Decizia nr. 1124 din 18.12.2008

18.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL,
cu sediul în BUCUREŞTI, B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile nr. 17421/24.11.2008, 15383/30.10.2008,17460/24.11.2008,17691/28.11.2008,17458/24.11.2008, 17459/24.11.2008, 17396/24.11.2008, precum şi rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare privind ediţiile emisiunii « Dan Diaconescu Direct », difuzate în zilele de 09-10.11.2008, 27.10.2008, 19-23.11.2008 de postul de televiziune OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004).

Analizând rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare şi vizionând emisiunile, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 42 alin. (1-2), art. 43 alin. (1) lit. b), art. 44, art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

" Art. 42 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars.«  »Art. 43 (1) - Radiodifuzorii nu pot difuza :
(...)
b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei.«  »Art. 44 (1) - Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.
(2) - În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată.”

"Art. 71 (1) - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
lit. a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
(...)
(3) - Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional,în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post.« Membrii Consiliului au constatat că, în perioada 27 octombrie - 23 noiembrie 2008, postul de televiziune OTV a difuzat mai multe ediţii ale emisiunii »Dan Diaconescu Direct" cu încălcarea legislaţiei audiovizuale referitoare la informarea publicului, protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.

În fapt, ediţia « Dan Diaconescu Direct » din ziua de 09 noiembrie 2008, a fost difuzată sub titlul : « OTRĂVIREA LENTĂ A ROMÂNILOR CU MIZERIA „APĂ POTABILĂ ». Începând cu ora 20:14:30, titlul emisiunii a fost schimbat, fiind afişat un titlu nou : « OTRĂVIREA LENTĂ A ROMÂNILOR CU APĂ POTABILĂ PLINĂ DE DEJECŢII ». De la ora 20:22:43 până la ora 03:09:00, când s-a terminat emisiunea, pe ecran au mai fost scrise pe ecran următoarele : « CANCER LA ROBINETE » şi « SUCURILE ŞI BEREA CONŢIN APĂ PLINĂ DE FECALE ». Invitaţii emisiunii au fost prof. universitar Nicolae Toma şi jurnalistul Silviu Alupei.

La începutul emisiunii, realizatorul acesteia, d-nul Dan Diaconescu, a făcut o introducere privind tema ce urma să fie dezbătută, spunând : « Vom vorbi despre ce vă interesează pe dumneavoastră foarte, foarte tare, adică despre apa pe care o folosiţi, apa pe care o beţi. O să aflaţi în această seară că apa de la robinet nu este deloc apă potabilă, doar o plătiţi ca apă potabilă, ea este o apă menajeră, cu alte cuvinte o să vă înveţe invitaţii mei cum vă veţi mai putea salva, dar deja poporul român este intoxicat, este otrăvit lent cu această apă potabilă. Era o vorbă care circula la revoluţie că apa este otrăvită, a fost otrăvită de terorişti, spuneau atunci cei din Studioul 4 al Televiziunii Române Libere, ei bine, sigur atunci s-a dovedit că teroriştii nu au făcut nimic rău în schimb au venit alţii, domni şi doamne, şi au distrus într-adevăr ceea ce-şi propuneau poate atunci teroriştii, adică au făcut din apa noastră potabilă o apă otrăvită, o apă care vă produce cancer în foarte multe cazuri, o apă plină de pesticide şi de detergenţi, o apă care în orice caz nu trebuie să o plătiţi la acest preţ de apă potabilă ci cel mult la un preţ de apă menajeră. Cu alte cuvinte, apa din wc-uri sau apa care se foloseşte în instalaţiile de wc-uri este aceeaşi apă pe care o beţi şi dumneavoastră. E, cu alte cuvinte, o mare fraudă naţională faptul că cei responsabili în Bucureşti, în marele oraşe ale ţării, peste tot în România vând apa menajeră la preţ de apă potabilă. »
(...)
Prof. Nicolae Toma : La metale grele nu au cum să constate, deci noi inhalăm, adică introducem în organism metale grele care nu sunt filtrate, ele sunt solubile în apă şi ca atare ajung în organele noastre interne, în ficat, în rinichi, pe colon şi acolo încep bolile. în România, în prezent, estimez la peste 90 la sută din populaţie care are boli determinate de consumul de apă fie direct, fie indirect din alimente, inclusiv pâine şi produse alimentare. Am să vă dau un exemplu, dacă dumneavoastră folosiţi apa plată pentru băut, să zicem că folosiţi apă plată şi pentru gătit, folosiţi apă plată pentru spălat pe dinţi ? Nu folosiţi apă plată, folosiţi apă de la robinet şi în momentul în care v-ati spălat pe dinţi aţi introdus deja bacterii şi viruşi în gură.
Silviu Alupei : Bine, se poate merge până acolo încât tot ai contact cu această apă fiincă apa aceasta, zisă potabilă, te speli până la urmă dar hai să spunem nu o înghiţi, bun mă spăl cu ea, e menajeră...
Prof. Nicolae Toma : Şi intră prin piele şi la orice zgârietură ea intră în sânge, pătrunde în sânge şi face schimb ionic.
Dan Diaconescu : Deci e nenorocire, deci 90 la sută suntem contaminaţi deja oricum ?
Prof. Nicolae Toma : Eu zic peste 95 la sută suntem contaminaţi."

