Decizia nr. 112 din 12.02.2009

12.02.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5 000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4,
etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti,Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 februarie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Deschide lumea”, difuzată în data de 5.02.2009, de postul REALITATEA TV.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 42 alin. (4) şi art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 42 :
- alin (4) „Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.”

Art. 71
- alin. (1) “În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;”

În fapt, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat în ziua de 05 februarie 2009, în intervalul 16.00-18.00, emisiunea Deschide lumea, moderată de Cosmin Prelipceanu şi Laura Chiriac. În prima parte a emisiunii, în intervalul orar 16.09 - 17.07, a fost dezbătută problema sistemului medical din România, pornind de la cazul unei femei din Satu Mare care a murit, după ce a fost purtată între secţiile unui spital şi trimisă acasă, fără să fie internată.

Pentru dezbaterea acestui subiect, au fost invitaţi în studio doamna Rodica Nasar, preşedintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, domnul Cătălin Cârstoiu, directorul Spitalului Universitar Bucureşti, domnul Marius Niţu, jurnalist la cotidianul Gândul, domnul Alexandru Cumpănaşu reprezentant al Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei şi domnul Mihai Tatulici, jurnalist al postului Realitatea TV.

În esenţă, Consiliul a constatat că, pornind de la dezbaterea unui caz particular, discuţiile s-au extins, ajungându-se la o critică vehementă a întregului sistem sanitar. Or, o astfel de abordare tinde să devină o obişnuinţă în peisajul audiovizual românesc, ceea ce nu poate fi acceptat nici din punct de legal şi nici din punct de vedere moral.

Promovarea pe posturile de televiziune a unui jurnalism care conţine nu idei şi opinii cu privire la evenimentele prezentate, ci adevărate sentinţe de condamnare cu privire la activitatea desfăşurată de persoane din diferite domenii de activitate, este de natură să creeze o stare artificială de îngrijorare sau de revoltă în rândul populaţiei.

În privinţa modului în care s-a desfăşurat emisiunea „Deschide lumea” din data de 5 februarie 2009, Consiliul a apreciat că, deşi a fost asigurată participarea tuturor părţilor implicate, dezbaterea unui astfel de subiect de interes public nu a fost una echilibrată şi imparţială.

Astfel, lipsa de atitudine a moderatorilor emisiunii, al căror rol este cel de arbitru al discuţiilor, a permis domnului Mihai Tatulici, care avea statut de invitat al emisiunii, să domine discuţia, fiind afectat echilibrul exprimării punctelor de vedere exprimate în cadrul acesteia.

Membrii Consiliului au mai constatat că, pe parcursul dezbaterii, invitatului Mihai Tatulici i s-a permis în mod frecvent să intervină în discuţii pe un ton inchizitorial, pe alocuri jignitor, şi chiar să se suprapună peste ceilalţi invitaţi, atunci când aceştia îşi exprimau opiniile, astfel încât aceştia nu au avut posibilitatea reală şi efectivă de a-şi exprima punctul de vedere.

Redăm spre exemplificare :

Rodica Nasar : Eu cred că este o discuţie, domnul Tatulici, apropo de şpagă : un medic rezident este foarte...
Mihai Tatulici a întrerupt-o : Doamnă, vă rog ca dumneavoastră să nu deschideţi discuţia aicea, pentru că Parlamentul şi-a tras nişte sporuri acuma pentru cheltuit, iar lefurile medicilor nu le-aţi mărit. I-aţi lăsat şi fondul de protocol al lui Geoană. Haideţi, daţi-o-ncolo de treabă !

Moderatorii dezbaterii nu au avut nicio reacţie.

