Decizia nr. 1122 din 18.12.2008

18.12.2008


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării înregistrate sub nr. 18272/10.12.2008, cu privire la spotul publicitar „Zapp NoPay” difuzat pe posturile de televiziune.

Spotul are următorul conţinut :

“Abonamentul 3 în 1...Cartela Pre Pay îţi oferă ... (urmează o aglomerare de voci care anunţă diverse oferte) ....De ce să plăteşti pentru apelurile tale ? E timpul pentru un nou fel de telefonie. Cu Zapp NoPay vorbeşti fără să plăteşti. Îţi creşte creditul cu fiecare apel primit din altă reţea. Primeşti 8 eurocenţi pentru fiecare minut vorbit atunci când eşti sunat din altă reţea. Zapp NoPay. Vorbeşti fără să plăteşti. Şi nu e nevoie să-ţi schimbi numărul de telefon”.

Ceea ce spune vocea din off este scris şi pe ecran, ca mesaj, iar la sfârşit apare scris pe ecran interro_liens_callback, disponibil şi la Carrefour, Pay Point, Metro, Real şi un alt magazin, a cărui denumire nu este vizibilă pe ecran.

După vizionarea spotului, membrii Consiliului au constatat că acesta încalcă prevederile art. 29 alin. (7) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, aşa cum a fost modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 181/2008, precum şi pe cele ale art. 107, art. 114 alin. (1) lit. c) şi d) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor Legii audiovizualului, aşa cum a fost modificată, comunicările comerciale audiovizuale care aduc atingere intereselor legale ale consumatorilor sunt interzise.

Potrivit dispoziţiilor art. 107 din Codul audiovizualului, publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării corecte.

Art. 114 prevede la lit. c) şi d) ale alin. (1) că informaţiile prezentate în spoturi publicitare nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa preţului sau a tarifelor ; acestea vor fi prezentate integral, inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare precum şi a condiţiilor în care sunt distribuite produsele sau prestate serviciile.

Or, spotul publicitar “Zapp NoPay”, în forma în care a fost difuzat pe posturile de televiziune, induce în eroare publicul cu privire la serviciul prezentat, întrucât informaţia este incompletă şi de natură a crea confuzie, deoarece nu este prezentat preţul acestui serviciu, acreditându-se ideea unui serviciu gratuit, mai ales prin enunţul „Vorbeşti fără să plăteşti”.

Astfel, spotul nu prezintă telespectatorilor, în mod corect şi concret, condiţiile în care pot beneficia de acest serviciu, respectiv faptul că serviciul nu este gratuit şi nu este un accesoriu sau o consecinţă a portabilităţii, adică a trecerii dintr-o altă reţea de telefonie în reţeaua Zapp, ci este condiţionat de deţinerea pachetului Zapp NoPay, care, potrivit datelor de pe site-ul Zapp, implică achiziţionarea unui credit iniţial de 20 de euro.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că modul în care spotul analizat prezintă publicului serviciul Zapp NoPay este de natură a aduce atingere intereselor legale ale consumatorilor, fapt interzis de legislaţia audiovizuală.

Pentru aceste considerente, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea deîndată în legalitate în privinţa spotul publicitar “Zapp NoPay”, difuzat pe posturile de televiziune, în sensul ca acesta să fie difuzat cu respectarea regulilor privind informarea corectă a publicului prin comunicările comerciale audiovizuale, astfel încât interesele financiare ale acestuia să nu fie afectate.