Decizia nr. 113 din 05.03.2013

05.03.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 martie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat unele materiale audiovizuale cu caracter de promovare a „social - democraţiei” difuzate de posturile de televiziune REALITATEA TV şi ROMÂNIA TV, în perioada 01-03 martie 2013.

Potrivit raportului de monitorizare, în cazul postului de televiziune REALITATEA TV, spoturile au fost inserate în cadrul calupurilor publicitare, iar în cazul postului ROMÂNIA TV, acestea au fost difuzate ca materiale audiovizuale distincte, în afara calupurilor de spoturi publicitare.

În debutul şi finalul tuturor celor şapte variante ale spoturilor a fost inserat un carton cu următoarele informaţii : Program prezentat de www.social-democraţia.eu, precum şi titlul : „Politica bunăstării”, iar pe toată durata difuzării fiecărui spot, în colţul din stânga jos a fost menţinut titlul : „Politica bunăstării”.

În urma vizionării materialelor, membrii Consiliului au constatat că difuzarea acestora contravine dispoziţiilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, dispoziţii potrivit cărora, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Potrivit raportului de monitorizare, cele şapte variante de spot conţin informaţii referitoare la :

Varianta 1 : Apariţia social-democraţiei ca doctrină. Originile europene ale social-democraţiei. În spotul respectiv a fost prezentată istoria doctrinei social-democrate, primii teoreticieni fiind Marx şi Engels, continuând cu revoluţiile din 1848 în care social-democraţia s-a cristalizat ca un partid ce solicita ameliorarea condiţiilor de viaţă a oamenilor obişnuiţi. În România astăzi, social democraţia are de înfruntat provocări, deoarece populaţia în general săracă aşteaptă atenţia promisă din partea statului. În finalul spotului se prezintă reprezentanţii actuali ai social democraţiei româneşti : Victor Ponta, „cel mai tânăr premier pe care l-a avut România vreodată”, Mihai Tănăsescu, vicepreşedinte BEI şi George Cristian Maior, „intelectualul de la conducerea SRI”.

Varianta 2 : Social-democraţii germani, duşmanii nazismului. Reprimarea SPD-ului german de către Hitler. În prima parte a spotului au fost prezentate date istorice în legătură cu apariţia şi expansiunea nazismului şi reprimarea Partidului Social Democrat din Germania. În partea a doua a spotului au fost prezentate informaţii legate de implicarea guvernului condus de Victor Ponta în problemele legate de Holocaust, precum şi de conturarea unor politici şi programe educaţionale complementare. S-a vorbit şi despre alţi promotori de marcă ai social-democraţiei româneşti, Mihai Tănăsescu, vicepreşedinte BEI şi George Cristian Maior, directorul SRI.

Varianta 3 : Reprimarea social-democraţiei de către comunişti. Social-democraţia, duşmanul regimurilor totalitare. Social-democraţia, o doctrină pentru drepturile omului. În prima parte a spotului au fost prezentate informaţii istorice despre relaţia doctrinei social-democrate cu cea a comunismului totalitar, precum şi diferenţa dintre cele două doctrine, „o viziune diferită a rolului statului, o accepţiune diferită asupra proprietăţii şi asupra libertăţii”, comunismul fiind totalitar şi agresiv, iar social-democraţia fiind o expresie a democraţiei. În cea de-a doua parte a spotului s-a vorbit despre social-democraţia postdecembristă şi realizările acesteia, printre care reabilitarea ideii de stângă politică, egalitate şi solidaritate. Au fost prezentaţi şi liderii actuali ai partidului care au contribuit la realizările enumerate mai sus : Victor Ponta, actualul premier, Mihai Tănăsescu, vicepreşedinte BEI şi George Cristian Maior, directorul SRI.

