Decizia nr. 1131 din 16.11.2010

16.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TV ANTENA 1 S.A.,
pentru postul de televiziune ANTENA 2

S.C. TV ANTENA 1 S.A. C.U.I. RO1599030
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune ANTENA 2
B-dul Mărăşti nr. 65-67, Complex Expoziţional, Pavilion 7
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 14711/11.11.2010, cu privire la emisiunea „AGENTUL VIP" difuzată în 09.11.2010 de postul ANTENA 2.

Postul de televiziune ANTENA 2 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.1/09.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1253.0-1/20.02.2007, eliberate la data de 28.10.2010).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30, art. 36 alin. (1-2), art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.

Conform prevederilor invocate din Codul audiovizualului :

- art. 30 : Radiodifuzorii au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi să nu profite de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
- art. 36 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.
(2) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.
- art. 42 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.

În fapt, în ziua de 09 noiembrie 2010, începând cu ora 22.33, postul ANTENA 2 a difuzat, în direct, emisiunea „AGENTUL VIP", prezentată de Cristian Brancu.

Una din temele analizate în prima parte a emisiunii a constituit-o modalitatea în care presa a înţeles să trateze informaţiile referitoare la averea poetului Adrian Păunescu şi la presupusa existenţă a unor copii nelegitimi ai acestuia.

Pe ecran a fost afişat titlul : „Nu-l omorâţi, din nou, pe Păunescu !/ Copiii nelegitimi, pretendenţi la averea lui Adrian Păunescu ?".

În continuare, prezentatorul Cristian Brancu a lecturat câteva articole publicate în presa scrisă, criticând faptul că aceasta vehiculează în mod exagerat suma averii dobândite de poet.

În emisiune a intervenit telefonic Dan Negru care şi-a exprimat opinia cu privire la subiectul propus dezbaterii.

Pe fondul dialogului dintre Cristian Brancu şi Dan Negru, postul ANTENA 2 a prezentat, pe ecran partajat, mai multe fotografii cu poetul Adrian Păunescu, în diferite ipostaze.

În acest context, postul a difuzat o imagine cu o pagină dintr-o publicaţie în care apăreau Adrian Păunescu şi Ana Blandiana, imagine însoţită de următorul titlu, scris cu roşu : „Adrian Păunescu are două gemene din flori cu Ana Blandiana ?".

În urma difuzării pe posturile ANTENA 1 şi ANTENA 2 a acestui subiect, cu referire şi la d-na Ana Blandiana, poeta a formulat o sesizare, înregistrată la CNA sub nr. 14711/11.11.2010, prin care reclamă că i-au fost aduse grave prejudicii de imagine.

Analizând reclamaţia primită şi raportul de monitorizare întocmit în baza acesteia, membrii Consiliului au constatat că petiţia este întemeiată.

Cu privire la subiectul dezbătut în această emisiune, d-na Ana Blandiana, a precizat în sesizare, că, cităm : "... în 08 noiembrie 2010, am fost căutată de ANTENA 1, fiind invitată insistent să apar pe post pentru a vorbi despre Adrian Păunescu şi a comenta (confirmând sau infirmând) informaţia că sunt mama a doi gemeni (două gemene) a căror tată este Adrian Păunescu. Nu mi-a venit să cred că a putut fi inventat ceva atât de aberant, am refuzat să mă las târâtă într-o poveste atât de murdară şi am acceptat doar să dau o declaraţie că totul este neadevărat.

Credeam că astfel povestea s-a încheiat, când, trecând pe ANTENA 2, unde se desfăşura emisiunea « AGENTUL VIP », am încremenit descoperind poza mea etalată pe tot ecranul şi acoperit cu litre de-o şchioapă despre existenţa gemenilor. Asta după ce pe ANTENA 1 fusese dată declaraţia mea care infirma totul. Mi s-a părut prea mult. ..."

Aşadar, postul ANTENA 2 (post ce aparţine aceluiaşi radiodifuzor ca şi ANTENA 1) a cunoscut, anterior difuzării emisiunii, opinia d-nei Ana Blandiana cu privire la acest subiect, anume : că nu este mama unor gemeni rezultaţi dintr-o relaţie extraconjugală cu poetul Adrian Păunescu şi că refuză să fie implicată în această poveste, de natură a-i afecta grav reputaţia.

Cu toate acestea, în cadrul emisiunii „AGENTUL VIP« , difuzată în ziua de 9 noiembrie 2010, postul ANTENA 2 a afişat pe ecran fotografia în care apar poeţii Ana Blandiana şi Adrian Păunescu, fotografie însoţită de enunţul interogativ „Adrian Păunescu are două gemene din flori cu Ana Blandiana ? ».

Difuzarea în acestă modalitate a fotografiei celor doi poeţi, căreia i-a fost asociat un text susceptibil de a crea o aparentă veridicitate cu privire la această dezvăluire, a fost de natură a aduce atingere dreptului la imagine şi dreptului la viaţă privată şi de familie ale doamnei Ana Blandiana, deşi aceasta se pronunţase cu o zi înainte de difuzarea emisiunii, printr-o dezminţire, în încercarea de a evita orice formă de expunere publică în legătură cu acest subiect.

Consiliul a considerat ca deosebit de grav faptul că postul a procedat astfel, în condiţiile în care era cunoscută dezminţirea dată de d-na Ana Blandiana, iar subiectul nu era unul de interes public justificat, ci el viza aspecte de viaţă privată, la nivel de supoziţie, de zvon, fără a exista un minim indiciu pertinent care să susţină o astfel de abordare.

Membrii Consiliului au considerat că a fost încălcată grav legislaţia audiovizuală potrivit căreia este interzisă în mod expres difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia (art. 36 alin. (2) din Codul audiovizualului).

Consiliul a considerat că radiodifuzorul a profitat de buna-credinţă a d-nei Ana Blandiana, care şi-a arătat disponibilitatea de a da o dezminţire, urmărind însă un singur scop : « să nu fie târâtă într-o poveste atât de murdară », deci în încercarea ca persoana ei să nu mai fie asociată cu acest scandal pe tema copiilor nelegitimi ai lui Adrian Păunescu.

Membrii Consiliului consideră că toate aspectele prezentate au fost de natură a prejudicia grav dreptul la imagine şi la respectarea vieţii private şi de familie ale d-nei Ana Blandiana, drepturi ocrotite atât de art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului, de art. 42 alin. (1) şi art. 36 din Codului audiovizualului, cât şi de art. 8 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 2 cu suma de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30, art. 36 alin. (1-2), art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2), art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A., având licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.1/09.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1253.0-1/20.02.2007, eliberate la data de 28.10.2010 pentru postul ANTENA 2, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30, art. 36 alin. (1-2), art. 42 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TV ANTENA 1 S.A. C.U.I. RO1599030
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune ANTENA 2
B-dul Mărăşti nr. 65-67, Complex Expoziţional, Pavilion 7
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1131/16.11.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 2 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 2 cu amendă de 10.000 lei, întrucât în cadrul emisiunii „AGENTUL VIP », din 09 noiembrie 2010, au fost aduse grave prejudicii de imagine unei persoane cu privire la prezentarea unei informaţii care privea aspecte din viaţa privată şi de familie a acesteia, aspecte pe care persoana vizată le dezminţise anterior.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, orice persoană are dreptul la respectarea dreptului la imagine şi la viaţa privată şi de familie, fiind interzise difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată şi de familie, fără acordul persoanei."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.