Decizia nr. 1116 din 16.12.2008

16.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 2500 lei a S.C. MEGA PRESS FM SRL,
cu sediul în Baia Mare, B-dul Bucureşti nr. 25, jud. Maramureş
CUI R 12579527

pentru postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie ca urmare a sesizării înregistrate sub nr. 17932/03.12.2008 cu privire la emisiunea “Ediţia de Maramureş”, difuzată în data de 02.12.2008, şi în reluare în 03.12.2008, de postul AXA TV TRANSILVANIA din Baia Mare.

Postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA aparţine radiodifuzorului S.C. MEGA PRESS FM SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 250.4/16.06.2005, decizia de autorizare nr. 894.0/26.07.2005 şi reautorizare nr. 894.0-2/26.07.2005 eliberată la data de 20.11.2007). În urma analizării raportului de constatare şi a vizionării înregistrării emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1) , (3) şi (4) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 42 :

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.

În fapt, în data de 02.12.2008, începând cu ora 19.10, radiodifuzorul MEGA PRESS FM a difuzat emisiunea « Ediţia de Maramureş », emisiune moderată de dl. Romeo Dobocan, în cadrul căreia au participat, în calitate de invitaţi, Larisa Tivadar, Claudiu Florescu şi Ciprian Dragoş – jurnalişti. În cadrul emisiunii s-a discutat despre rezultatele alegerilor parlamentare, accentul fiind pus pe prevederile legii 35/2008, în baza căreia s-au desfăşurat aceste alegeri, referitoare la redistribuirea mandatelor. Au intervenit telefonic domnii : Cristian Anghel – preşedinte PNL Maramureş, Adrian Filip – preşedinte PSD, Vişeul de Sus şi candidat la Camera Deputaţilor în colegiul 5 Maramureş şi Alexandru Deac – candidat din partea PD-L la alegerile pentru Camera Deputaţilor în colegiul 7 Maramureş.

Deşi, în general, discuţiile purtate au fost civilizate, în cadrul intervenţiei dlui Adrian Filip, acesta a adus acuzaţii grave la adresa dlui Pavel Horj, care, clasat pe locul 3 în colegiul cu pricina, a câştigat prin redistribuire mandatul de deputat în dauna dlor Vasile Timiş (PD-L) – locul 1, şi Adrian Filip (PSD) – locul 2.

Astfel, domnul Adrian Filip a afirmat în mai multe rânduri că dl. Horj este “un hoţ şi un infractor”, că are mai multe dosare la DIICOT, că “PSD va avea grijă de dl. Horj ca în 2 săptămâni să-l bage la puşcărie”, “să-l scoată cu cătuşele pe mâni din casă, nu din parlament” sau că “mâine Maramureşul istoric va fi în flăcări”. De asemenea, dl. Filip a făcut referire şi la religia dlui Horj spunând că “Maramureşul istoric nu poate fi reprezentat de penticostali, de hoţi şi bandiţi”.

Redăm spre exemplificare, din raporul de monitorizare al emisiunii :

