Decizia nr. 1126 din 18.12.2008

18.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 5.000 lei a S.C. BOTU SERVICE S.R.L.
cu sediul în Lunca Bradului, jud. Vaslui CUI 14398926

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind reţeaua de cablu din localitatea Brezeni, jud. Vaslui aparţinând S.C. BOTU SERVICE S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. BOTU SERVICE S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A0234.1/20.09.2005 privind reţeaua de cablu din localitatea Brezeni, jud. Vaslui.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. BOTU SERVICE S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin.(3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare : “Distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise”.

Conform prevederilor dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 181/2008 : „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.”

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 10.12.2008, în localitatea Brezeni, jud. Vaslui, s-a constatat faptul că în reţeaua de cablu aparţinând S.C. BOTU SERVICE S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele programe : GSP, REALITATEA, PARTY TV, EUFORIA TV, CINEMAX, MYNELE TV, HALLMARK, U TV, KANAL D, SPORT.RO, ANIMAL PLANET, B1, PROCINEMA, AXN, DISCOVERY.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că programele ; TVR Cultural, TVR Internaţional, şi DDTV deşi înscrise în oferta de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţeaua de cablu.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au propus amendarea cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. BOTU SERVICE S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A0234.1/20.09.2005 privind reţeaua de cablu din localitatea Brezeni, jud. Vaslui, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin.(3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008.


Către,

S.C. BOTU SERVICE S.R.L.
Lunca Bradului, jud. Vaslui CUI 14398926

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1126/18.12.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. BOTU SERVICE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Brezeni, jud. Vaslui, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. BOTU SERVICE S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Brezeni, jud. Vaslui, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât S.C. BOTU SERVICE S.R.L. avea obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite toate programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România precum şi programul TV5.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.