Decizia nr. 113 din 19.02.2008

19.02.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANAL S S.R.L.
cu sediul în Constanţa, str. Zorelelor nr. 45-47, jud. Constanţa
Tel./Fax : 0341/480.001

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 februarie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de cablu din localităţile Năvodari, Constanţa şi Corbu din judeţul Constanţa, aparţinând SC Canal S SRL Distribuitorul de servicii S.C. CANAL S S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 0730/25.06.2003 pentru localităţile Năvodari şi Constanţa, judeţul Constanţa şi nr. A 0732/25.06.2003 pentru localitatea Corbu, jud. Constanţa.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că S.C. CANAL S S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 12/2003, modificată prin Decizia nr. 262/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, întrucât a retransmis mai multe programe ale căror acorduri sau, după caz, contracte aveau durata de valabilitate expirată, iar alte programe deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului :

  • ,,alin. (3) - Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise.
  • alin. (4) – Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite un serviciu de programe fără deţinerea drepturilor de retransmisie.’’

Conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 12/2003, astfel cum a fost modificată, S.C. CANAL S S.R.L. avea obligaţia legală să aducă la cunoştinţa CNA modificările intervenite în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în data de 24 ianuarie 2008, în localităţile Năvodari şi Constanţa, din judeţul Constanţa, s-a constatat că în reţelele de cablu aparţinând S.C. CANAL S S.R.L. se retransmiteau următoarele programe ale căror acorduri sau, după caz, contracte aveau durata de valabilitate expirată : ETNO, ANTENA 1, MTV, HALLMARK, ANTENA 2, ANTENA 3, EUFORIA LIFESTYLE TV, SHOW, RAI UNO, PRO 7, SAT 1, CTV, MGM, U TV, ERT WORLD şi TRT INT.

Din analiza raportului de inspecţie rezultă şi faptul că un număr de 19 programe : CANAL TELESHOP, ALFA OMEGA TV, CINEMAX 2, HBO COMEDY, CINEMAX, CREDO TV, GOOD LIFE CHANNEL, DUNA TV, JETIX PLAY, TV FLUX, NOLL TV, SPERANŢA TV, TV 1000, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, SPORT KLUB, BALKANICA MUSIC TELEVISION, PARTY TV şi BBC PRIME, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţele de cablu din localităţile Constanţa şi Năvodari. Cu ocazia controlului efectuat în ziua de 24 ianuarie 2008, în localitatea Corbu, judeţul Constanţa, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. CANAL S S.R.L. se retransmiteau în plus faţă de oferta de servicii de programe, următoarele programe :

SENSO, PRO TV INTERNAŢIONAL, KIKO (rusesc), “1+1” (Ucraina), ANTENA 1, ANTENA 2 şi ANTENA 3. Programele ANTENA 1, ANTENA 2 şi ANTENA 3, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, erau retransmise cu acorduri expirate.

Următoarele programe : NAŢIONAL TV, CANAL TELESHOP, ALFA OMEGA TV, THE MONEY CHANNEL, OTV, KISS TV, REALITATEA TV, PRO TV, PARTY TV, NOLL TV, ETNO, JETIX PLAY, JETIX BALKANICA MUSIC TELEVISION, TV 5, SPORT.RO, KANAL D, TELESPORT, DIRECT DIGITAL TV, EURONEWS, TARAF, CREDO TV, N24, TV FLUX, COSMOS TV, FAVORIT, TVR INTERNAŢIONAL, SPERANŢA TV şi TVRM, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în reţeaua de cablu din localitatea Corbu, judeţul Constanţa.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. f) şi alin. (3), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. CANAL S S.R.L. şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 14 zile de la comunicarea prezentei decizii.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de cablu din localităţile Năvodari, Constanţa şi Corbu, din judeţul Constanţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CANAL S S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de cablu din localităţile Năvodari, Constanţa şi Corbu, din judeţul Constanţa, a retransmis mai multe programe ale căror acorduri sau, după caz, contracte aveau durata de valabilitate expirată.

De asemenea, a retransmis mai multe programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.’’