Decizia nr. 114 din 05.03.2013

05.03.2013


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE,
BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1 CUI RO8468440

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei nr. 2661/04.03.2013, cu privire la emisiunea Lozul cel mare difuzată în data de 28 februarie 2013 de postul de televiziune TVR 1.

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrăriilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 19 alin. (1) şi (2) lit. f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Potrivit art. 19 din Codul audiovizualului :

"(1) - Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
(2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;"

Postul de televiziune TVR1 a difuzat în data de 28.02.2013, în direct, în intervalul orar 16:45 – 17:30, emisiunea Lozul cel mare, ce prezintă extragerile la jocurilor de noroc ale Loteriei Române. Prezentatorii emisiunii au fost Silvia Stanciu şi Marius Rădmăneştean. Pentru momentele artistice dintre extragerile numerelor norocoase au fost invitaţi cântăreţii : Shaka Muv (Miruna Ionescu), Mike Angello, Bijou şi Andrei Leonte. Cântăreaţa Bijou a interpretat două melodii.

În jurul orei 17:06, prezentatoarea emisiunii a invitat-o în platou pe una dintre interprete, Bijou, care purta o rochie neagră, foarte scurtă, cu fermoare în laterale deschise până aproape de talie.

Înainte de interpretarea primei melodii, prezentatorii au stat de vorbă cu Bijou, care a spus că a venit în ţară (trăieşte la Paris) şi că va sta mai mult, pentru că a început să fie model pentru studenţii de la Arte plastice, pentru care va poza nud, tabloul respectiv urmând să fie vândut ulterior la licitaţie. Prezentatorii au luat în discuţie şi rochia pe care interpreta a spus că şi-a conceput-o singură, dorind o ţinută mai specială faţă de cele care se găsesc pe piaţă.

Redăm din raportul de monitorizare :
"Marius Rădmăneştean : Măi, Ionuţ (n.n. aflat în regie) mă-ntreabă, mai concret, ce să înţelegem ? Adică, ce face ţinuta asta şi nu fac altele ?
Silvia Stanciu : Ţinuta asta...
Marius Rădmăneştean : Da.
Silvia Stanciu : ...nu are toate elementele, nu are... nimic pe dedesubt.
Bijou : Nu are elementul intim.
Marius Rădmăneştean : A ! Aşa se poartă ? Aaaaa ! Am înţe... Inspirată întrebare, domnule Ionuţ.
Silvia Stanciu : Cine forţează puţin imaginea poate să înţeleagă.
Bijou : Oricum, cât ai vrea să vezi ceva mai mult n-o să reuşeşti. De asta-i şi făcută rochia.
Silvia Stanciu : Dar o să vezi ceva mai mult şi tu şi....
Marius Rădmăneştean : Nu te pune cu George. Stai aşa ! Ai răbdare. Ai răbdare.
Silvia Stanciu : O să vezi ceva mai mult în videoclipul acestei piese care urmează să fie filmat şi apoi, bineînţeles, difuzat şi care o să fie un videoclip excepţional şi am înţeles, hard. (...)"

După acest dialog, Bijou, însoţită de cele două dansatoare, a interpretat două melodii. Aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, în unele cadre surprinse în timpul celei de a doua melodii s-au putut vedea zonele intime ale cântăreţei.

Analizând conţinutul emisiunii, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 39 din Legea audiovizualului care, la alin. (2), prevede că difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Consiliul a avut în vedere faptul că, într-o emisiune ce are un specific dinainte cunoscut publicului, acela de extragere în direct a numerelor căştigătoare la loterie şi care a fost difuzată la o oră accesibilă publicului de orice vârstă, în contextul prezentării unor momente artistice prezentatorii au purtat un dialog insinuant cu privire la vestimentaţia uneia dintre cântăreţe, din care se putea deduce că, pe parcursul emisiunii, telespectatorii se vor putea convinge că, de fapt, cântăreaţa Bijou nu poartă lenjerie intimă.

Aşadar, acest « moment - surpriză » a fost dinainte anunţat ca un element de picanterie, urmărindu-se captarea interesului publicului, inclusiv al celui minor, care putea viziona o astfel de emisiune fără vreo restricţie în ceea ce priveşte intervalul orar de difuzare raportat la genul programului.

După ce au fost făcute anunţurile menţionate, a urmat momentul interpretării de către Bijou a celei de a doua melodii, interpretare pe parcursul căreia, în unele cadre, conform raportului de monitorizare, s-au putut vedea zonele intime ale cântăreţei.

Aşadar, deşi Bijou afirmase că rochia a fost creată încât, cităm : « Oricum, cât ai vrea să vezi ceva mai mult n-o să reuşeşti. De asta-i şi făcută rochia. », totuşi, prezentatorii emisiunii au dorit să evidenţieze faptul că, printr-o filmare care, cităm : « să forţeze puţin imaginea », este posibil ca « elementul intim » despre care s-a discutat să poată fi văzut, ceea ce s-a şi întâmplat, publicul telespectator, indiferent de vârstă, putând viziona imaginile fără vreo restricţie.

Membrii Consiliului au considerat că dialogul dintre prezentatori pe o temă ca cea referitoare la existenţa ori inexistenţa lenjeriei intime a unei cântăreţe prezente în studio nu avea vreo legătură nici cu specificul emisiunii - cea de loterie televizată - şi nici cu momentele artistice dintre extragerile numerelor norocoase - care presupuneau audierea unor melodii. Discuţiilor purtate în studio, care au fost în mod clar percepute de publicul minor ce a vizionat programul, li s-au adăugat, ulterior, imaginile cu Bijou, filmată în aşa fel încât « predicţia » prezentatorilor (în mod evident premeditată) să se şi confirme.

Faţă de aceste constatări, Consiliul a considerat că modalitatea în care a procedat radiodifuzorul a fost de natură să afecteze pe minori, întrucât prezentatorii emisiunii « Lozul cel mare » difuzată în ziua de 28 februarie 2012 nu au respectat obligaţia de a lua toate măsurile pentru ca programul difuzat să se desfăşoare cu respectarea normelor din domeniul audiovizualului referitoare la protecţia copiilor, fiind ei înşişi promotorii unei atitudini de natură a prejudicia pe aceştia.

În vederea asigurării unei protecţii reale a minorilor, legiuitorul a instituit criterii generale de clasificare a producţiilor audiovizuale, criterii prevăzute la art. 19 din Codul audiovizualului, între care menţionăm psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, emisiunea fiind transmisă la o oră la care copiii au acces neîngrădit la televizor.

Membrii Consiliului apreciază că, în ceea ce priveşte aspectele de moralitate, o astfel de emisiune a prezentat o formă de comportament, de atitudine, faţă de care copiii, care nu au experienţa persoanelor mature şi care nu au reprezentarea faptelor, îl pot asimila unui model de viaţă, fiind de notorietate că unele dintre persoanele care apar la televizor pot influenţa comportamentul social al minorilor.

Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE cu amenda minimă de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE pentru nerespectarea prevederilor legale privind protecţia minorilor a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, titular al licenţei audiovizuale nr. TV 340/03.11.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007 pentru postul de televiziune TVR 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 19 alin. (1) şi (2) lit. f) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare. Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, sonor şi vizual, de cel puţin trei ori, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu amendă de 10.000 de lei, întrucât în emisiunea « Lozul cel mare » din 28 februarie 2013, transmisă în intervalul orar 16:45 – 17:30, comentariile prezentatorilor şi imaginile difuzate au fost de natură să afecteze dezvoltarea morală a copiilor.

Potrivit art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.