Decizia nr. 1143 din 23.11.2010

23.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. TV ANTENA 1 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 13548/15.10.2010 cu privire la emisiunea « Acces direct », ediţia difuzată de postul de televiziune ANTENA 1 în data de 27 septembrie 2010.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării ediţiilor emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 36 alin. (1) şi (2) şi art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor invocate :

Art. 36 (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.

(2) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

Art. 42 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

În fapt, postul de televiziune Antena 1 difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 17.00-19.00, în direct, emisiunea Acces direct, prezentată de Simona Gherghe. Emisiunea are marcajul AP. Genul programului : news-magazine.

În cadrul ediţiei din data de 27.09.2010, a emisiunii Acces direct, sub titlurile titrate pe ecran : “Soţia lui Roman a fugit ?” şi “Silvia Chifiriuc ar fi plecat cu băieţelul”, a fost prezentat, ca noutate mondenă, faptul că Silvia Chifiriuc, soţia lui Petre Roman, ar fi părăsit domiciliul conjugal împreună cu copilul.

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare :

Simona Gherghe : Toamna se numără despărţirile la case mari. Silvia Chifiriuc ar fi fugit de-acasă. Fără vreo explicaţie, soţia lui Petre Roman l-ar fi luat pe micuţul Petrus şi dusă a fost. Nimeni nu ştie care sunt motivele şi unde a plecat cântăreaţa. Pe la colţuri se vorbeşte despre o posibilă depresie a Silviei. Petre Roman nu a vrut să comenteze această ştire.
Voce din off : Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu bruneta Silvia care, potrivit ziarului “Naţional”, a decis să părăsească domiciliul conjugal în mare taină. Soţia lui Petre Roman ar fi dat semne că nu ar fi vorba de o simplă excursie de relaxare pentru că nu a plecat singură, ci cu micuţul Petrus. Pentru Silvia Chifiriuc, cea de-a două soţie a lui Petre Roman, anul acesta a fost unul extrem de încărcat sentimental. Gurile rele spun că moartea maestrului Jean Constantin, despre care s-a spus că ar fi fost unul dintre bărbaţii importanţi din viaţa solistei, dar şi tensiunea politică la care este supus Petre Roman în ultima vreme, ar fi afectat-o emoţional mult pe cântăreaţă. Nimeni nu ştie cu precizie care sunt adevăratele motive pentru care, mai tânăra soţie a lui Petre Roman, s-a ascuns de lume şi a preferat să păstreze tăcerea. În urmă cu o lună, fostul premier era mai fericit şi mândru ca niciodată. Împreună cu juna Silvia şi Petrus, Petre Roman petrecea o vacanţă de vis la Muntenegru.

Pe parcursul comentariului din off, au fost difuzate imagini cu menţiunea Sursa : “Duminica în familie” în care apărea Silvia Chifiriuc, o pagină a ziarului “Naţional” cu fotografia soţilor Roman şi următoarele titluri : « Oficial, e în vacanţă » ; « Soţia lui Petre Roman a “fugit” », fotografii ale soţilor Roman, imagini filmate cu Petre Roman, în diverse situaţii.

Analizând conţinutul relatărilor despre Silvia Chifiriuc, membrii Consiliului au apreciat, ţinând cont şi de sesizarea primită că, pe de o parte, informaţia nu a avut niciun suport real şi nu a fost verificată de radiodifuzor, iar, pe de altă parte, că aceasta privea aspecte ce ţineau de viaţa privată şi de familie a persoanei, situaţie în care difuzarea ei fără acordul persoanei în cauză a fost de natură să prejudicieze dreptul la imagine şi demnitatea persoanei.

Membrii Consiliului au considerat că, indiferent de faptul că ştirea nu a fost prezentată ca o certitudine, fiind formulată ca o posibilitate, la modul dubitativ (ar fi fugit de acasă, ar fi dat semne, posibilă depresie etc.), difuzarea acesteia atrage răspunderea radiodifuzorului pentru prejudicierea dreptului la viaţa privată, de familie şi la imagine al persoanei.

Consiliul a apreciat că expunerea în faţa publicului a unor aspecte ce nu prezentau un interes public, legitim, precum şi afirmaţiile de natură a aduce atingere reputaţiei persoanelor au afectat demnitatea, imaginea şi viaţa privată a acestora.

Or, un presupus interes pe care îl poate prezenta un subiect pentru publicul telespectator nu suplineşte lipsa acordului persoanei în cauză pentru difuzarea unor dezbateri, anchete sau reportaje privind viaţa privată a acesteia.

Potrivit normelor audiovizuale, este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

De asemenea, art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului protejează dreptul persoanei la respectarea vieţii sale private şi de familiei, a domiciliului şi a corespondenţei sale.

Membrii Consiliului au constatat, la analizarea în şedinţă publică a programului, că informaţia a fost difuzată fără acordul persoanei şi că precizarea “Petre Roman nu a vrut să comenteze această ştire” nu suplineşte şi nu demonstrează existenţa acestui acord.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont, de asemenea, şi de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind dreptul la imagine, viaţă privată şi de familie, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A., având licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) şi ale art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. TV ANTENA 1 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27 etaj 1, sector 1
C.U.I. R1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1143/23.11.2010 privind amendarea cu 15.000 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă de 15.000 lei, întrucât, în cadrul ediţiei din 27 septembrie 2010 a emisiunii „Acces Direct”, a prezentat o informaţie neadevărată cu privire la viaţa privată şi de familie a unei persoane, fapt de natură a-i prejudicia imaginea şi demnitatea.

Potrivit Codului audiovizualului, orice persoană are dreptul la propria imagine, precum şi la respectarea vieţii sale private şi de familie.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.