Decizia nr. 114 din 19.02.2008

19.02.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.,
cu sediul în GALAŢI, str. Fraternităţii nr. 9, jud. Galaţi
Tel/fax : 0236/416.104 ; 411.042

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 februarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la reţelele de cablu din localităţile Năvodari, jud. Constanţa şi Tulcea, jud. Tulcea aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A 0493.1/14.11.2005 (Anexa din 10.01.2008) pentru localitatea Năvodari, jud. Constanţa şi nr. A 0036.1/14.11.2005 (Anexa din 29.11.2007) pentru localitatea Tulcea, jud. Tulcea.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 12/2003, modificată prin Decizia nr. 262/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, întrucât a retransmis mai multe programe ale căror acorduri sau, după caz, contracte aveau durata de valabilitate expirată, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului :

  • ,,alin. (3) - Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise.
  • alin. (4) – Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite un serviciu de programe fără deţinerea drepturilor de retransmisie.’’

Conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 12/2003, astfel cum a fost modificată, S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. avea obligaţia legală să aducă la cunoştinţa CNA modificările intervenite în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.

Cu ocazia controlului efectuat în ziua de 24 ianuarie 2008, în localitatea Năvodari, judeţul Constanţa, inspectorul teritorial al CNA a constatat că programele : RTL2, Canal D (Turcia), DW, Speranţa TV, Trinitas TV şi France 24, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în reţeaua de cablu a distribuitorului SC CCC Blue Telecom SA.

În urma controlului efectuat în ziua de 25 ianuarie 2008, în localitatea Tulcea, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. se retransmiteau următoarele 12 servicii de programe ale căror acorduri sau, după caz, contracte aveau durata de valabilitate expirată : Naţional TV, Favorit TV, Antena 1, Antena 2, Antena 3, Euforia Lifestyle TV, Kanal D, Cinemax, HBO Comedy, N24, Euronews şi Viva.

De asemenea, programele TVR Internaţional şi DW, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu, nu se retransmiteau în reţeaua de cablu aparţinând distribuitorului de servicii.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. CCC BLUE TELECOM S.A. şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 14 zile de la comunicarea prezentei decizii.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Năvodari din judeţul Constanţa, şi Tulcea din judeţul Tulcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CCC Blue Telecom S.A cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Năvodari, jud. Constanţa şi Tulcea, jud. Tulcea a retransmis mai multe programe ale căror acorduri sau, după caz, contracte aveau durata de valabilitate expirată, iar alte programe, deşi aprobate de Consiliu nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.”