Varianta 4 : Social democraţia scandinavă, un model de guvernare pentru oameni. În debutul spotului au fost prezentate liniile directoare ale doctrinei social democratice din ţările scandinave, unele dintre cele mai puţin corupte state în care nivelul de trai este peste media celui european. Modelul scandinav sau nordic al social democraţiei se distinge printr-un sistem de protecţie socială foarte bine pus la punct şi prin măsuri politice ce vizează o distribuţie corectă a bogăţiei, propunându-şi să asigure bunăstarea tuturor categoriilor sociale. În partea a doua a spotului a fost prezentată situaţia actuală a României, unde diferenţele între clasele sociale sunt pregnante şi unde, social democraţia s-ar putea impune ca o soluţie viabilă, după modelul statelor scandinave. Au fost prezentate personalităţile social-democraţiei româneşti : Victor Ponta, premier în funcţie, Mihai Tănăsescu, vicepreşedinte BEI şi George Cristian Maior, directorul SRI.

Varianta 5 : Guvernarea Tony Blair : 10 ani de stabilitate economică. Tony Blair, cel mai longeviv premier laburist. Guvernarea Blair : echilibru economic fără taxe mărite. În prima parte a spotului au fost prezentate informaţii legate de guvernarea social-democrată în perioada Tony Blair, perioadă în care Marea Britanie a cunoscut 10 ani de stabilitate economică. A fost prezentată o scurtă bibliografie a fostului premier britanic, precum şi măsurile benefice luate de acesta în timpul guvernării. În cea de-a doua parte a spotului, pornind de la realizările guvernului Blair se menţionează că şi social democraţia românească are potenţial de dezvoltare prin liderii ei şi activitatea pe care aceştia o desfăşoară : Victor Ponta, premier în funcţie, Mihai Tănăsescu, vicepreşedinte BEI şi George Cristian Maior, directorul SRI.

Varianta 6 : Partidul socialiştilor europeni. În spot se prezintă o istorie a înfiinţării Uniunii Europene, începând cu Tratatul de la Maastricht şi continuând cu înfiinţarea Parlamentului European şi a marilor familii parlamentare europene. Unul dintre partidele importante înfiinţate va fi Partidul Socialist European sau PES. A fost prezentată o scurtă istorie a PES şi a liderilor marcanţi ai acestuia. Printre membrii PES, de diverse naţionalităţi, fac parte şi români precum : Victor Ponta, premier în funcţie, Mihai Tănăsescu, vicepreşedinte BEI şi George Cristian Maior, „intelectualul de la conducerea SRI”.

Varianta 7 : 120 de ani de social-democraţie în România. În prima parte a spotului a fost prezentată o istorie a social democraţiei în România, începând cu înfiinţarea Partidului Social Democrat, constituit în anul 1927 şi condus de George Grigorovici, Ilie Msocovici şi Constantin Titel Petrescu şi continuând cu renaşterea social democraţiei după 1989. Au fost prezentaţi şi liderii actuali ai partidului : Victor Ponta, premier în funcţie, Mihai Tănăsescu, vicepreşedinte BEI şi George Cristian Maior, directorul SRI.

În urma dezbaterilor cu privire la conţinutul materialelor audiovizuale vizionate în şedinţa publică, membrii Consiliului au constatat că acestea au un caracter publicitar pozitiv, de promovare a unui partid politic, a activităţii acestuia şi a unor personalităţi politice din România.

Membrii Consiliului au constatat că, prin conţinutul lor, spoturile difuzate de cele două posturi de televiziune depăşesc limitele unei campanii de informare cu caracter general a ceea ce înseamnă “social-democraţie" la nivel european, ori de prezentare a unei direcţii de gândire, întrucât prin individualizarea unor persoane şi introducerea unor informaţii privind evenimente contemporane ori politica actuală a formaţiunii social-democrate din România aceste spoturi capătă un caracter publicitar, de promovare a unui partid şi a reprezentanţilor acestuia.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicitatea politică, respectiv publicitatea referitoare la partide politice, oameni politici, mesaje politice este permisă doar în perioadele de campanie electorală şi cu respectarea condiţiilor impuse de reglementările în vigoare.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis intrarea de îndată în legalitate în sensul că difuzarea materialelor audiovizuale cu caracter de publicitate politică să se facă numai cu respectarea condiţiilor de difuzare a acestui gen de publicitate prevăzută de reglementările în vigoare.