În aceeaşi termeni s-a desfăşurat şi ediţia din ziua de 10 noiembrie 2008 a emisiunii « Dan Diaconescu Direct ».

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, deoarece în cele două ediţii ale emisiunii a fost prezentată numai opinia unei părţi (respectiv a invitaţilor din studio), iar nu şi a celeilalte părţi (respectiv reprezentanţi ai instituţiilor statului sau a asociaţiilor profesionale din domeniu) la adresa cărora s-au făcut afirmaţii grave, de natură să îngrijoreze publicul telespectator.

Publicului i s-a prezentat o situaţie care este de natură să provoace panică şi îngrijorare, respectiv calitatea apei potabile, precum şi a celei plate îmbuteliate. Importanţa unui astfel de subiect impunea invitarea în studio şi a reprezentanţilor autorităţilor statului implicate în această activitate, care să-şi exprime, la rândul lor, punctul de vedere referitor la tema abordată.

Or, radiodifuzorul nu a procedat în acest fel, încălcând astfel obligaţia de asigura imparţialitatea într-un program audiovizual, prevăzută de art. 71 din Codul audiovizualului.

O asemenea abordare nu a permis publicului telespectator să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut.

Dacă reprezentanţii postului ar fi încercat să ia un punct de vedere al autorităţilor competente în domeniu sau ar fi încercat să-i invite în emisiune, iar acestea ar fi refuzat, radiodifuzorul ar fi trebuit să menţioneze acest fapt pe post, astfel cum prevede alin. (3) al art. 71 din Codul audiovizualului. Or, acest lucru nu s-a întâmplat.

De asemenea, realizatorul emisiunii, care avea obligaţia de a stărui convingător pentru o prezentare obiectivă a situaţiei, astfel cât publicul să-şi poată forma o opinie corectă, a susţinut, prin atitudinea adoptată, discursul invitaţilor săi, fără a-i combate în vreun fel, fapt ce a dus la difuzarea programului cu încălcarea prevederilor legale.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, ediţia din 27 octombrie 2008, moderată de d-nul Dan Diaconescu. În cadrul acesteia, în intervalul orar 20.12-22.26, invitat a fost d-nul Corneliu Vadim Tudor. Titlul afişat pe ecran a fost :« VADIM TUDOR DĂ CU HOŢII DE PĂMÂNT ».

Pe parcursul emisiunii, d-nul Corneliu Vadim Tudor a prezentat o listă de instituţii care, după părerea sa, sunt finanţate zadarnic de la buget. În acest context, s-a discutat şi despre achiziţionarea hotelului « Bucureşti ». Redăm din raportul de monitorizare :

C. V. Tudor : Am înţeles că se duc acuma să ia pământuri, au luat tot ce vezi, clădiri peste 25-30 de etaje, hotelul Bucureşti, alte hoteluri, cazinoul de la Sinaia...
Dan Diaconescu : Păi dacă au bani...
C. V. Tudor : Sunt în mâna lor. Dar să nu ne facă şi criminali, domle !
Dan Diaconescu : Bine, dar le-au cumpărat alea, dacă au bani mulţi ce să facă acuma...
C. V. Tudor : Cu ce ?
Dan Diaconescu : Cu banii.
C. V. Tudor : Nu, domnule, au dat mită pentru hotelul Bucureşti, că acolo e centru Mossad în România, domle.
Dan Diaconescu : Şi ce dacă-i centru Mossad, nu trebuie să aibă şi ei undeva un centru ?"

Faţă de modul în care a decurs dialogul dintre moderatorul emisiunii şi invitatul acestuia, membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate prevederile art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Potrivit acestor dispoziţii, în cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi. Or, d-nul Vadim Tudor nu a adus nicio probă în susţinerea acuzaţiei formulate, potrivit căreia hotelul « Bucureşti » ar fi fost achiziţionat prin dare de mită, iar realizatorul emisiunii nu a solicitat invitatului său să-şi dovedească afirmaţiile acuzatoare.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare privind ediţiile emisiunii « Dan Diaconescu Direct » difuzate în perioada 19-23 noiembrie 2008, care au tratat subiectul sinuciderii unui tânăr (Geanopol Codrin), după ce acesta şi-ar fi ucis soţia (Mirela Mădălina Damian).

În perioada menţionată, postul de televiziune OTV a dezbătut, cu o insistenţă nejustificată de vreun interes public, tragedia petrecută în această familie, difuzând imagini ale celor două persoane decedate. De asemenea, a fost transmisă o înregistrare neblurată cu cadavrul tânărului Codrin Geanopol, în timp ce echipajul Smurd încerca manevre de resuscitare.

Prezentarea de către postul OTV a imaginilor ale celor doi tineri s-a făcut fără acordul familiei, fapt ce contravine prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 44 din actul normativ invocat, orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire, iar în cazul situaţiilor de suferinţă umană, radiodifuzorii au obligaţia de a nu se amesteca nejustificat în viaţa privată.

Or, difuzarea, sub forma unui serial, în mod insistent, a acestei tragedii, a fost de natură să afecteze emoţional familiile îndoliate ale tinerilor decedaţi, precum şi pe prietenii acestora.

Membrii Consiliului au considerat că, prezentarea în contextul acestui caz, pe care justiţia urmează să-l elucideze, a fotografiilor unor tineri, asociaţi cu scenarii şi supoziţii ale misterioaselor omoruri, în care unii dintre aceştia ar fi putut fi implicaţi, au fost de natură să afecteze dreptul la imagine al acestora.

O astfel de abordare contravine prevederilor art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C OCRAM TELEVIZIUNE SRL, având licenţa audiovizuală nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1-2), art. 43 alin. (1) lit. b), art. 44, art. 71 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
B-dul Hristo Botev nr. 23, sector 3
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, etaj 6, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1124/18.12.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât, în ediţiile din zilele de 09 şi 10 noiembrie 2008 ale emisiunii « Dan Diaconescu Direct », dezbaterea subiectului despre calitatea apei potabile din România s-a făcut cu încălcarea obligaţiei de imparţialitate, prevăzută la art. 71 din Codul audiovizualului, nefiind prezentate principalele puncte de vedere aflate în opoziţie, ci numai opinia uneia dintre părţi, fapt de natură să prejudicieze interesele telespectatorilor, care nu şi-au putut forma propria opinie cu privire la tema discutată.

De asemenea, în ediţia din data de 27 octombrie 2008 a emisiunii « Dan Diaconescu Direct », moderatorul nu a solicitat dovezi invitatului când acesta a adus acuzaţii penale privind modul în care a fost achiziţionat un hotel din Bucureşti, fapt ce contravine prevederilor art. 42 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Sancţiunea a fost aplicată de Consiliu şi pentru modul în care, în perioada 19-23 noiembrie 2008, postul de televiziune OTV a prezentat, cu o insistenţă nejustificată de vreun interes public, tragedia petrecută într-o familie din oraşul Brăila, în care doi tineri, soţ şi soţie, au decedat în condiţii pe care justiţia urmează să le clarifice. Au fost difuzate imagini ale tinerilor decedaţi, fără acordul familiilor, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 43 din Codul audiovizualului.

Totodată, Consiliul a considerat că, prezentarea în contextul acestui caz, a fotografiilor unor prieteni ai persoanelor decedate, asociaţi cu scenarii şi supoziţii ale motivelor deceselor, în care unii dintre aceştia ar fi putut fi implicaţi, au fost de natură să afecteze dreptul la imagine al acestora, fapt ce contravine prevederilor art. 42 alin. (1) din Codul audiovizualului."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.