Decizia nr. 113 din 08.03.2012

12.03.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L.
 S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. C.U.I. 21445850 Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 5 TÂRGOVIŞTE Jud. Dâmboviţa

 pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE
 B-dul Libertăţii nr. 3-5 TÂRGOVIŞTE, Jud. Dâmboviţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 martie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizările nr. 976/20.01.2012 şi 1001/23.01.2012, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la mai multe ediţii ele emisiunii informative „Ştiri" difuzate în perioada 17 - 23 ianuarie 2012 de postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE. Postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE aparţine radiodifuzorului S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 444.1/20.11.2008, decizia de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009, reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru localitatea Târgovişte). Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 30, 34 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate :
 Art. 30 : Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale al omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
 Art. 34 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
 În urma analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că în câteva ediţii ale emisiunii informative « Ştiri », postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE a prezentat două reportaje cu caracter defăimător la adresa d-nei Alina Mavrodin Vasiliu.

Astfel, în zilele de 17, 18 şi 19 ianuarie 2012, în cadrul grupajelor informative, în direct sau în reluare, a fost difuzată știrea cu titlul ”Paiața sparge piața”, ilustrată cu imagini ale doamnei Alina Mavrodin Vasile, ştire care, aşa cum a reieşit din imaginile şi fundalul difuzate, se referea la aceasta.
 În preambulul știrii, prezentatoarea emisiunii informative s-a referit la ”primadona afonă a politicii dâmbovițene” care a participat la un miting desfășurat la Târgoviște, în Piața Prefecturii. Imaginea d-nei Alina Mavrodin Vasiliu a fost prezentată pe ecran, în diferite ipostaze, făcându-se precizarea că ”această Lady Gargara a scenei politice dâmbovițene s-a dat din nou în stambă” încurajată ”de cei din același neam” și că ”nu s-a potolit privighetoarea răgușită nici la venirea Poliției”.

În a doua parte a știrii, având aceleași imagini ale d-nei Alina Mavrodin Vasiliu, a fost difuzată o melodie interpretată de domnia sa – ”Sunt o paiață”.
 De asemenea, în perioada 20 - 23 ianuarie 2012, în cadrul grupajelor informative (emisiunile « Ştiri » şi « Retrospectiva ştirilor ») a fost difuzată o știre cu titlul ”Medicamentee, medicamentee”.
 Știrea a avut-o ca protagonistă tot pe d-na Alina Mavrodin Vasiliu și se referea la prestația domniei sale cu ocazia participării la un miting de protest organizat de opoziția politică din județul Dâmbovița în data de 19.01.2012. Deși nu i s-a pronunțat numele, imaginile difuzate făceau referire explicită la domnia-sa.

Pe fundalul imaginilor de la miting, vocea din off a făcut afirmații cu caracter denigrator, jignitor, depreciativ la adresa d-nei Mavrodin, ca de exemplu : ”primadona afonă”, ”după recitalul de joi l-a determinat pe ”Mircea cel Bătrân să facă cerere la municipalitate pentru a fi mutat într-o altă locație” sau ”că până și tufele de trandafiri din centrul orașului s-au ofilit încă de la primele schelălăieli ale interpretei răgușite”.

În cea de-a doua parte a știrii, a fost realizat un montaj cu imagini ale d-nei Alina Mavrodin Vasiliu în diferite momente ale mitingului, montaj peste care a fost suprapusă imaginea unui câine care mârâie, totul având ca fundal sonor o înregistrare audio a unei melodii interpretate de d-na Mavrodin la un festival de muzică, iar prin suprapunere, peste fondul sonor muzical au fost utilizate diferite mesaje sonore care reproduceau manifestări fiziologice, precum greaţa, voma sau balonarea.

Redăm fragmente din raportul de monitorizare :
 "Alte surse, de această dată din zona halatelor albe, ne-au spus că noaptea trecută a fost aglomerație mare la Spitalul de Urgență, la secția de otorinolaringolgie, ORL pe scurt. Zeci și sute de participanți la spectacolul gratuit și nereușit oferit de Lady Gargara au cerut ajutorul specialiștilor, acuzând pierderea auzului. Oamenii sunt disperați că dizeuza va reveni pe scenă în viitorul apropiat și, spune lumea, că inclusiv cei care manevrează cămășile cu mâneci până la genunchi au intrat în stare de alertă. Dar să nu mai lungim vorba și să urmărim ce s-a întâmplat în seara zilei de joi, la Târgoviște, la adunătura social-democrată.”

Membrii Consiliului au constatat că, deşi numele d-nei Mavrodin nu a fost pronunţat, afişarea pe ecran a imaginii acesteia, asociată cu prezentarea altor elemente de natură a face conexiunea cu persoana sa au fost de natură a o identifica fără echivoc în cadrul comunităţii locale. În acest context, ilustrarea ştirilor cu imaginile doamnei Mladin, imagini însoţite de un fundal sonor, imitativ diferitelor manifestări fiziologice, manifestări care, în limitele decenţei, moralei, nu sunt publice, a fost de natură a-i prejudicia imaginea persoanei vizate.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. Consiliul apreciază că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi.

Or, ştirile ce au vizat-o pe d-na Alina Mavrodin Vasiliu, difuzate de postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE în perioada monitorizată, au afectat dreptul său la imagine ocrotit de prevederile art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualuilui şi garantat de art. 30 alin. (6) din Constituţia României care statuează că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

De asemenea, la art. 30 din Codul audiovizualului se prevede că furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale al omului, precum dreptul la imagine a persoanei. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. BROADCAST MEDIA ENTERPRISES S.R.L. (titularul licenţei audiovizuale nr. TV-C 444.1/20.11.2008, deciziei de autorizare nr. 1564.0/13.01.2009, reautorizare nr. 1564.0-1/13.01.2009 pentru postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE din localitatea Târgovişte) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 30, 34 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZIUNEA TÂRGOVIŞTE cu amendă de 5.000 lei, întrucât în mai multe ediţii ale emisiunilor informative difuzate în perioada 17 - 23 ianuarie 2012 au fost prezentate materiale audiovizuale cu caracter depreciativ la adresa d-nei Alina Mavrodin Vasiliu, fapt de natură a-i afecta dreptul la imagine ocrotit de art. 34 din Codul audiovizualului. »

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate