Decizia nr. 1114 din 16.12.2008

16.12.2008


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. TV ANTENA 1 S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
C.U.I. R1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind emisiunea informativă „Observator” de la ora 19.00, difuzată în direct de postul de televiziune ANTENA 1 în data de 8 decembrie 2008.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor emisiunii ediţiilor emisiunii menţionate mai sus, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 29 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 astfel cum a fost completat prin OUG nr. 181 din 25 noiembrie 2008.

Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat sunt interzise.

În fapt, postul de televiziune ANTENA 1 a transmis, în ziua de 8 decembrie 2008, emisiunea informativă „Observator” de la ora 19.00. În cadrul acesteia, a fost difuzată o ştire cu titlul „Secrete şi succese”, în care, prezentatoarea emisiunii şi doamna Mihaela Baciu – Director „Siveco”, au prezentat sistemele informatice produse de această companie, precum şi avantajele folosirii acestora.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

Prezentatoarea : „Care este secretul unei companii profitabile ? Răspunsul este simplu : interesul pentru sistemele informatice care permit accelerarea inovaţiilor. Un asemenea sistem este Siveco Applications care se adresează atât instituţiilor publice cât şi companiilor private. Soluţia dezvoltată de Siveco România are module specifice pentru administraţie, producţie, agricultură sau sănătate”.
Mihaela Baciu, director : „Principalele avantaje aduse de utilizarea soluţiei informatice Siveco Applications sunt : Creşterea productivităţii, consistenţa datelor primite, transmise, prelucrate. Creşterea vitezei de procesare a datelor. În spatele Mihaelei Baciu se află un poster cu sigla Siveco şi un slogan : Soft care contează. Pentru ascensiunea afacerii tale”.

În timpul prezentării informaţiilor de către reprezentanta „Siveco” au fost vizibile postere cu numele firmei şi cu sloganurile : „Soft care contează. Pentru ascensiunea afacerii tale”, respectiv „Software that matters”.

Membrii Consiliului au constatat că modalitatea de prezentare a ştirii, în care, atât prezentatoarea, cât şi invitata acesteia, au prezentat sistemele informatice ale companiei „Siveco”, precum şi avantajele folosirii lor, a depăşit cadrul unei informări cu caracter general a publicului telespectator, constituind publicitate mascată.

În aceste condiţii, radiodifuzorul a făcut publicitate mascată produselor prezentate în emisiune, fapt interzis imperativ de prevederile 29 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 astfel cum a fost completat prin OUG nr. 181 din 25 noiembrie 2008.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. c), g) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV ANTENA 1 S.A. având licenţa audiovizuală nr. TV 012.1/25.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor 29 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 astfel cum a fost completat prin OUG nr. 181 din 25 noiembrie 2008.


Către,
S.C. TV ANTENA 1 S.A.
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul de televiziune ANTENA 1
Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 25-27, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1114/16.12.2008 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. TV ANTENA 1 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 52/2003, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, întrucât în cadrul emisiunii informative „Observator”, difuzată în ziua de 8 decembrie 2008, de la ora 19.00, modalitatea de prezentare a unei ştiri cu privire la o firmă din domeniul IT, a depăşit cadrul unei informări cu caracter general a publicului telespectator, constituind publicitate mascată, fapt interzis de dispoziţiile 29 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 astfel cum a fost completat prin OUG nr. 181 din 25 noiembrie 2008.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.