Decizia nr. 1125 din 18.12.2008

18.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. LAGUNA S.R.L.,
pentru localitatea Stănileşti, judeţul Vaslui

S.C. LAGUNA S.R.L.
C.U.I 6333241
Loc. STĂNILEŞTI Jud. Vaslui

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 17642/27.11.2008, cu privire la retransmiterea de servicii de programe în reţeaua de cablu din localitatea Stănileşti, judeţul Vaslui, aparţinând S.C. Laguna SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. LAGUNA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1931/24.02.2004, Anexa nr. 2 aprobată la data de 19.08.2008 pentru localitatea Stănileşti, judeţul Vaslui.

Analizând raportul întocmit prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. LAGUNA S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 181/2008, precum şi pe cele ale art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 12/2003, modificată prin Decizia nr. 262/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, astfel cum au fost modificate prin OUG 181/2008, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Conform art. 6 alin (1) din din Decizia nr. 12/2003, distribuitorii de servicii au obligaţia să aducă la cunoştinţă CNA modificările intervenite în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea modificărilor.

În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în data de 10.12.2008, în localitatea Stănileşti, judeţul Vaslui, s-a constatat că în reţeaua de cablu aparţinând SC Laguna SRL se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii de programe aprobată, următoarele 8 programe : EUROSPORT, SPORT.RO, JETIX, MYNELE TV, KANAL D, ACASĂ TV, DISCOVERY şi programul tip „VIDEOTEXT". Din acelaşi raport mai rezultă faptul că programele : INTERNAŢIONAL, ALFA OMEGA TV, ANTENA 2, AXA TV TRANSILVANIA, CANAL 1, DDTV, METEO TV, TVR CULTURAL şi TV5 MONDE EUROPE, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în reţea.

În baza aceluiaşi raport de inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii SC Laguna SRL a încălcat şi dispoziţiile art. 50 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin OUG 181/2008 şi ale art. 58 alin. (1) din aceeaşi lege, întrucât a difuzat un program tip „videotext”, fără a deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizarea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice sau a licenţei audiovizuale digitale, iar difuzarea serviciului de programe poate începe numai după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că SC Laguna SRL a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 181/2008, şi ale art. 1 din Instrucţiunea C.N.A. nr. 1/2008.

Astfel, în urma controlul efectuat de inspectorul teritorial al CNA a rezultat faptul că, în reţeaua de cablu din localitatea Stănileşti, distribuitorul SC Laguna SRL nu retransmitea programele TVR Cultural şi TV5, deşi avea această obligaţie conform prevederilor menţionate mai sus, programe care sunt înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu la data de 19.08.2008.

La art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 181/2008 se dispune : „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte ; criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi va fi ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.”

Conform prevederilor art. 1 din Instrucţiunea C.N.A. nr. 1/2008, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertele lor şi de a retransmite toate programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România precum şi programul TV5.

Având în vedere toate aceste aspecte, ţinând cont că distribuitorul a fost sancţionat anterior cu somaţie publică, membrii Consiliului au propus amendarea SC Laguna SRL cu suma de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 50, ale art. 58 alin. (1), ale art. 74 alin. (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 181/2008, precum şi pe cele ale ale art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 12/2003, modificată prin Decizia nr. 262/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi k) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 181/2008,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. LAGUNA S.R.L (avizul de retransmisie nr. A 1931/24.02.2004, Anexa nr. 2/19.08.2008 pentru localitatea Stănileşti, judeţul Vaslui), se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 50, ale art. 58 alin. (1), ale art. 74 alin. (3) din Legea nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 181/2008, precum şi pe cele ale ale art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 12/2003, modificată prin Decizia nr. 262/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie.


Către, S.C. LAGUNA S.R.L. C.U.I 6333241
Loc. STĂNILEŞTI Jud. Vaslui

Vă transmitem, alăturat, Decizia CNA nr. 1125/18.12.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. LAGUNA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Stănileşti, judeţul Vaslui, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LAGUNA S.R.L. cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în reţeaua de cablu din localitatea Stănileşti, din judeţul Vaslui, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a notifica în prealabil la CNA, modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii au obligaţia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise, cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea acestora.

De asemenea, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 50 şi ale art. 58 alin. (1) din aceeaşi lege, întrucât a retransmis un program tip „videotext", fără a deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare.”