Decizia nr. 1127 din 18.12.2008

18.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind diminuarea la 2.500 lei a cuantumului amenzii de 5000 lei aplicate prin Decizia nr. 1108/11.12.2008,
radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
Bucureşti, Bd. Hristo Botev nr. 23, sector 3 CUI 15994676

pentru postul OTV
Bd. Magheru nr. 28-30 et. 6, sector 1, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie adresele nr. 18448/12.XII.2008, 18449/12.XII.2008 şi nr. 18244/09.12.2008.

În urma analizării acestora, precum şi a reanalizării situaţiei de fapt, în sensul că d-nul Ilie Marinescu urmează să prezinte radiodifuzorului textul dreptului la replică ce va fi difuzat, Având în vedere că reprezentantul radiodifuzorului, prezent în şedinţa publică, a dat asigurări membrilor Consiliului, în sensul că domnul Ilie Marinescu va beneficia de dreptul la replică în aceleaşi condiţii în care s-a produs lezarea, motiv pentru care din conţinutul Deciziei nr. 1108/11.12.2008 nu se vor mai reţine încălcările privind dreptul la replică prevăzute de art. 41 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 69 din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului emite, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Cuantumul amenzii de 5.000 lei aplicate radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL prin Decizia nr. 1108/11.12.2008 pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 41 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor ale art. 42 alin. (4) şi art. 69 din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, se diminuează la 2.500 lei, având în vedere că se menţin numai încălcările prevăzute de art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute de art. 42 alin. (4) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.