Adrian Filip : A câştigat acel infractor, acel hoţ al pădurilor..
Moderator : Staţi un pic, dar a câştigat în baza unei legi electorale, pe baza căreia aţi candidat şi dvs.
Adrian Filip : Mâine Maramureşul istoric va fi în flăcări..
Moderator : Cum adică ?
Adrian Filip : Maramureşul istoric nu poate fi reprezentat de penticostali, de hoţi şi bandiţi
Moderator : Dle Filip, religiile sunt recunoscute în România.
Adrian Filip : Maramureşul va fi în flăcări, revoluţia a început în ‘98 la Timişoara, acum va începe din Maramureşul istoric.
Moderator : În ‘89, dar nu-i bai. Dle Filip, aţi candidat la aceste alegeri, pe ce lege aţi candidat ?
Adrian Filip : (…) Dl. Pavel Horj reprezintă sărăcia şi hoţia din Maramureşul istoric.
Moderator : Aveţi acum oameni în stradă ?
Adrian Filip : Da, se va aduna lumea care va face o revoluţie în Maramureşul istoric. Maramureşul istoric nu poate fi reprezentat de bandiţi şi de hoţi care au decimat pădurile.
Moderator : Dle Filip, dar vorbim de lege, nu putem să..
Adrian Filip : Legea se va schimba.
Moderator : Bun, dar nu cu forţa…..
…….
Adrian Filip : Dl. Horj are nu un dosar, cred că are 30 de dosare, de aia a candidat la acest colegiu, ca să se protejeze.
Moderator : Dacă ieşeaţi dvs. era normal ? Poate dl. Horj, acum fiind parlamentar, o să se ocupe de retrocedări
Adrian Filip : Vă promit, că PSD are grijă de dl. Horj ca în 2 săptămâni să-l bage în puşcărie, să-l scoată cu cătuşele de mâini din casă, nu din parlament (…) Maramureşul istoric este în flăcări şi dl. Horj n-o să se bucure de mandat decât o săptămână sau două. Un infractor care a decimat pădurile moşilor şi strămoşilor noştri..
Moderator : Staţi un pic dle Filip, nu puteţi să-l faceţi infractor pe un om, justiţia îl face pe om un infractor, nu noi.
Adrian Filip : Nu va fi în parlament domnul Horj..
Moderator : Nu, nu, justiţia se pronunţă (…) Eu vă chem cu aceste dovezi, aici la o emisiune.
Adrian Filip : Eu am vorbit tot timpul cu documente în mână. Vă promit că dl. Horj nu va fi în Parlamentul României.
Moderator : Am înţeles, mulţumesc, haideţi…
Adrian Filip : Nu-mi închideţi telefonul !
….
Adrian Filip : (…) A luat ştampila unei firme din Vişeu de Sus şi a înmatriculat maşini furate.
Moderator : Trebuie dovezi, dle Filip !
Adrian Filip : Mâine, Maramureşul istoric va fi în flăcări pentru că era normal să iasă dl. Timiş, nu un hoţ şi un infractor care a decimat pădurile…
Moderator : Vă mulţumesc dle Filip, vă aştept să discutăm despre dovezi.
Adrian Filip : Dle Dobocan, nu-mi închideţi….(legătura telefonică a fost întreruptă din studio)… Membrii Consiliului au constatat că atitudinea manifestată de moderatorul emisiunii, care avea obligaţia de a solicita probe interlocutorului său, în susţinerea acuzaţiilor formulate, a contribuit la desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal şi a fost de natură a prejudicia dreptul la proprie imagine şi demnitatea domnului Horj.

Potrivit reglementărilor audiovizuale, realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, iar stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

Membrii Consiliului au apreciat că moderatorul a intervenit timid, neconvingător, intervenţiile sale fiind în sensul readucerii discuţiei la subiectul anunţat, respectiv, dispoziţiile legii 35/20078 referitoare la redistribuirea mandatelor, şi nu pentru stoparea efectivă a limbajului şi acuzaţiilor aduse în timpul discuţiei telefonice, de domnul Filip.

Astfel, Consiliul a constatat că moderatorul şi invitaţii emisiunii au părut mai degrabă amuzaţi de afirmaţiile domnului Adrian Filip, intervenţiile moderatorului nefiind în sensul stopării limbajului injurios, acuzaţiilor şi instigării la violenţă ale domnului Filip, ci mai degrabă replici ori remarci care nu erau de natură să înlăture caracterul jignitor al afirmaţiilor acestora, fapt ce a permis prejudicierea imaginii şi a demnităţii domnului Horj.

Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 2 500 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. MEGA PRESS FM SRL a fost adoptată cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. MEGA PRESS FM SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 250.4/16.06.2005, decizia de autorizare nr. 894.0/26.07.2005 şi reautorizare nr. 894.0-2/26.07.2005 eliberată la data de 20.11.2007 - pentru postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA), se sancţionează cu amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1), (3) şi (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către
S.C. MEGA PRESS FM SRL
B-dul Bucureşti nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureş

pentru postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1116/16.12.2008 privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. MEGA PRESS FM SRL - pentru postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA - şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune AXA TV TRANSILVANIA cu amendă în cuantum de 2.500 lei, întrucât în cadrul emisiunii “Ediţia de Maramureş” difuzată în data de 2 decembrie 2008, în care subiectul discuţiilor l-a constituit aplicarea Legii 35/2008 cu privire la alegerile parlamentare, un fost candidat, care a intervenit telefonic în emisiune, a adus acuzaţii grave, de natură penală, la adresa unei persoane, care a obţinut prin redistribuire un mandat de parlamentar, iar moderatorul nu a intervenit ferm pentru a solicita dovezi care să susţină aceste acuzaţii.

Atitudinea pasivă manifestată de moderator a fost de natură pe de o parte, de a prejudicia imaginea şi demnitatea persoanei la adresa căreia au fost formulate acuzaţiile, iar pe de altă parte, de a afecta dreptul publicului la o informare obiectivă astfel încât acesta să-şi formeze o părere corectă ”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.