În continuare domnul Cătălin Cârstoiu, directorul Spitalului Universitar Bucureşti şi domnul Mihai Tatulici au vorbit simultan : ...profesională şi intri într-o alta, treci de la medic rezident la medic specialist, sau de la specialist la primar, cazi într-o altă treaptă de salarizare fiind considerat debutant şi-atuncea ajungi să ai paradoxul...
Mihai Tatulici : Domnul doctor, să vă spun ceva : laşitatea dumneavoastră şi lipsa de auto...
Cătălin Cârstoiu : Nu e laşitate.
Mihai Tatulici : A dumneavoastră, în genere, corpul medical al României şi lipsa de autoritate civică şi profesională v-au adus în situaţia de a nu avea lefurile normale. În loc să vă bateţi pentru ele, aţi acceptat şi ciubucul - că era mai gros- şi salariul ăla mizer.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că atitudinea moderatorilor emisiunii, care aveau obligaţia de a echilibra discuţiile şi de a trata în mod obiectiv şi echitabil invitaţii prezenţi în emisiune, astfel încât toţi să beneficieze de condiţii rezonabile şi echitabile pentru exprimarea opiniilor sau punctelor de vedere, a contribuit la desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal şi a fost de natură a prejudicia dreptul publicului de a-şi forma în mod liber o opinie.

Membrii Consiliului au mai constatat, de asemenea, că realizatorii emisiunii, care aveau obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane, nu au avut nicio reacţie în momentul în care domnul Tatulici a ameninţat, în cadrul unui dialog telefonic cu domnul Raed Arafat, subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii, că va recurge la acte de violenţă în cazul în care nu vor fi aplicate unele proceduri.

Redăm din raportul de monitorizare :

Raed Arafat : Toate deficienţele de sistem trebuie să fie corectate. Lipsa de proceduri întotdeauna poate să creeze aceste probleme şi eu cred că trebuie să detaliem procedurile şi mai mult şi, poate, să revenim la procedurile care au fost atunci şi am renunţat la ele.
Mihai Tatulici : Domnul Raed, sunteţi un om de bună-credinţă. Dacă n-o faceţi, ne repezim cu parii pe dumneavoastră şi pe ministru ! Pe bune ! Mor oamenii degeaba !
Raed Arafat : Şi domnul ministru este foarte pozitiv în această linie şi vor fi luate anumite măsuri în următoarea săptămână, cu siguranţă, să evităm aceste sitaţii.
Mihai Tatulici : Mulţumesc foarte mult.

Faţă de cele prezentate mai sus, Consiliul consideră că un ton violent, incriminator, precum cel folosit de domnul Tatulici la adresa unor persoane şi categorii socio-profesionale sau instigarea la violenţă împotriva unor persoane nu pot constitui o soluţie de rezolvare a fondului problemei şi constituie grave încălcări ale legislaţiei audiovizuale.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 5000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare cu suma de 5 000 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (4) şi art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din nr. Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004 şi a deciziei de autorizare nr. 704.0/20.07.2004 pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (4) şi art 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4,
etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV Bucureşti,Piaţa Presei Libere, corp A1 şi Nod A1-A2, corp C2, mezanin

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 112/12.02.2009 privind amendarea cu 5000 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă de 5000 lei, întrucât lipsa de reacţie a moderatorilor emisiunii „Deschide lumea” din 5 februarie 2009 a afectat echilibrul punctelor de vedere exprimate în emisiune şi, implicit, dreptul publicului de a-şi forma în mod liber o opinie.

De asemenea, moderatorii nu şi-au respectat obligaţia prevăzută de Codul audiovizualului de a nu permite instigarea la violenţă, atunci când un invitat i s-a adresat unui reprezentant al Ministerului Sănătăţii cu expresia : „Dacă n-o faceţi, ne repezim cu parii pe dumneavoastră şi pe ministru !”

Pornind de la cazul unei femei din Satu Mare, despre care s-a opinat că a decedat ca urmare a refuzului cadrelor medicale de a o interna în spital, postul Realitatea a dezbătut, în emisiunea „Deschide lumea”, problema sistemului medical din România, dezbatere în cadrul căreia moderatorii nu au respectat principiile imparţialităţii şi echilibrului, permiţând unuia dintre invitaţi să domine discuţiile şi să-i întrerupă pe ceilalţi participanţi prezenţi în studio, care nu au mai avut posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere.

Consiliul avertizează asupra riscului generat de tendinţa de a emite veritabile sentinţe de condamnare asupra unor categorii socio-profesionale în cadrul unor dezbateri care pornesc de la cazuri particulare, şi în care sunt utilizate violenţe verbale şi un ton inchizitorial.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.