au avut un conţinut susceptibil de a-i prejudicia.
 Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune a programelor ce pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.
 În aplicarea prevederilor menţionate, Consiliul a emis norme de reglementare cu privire la protecţia minorilor cuprinse în Codul audiovizualului care prevăd că programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat, iar în lipsa acestui sistem, transmiterea acestora se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.

 În scopul protecţiei minorilor, la art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului se prevede că producţiile audiovizuale care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen, nu pot fi difuzate în intervalul orar 6.00 – 23.00, dispoziţii care nu au fost respectate la difuzarea producţiilor analizate.
 Consiliul a considerat că, în raport de conţinutul producţiilor audiovizuale muzicale, nu au fost avute în vedere nici criteriile de clasificare prevăzute la art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului, printre care se enumeră : numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ; psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor.
 Astfel, membrii Consiliului au apreciat că un conţinut ca cel analizat nu poate reprezenta un model în dezvoltarea armonioasă a minorilor, putând fi deosebit de nociv şi periculos pentru cei care vizionează astfel de producţii, având în vedere că în lipsa unei maturităţi fizice şi intelectuale, precum şi din cauza discernământului redus, copiii au tendinţa de a copia în mod involuntar şi de a imita cu uşurinţă comportamentul şi acţiunile persoanelor prezentate la televizor.

 În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligaţia să asigure cu prioritate o protecţie reală a publicului minor, având în vedere nevoia de protecţie şi îngrijire specială a acestei categorii de public.

 Faţă de aceste aspecte, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării dispoziţiilor referitoare la protecţia minorilor în cadrul programelor de televiziune, prin alegerea unui interval orar în care difuzarea producţiilor muzicale al căror conţinut este de natură să afecteze minorii să nu contravină normelor din legislaţia audiovizuală.