Decizia nr. 1115 din 16.12.2008

16.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza sesizărilor înregistrate la C.N.A. cu nr. 16643/13.11.2008 şi nr. 18386/11.12.2008 privind ediţiile emisiunii informative „Ştiri” de la ora 21.00, difuzate în direct de postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS în zilele de 12, 13, 21, 22 şi 25 noiembrie 2008.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor emisiunii, ediţiile menţionate mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 27 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea mascată şi teleshoppingul mascat sunt interzise.

În fapt, postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS a transmis, în zilele de 12, 13, 21, 22 şi 25 noiembrie 2008, ediţiile emisiunii informative „Ştiri” de la ora 21.00. În cadrul ediţiilor din zilele de 12 şi 13 noiembrie 2008, a fost difuzată o ştire cu titlul „Secrete şi succese”, în cele din 21 şi 22 noiembrie 2008 aceasta s-a intitulat „Eficienţă economică”, iar în ediţia din 25 noiembrie 2008 ştirea a avut denumirea „Servicii informatizare”.

Pe parcursul ştirilor din ediţiile emisiunii informative enumerate, prezentatoarea emisiunii şi invitaţii acesteia, doamna Mihaela Baciu – Director „Siveco” şi domnul Radu Jugănaru – departament manager „Siveco”, au prezentat sistemele informatice produse de această companie, precum şi avantajele folosirii acestora.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

„Secrete şi succese” - 12.11.2008
Prezentatoarea : Care este secretul unei companii profitabile ? Răspunsul este simplu : interesul pentru sistemele informatice care permit accelerarea inovaţiilor. Un asemenea sistem este Siveco Applications care se adresează atât instituţiilor publice cât şi companiilor private. Soluţia dezvoltată de Siveco România are module specifice pentru administraţie, producţie, agricultură sau sănătate.
Mihaela Baciu, director : Principalele avantaje aduse de utilizarea soluţiei informatice Siveco Applications sunt : Creşterea productivităţii, consistenţa datelor primite, transmise, prelucrate. Creşterea vitezei de procesare a datelor.

„Secrete şi succese” - 13.11.2008
Prezentatoarea : Introducerea calculatoarelor în şcoli este una dintre cerinţele obligatorii pentru alinierea României la strategiile educaţionale europene. Soluţiile de eLearning şi software-ul educaţional au pătruns rapid în mediul didactic. Proiecte dezvoltate până acum au demonstrat că România nu este cu nimic mai prejos decât ţările europene considerate avansate din punct de vedere educaţional.
Radu Jugănaru, profesor, departament manager : Modificările conceptuale în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului ca mijloc complementar de educaţie găsesc România într-o poziţie favorizată prin proiectul Sistem Educaţional Informatizat, exemplu de bună practică în spaţiul european. Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual vine să consfinţească demersul pe care cadrele didactice din România, cercetători, profesori universitari dar şi profesori din preuniversitar îl au pentru utilizarea calculatorului în procesul didactic, în procesul de educaţie. Radu Jugănaru se află lângă un poster pe care se disting Siveco România S.A., sloganul Software that matters şi AeL.

„Eficienţă economică” - 21.11.2008
Prezentatoarea : „Creşterea standardelor şi îmbunătăţirea producţiei, acestea reprezintă doar o parte din planurile furnizorilor de utilităţi. În acest scop, achiziţionarea de echipamente IT competitive este o condiţie necesară. Reducerea pierderilor şi dorinţa de a se adapta la noile tehnologii sunt asfel probleme rezolvate odată cu standardizarea procedurilor de lucru”.
Mihaela Baciu, cluster manager Siveco : „Randamentul şi operativitatea agenţilor economici de utilităţi cresc direct proporţional cu utilizarea unor sisteme informatice integrate avansate. Siveco România s-a implicat încă de la început în realizarea unor astfel de soluţii pentru apă, canal, gaze, energie, salubritate, deşeuri”.

„Eficienţă economică” - 22.11.2008
Prezentatoarea : „În ultimii ani, furnizorii de utilităţi au preferat să îşi achiziţioneze echipament informatic competitiv care să le optimizeze serviciile. În acest fel se reduce birocraţia şi drept urmare cetăţenii primesc un răspuns mai prompt la solicitările lor. Companiile care apelează la astfel de pachete informatice moderne reduc pierderile comerciale şi devin flexibile în faţa schimbărilor permanente a procedurilor de lucru”.
Mihaela Baciu, cluster manager Siveco : „Randamentul şi operativitatea agenţilor economici de utilităţi cresc direct proporţional cu utilizarea unor sisteme informatice integrate avansate. Siveco România s-a implicat încă de la început în realizarea unor astfel de soluţii pentru apă, canal, gaze, energie, salubritate, deşeuri”.

„Servicii informatizare” - 25.11.2008
Prezentatoarea : „Automatizarea în instituţiile publice a devenit un bun necesar. Economia de timp şi resurse este considerabilă prin rularea aplicaţiilor IT de la Siveco România”.
Cristina Iţcuş, manager : „Vorbim practic de simplificarea proceselor din cadrul instituţiilor publice, de reducerea birocraţiei, de scurtarea timpului de răspuns la solicitările cetăţenilor. Prin soluţiile informatice pe care Siveco România le oferă, contribuabilii beneficiază practic de servicii publice de o calitate superioară”.

În timpul prezentării informaţiilor de către reprezentanţi „Siveco”, în ediţiile din 12 şi 13 noiembrie 2008, au fost vizibile postere cu numele firmei şi cu sloganurile : „Soft care contează. Pentru ascensiunea afacerii tale”, respectiv „Software that matters”.

Membrii Consiliului au constatat că modalitatea de prezentare a ştirilor enumerate mai sus, în care, atât prezentatoarea, cât şi invitaţii acesteia, au prezentat sistemele informatice ale companiei „Siveco”, precum şi avantajele folosirii lor, a depăşit cadrul unei informări cu caracter general a publicului telespectator, constituind publicitate mascată.

În aceste condiţii, radiodifuzorul a făcut publicitate mascată produselor prezentate în ediţiile emisiunii de ştiri, fapt interzis imperativ de prevederile art. 27 alin. (4) din Legea audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. c) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 3 S.A. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.1/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0/24.06.2005, pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ANTENA 3 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1
C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1115/16.12.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 3 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 3 cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, întrucât în cadrul ediţiilor emisiunii informative, difuzate în zilele de 12, 13, 21, 22 şi 25 noiembrie 2008, de la ora 21.00, modalitatea de prezentare a ştirilor cu privire la o firmă din domeniul IT, a depăşit cadrul unei informări cu caracter general a publicului telespectator, constituind publicitate mascată, fapt interzis de dispoziţiile art. 27 alin. (4) din Legea audiovizualului”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.