Decizia nr. 1117 din 16.12.2008

16.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. FOCUS SAT ROMANIA S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 35-37, parter, camera 1, sector 4

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind sistemul DTH aparţinând SC FOCUS SAT ROMANIA S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. FOCUS SAT ROMANIA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A4699.1/14.11.2008.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. FOCUS SAT ROMANIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008, şi ale art. 1 din Instrucţiunea C.N.A. nr. 1/2008

Potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 181/2008 : „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte ; criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi va fi ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.”

Conform prevederilor art. 1 din Instrucţiunea C.N.A. nr. 1/2008, „Distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertele lor şi de a retransmite toate programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România precum şi programul TV5”

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 09.12.2008, în localitatea Târgovişte, jud. Dâmboviţa, s-a constatat faptul că în sistemul DTH aparţinând SC FOCUS SAT ROMANIA S.R.L. programele : TV5 şi TVR3 nu erau retransmise.

Faţă de această situaţie, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 181/2008, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. FOCUS SAT ROMANIA S.R.L. şi dispune intrarea în legalitate, în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei decizii.

Din analiza raportului de inspecţie mai rezultă faptul că distribuitorul de servicii transmite un program „infotext” cu denumirea „Focus Sat TV” unde erau difuzate informatii referitoare la pachetele de programe ce pot fi achiziţionate de abonaţii Focus Sat România, fără a deţine licenţă audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în sistemul DTH, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. FOCUS SAT ROMANIA S.R.L. cu somatie publică, întrucât în sistemul DTH, nu a retransmis toate programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România precum şi programul TV5, fapt ce contravine prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii au obligaţia de a include în ofertele lor şi de a retransmite toate programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România precum şi programul TV5.”